ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀਏ/ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੋੜਾ-ਕਨੌੜਾ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੋੜਾ-ਕਨੌੜਾ

ਇਹ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੋਂਹਦਾ ਜੋੜਾ।
ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋੜਾ ਕਨੌੜਾ।

ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਲਾਵਾਂ ਦੁਲਾਵਾਂ।
ਹੋੜੇ ਕਨੌੜੇ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ।
ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਨੀ ਤੋੜਾ।
ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ............

ਓ ਦੀ 'ਵਾਜ਼ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੋੜਾ।
ਐਪਰ ਔ ਦੀ ਹੈਗਾ ਕਨੌੜਾ।
ਕੋੜਾ ਦਾ ਨਾ ਲਿਖਿਓ ਕੌੜਾ।
ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ............

ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਨਾ।
ਸੌਣ ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਰੋਣਾ।
ਓਮ ਦਾ ਕੋਮਲ ਕੋਲ ਪਕੌੜਾ।
ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ............

ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੂ? ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ।
ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਓਹੀ ਲਿਖਣਾ।
ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਗੋਲ ਹਥੌੜਾ।
ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ..............