"ਫਰਮਾ:ਲੇਖਕ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

Jump to navigation Jump to search
ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
imported>Angr
(rv: if you're gonna totally change the template, you have to change its transclusions too. In three months that hasn't happened.)
No edit summary
<!--
<small><[[Wikisource:Authors-{{{FirstLetterLastName}}}]]</small>
BEGIN MAIN TEMPLATE SECTION
{{#if: {{{Image|}}} | [[File:{{{Image}}}|thumb|{{{Name}}}]] }}
'''{{{Name}}}'''{{#if:{{{Dates|{{{BirthDate|{{{DeathDate|}}} }}} }}} | <span style="margin:5px;"> - ''{{{Dates| {{{BirthDate|}}} - {{{DeathDate|}}} }}}''</span>}}
 
-->{| class="authortemplate"
<div style="float:right;clear:right;" {{HideIfEmpty|{{{TOC}}}}}>__TOC__</div>
|-<!--
{{#if:{{{Wikipedia|}}} | <div style="margin:5px;"> ''<div style="display: table-cell; vertical-align: middle;">[[File:Wikipedia-logo.png|20px]] Biography at '''[[w:{{{Wikipedia}}}|Wikipedia]]'''</div>''</div> }}
{{#if:{{{Wikiquote|}}} | <div style="margin:5px;"> ''<div style="display: table-cell; vertical-align: middle;">[[File:Wikiquote-logo.svg|20px]] Quotes at '''[[q:{{{Wikiquote}}}|Wikiquote]]'''</div>'' </div> }}
{{#if:{{{Wikicommons|}}} | <div style="margin:5px;"> ''<div style="display: table-cell; vertical-align: middle;">[[File:Commons-logo.svg|20px]] Images, Videos and Audio at '''[[commons:{{{Wikicommons}}}|Wikicommons]]'''</div>'' </div> }}
 
Link to author name-wise index (suppress is == !NO_INITIAL (used *only* for disambiguation.) -->
{{#if:{{{MiscBio|}}} | <div style="margin:5px;"> ''<div style="display: table-cell; vertical-align:middle;">{{{MiscBio}}}</div>'' </div> }}
| class="gen_header_backlink" |<!--
<includeonly>[[Category:Authors|{{{FileUnder}}}]] [[Category:Authors-{{{FirstLetterLastName}}}|{{{FileUnder}}}]]</includeonly>
<div id="ws-data" class="vcard ws-noexport" style="display:none; speak:none;">
{{#if:{{{Name|}}}|<span id="ws-name" class="fn">{{{Name}}}</span>|}}
{{#if:{{{FileUnder|}}}|<span id="ws-key">{{{FileUnder}}}</span>|}}
{{#if:{{{Image|}}}|<span id="ws-image">{{{Image}}}</span>|}}
{{#if:{{{MiscBio|}}}|<span id="ws-description" class="label">{{{MiscBio}}}</span>|}}
{{#if:{{{BirthDate|}}}|<span id="ws-birthdate" class="bday">{{{BirthDate|}}}</span>|}}
{{#if:{{{DeathDate|}}}|<span id="ws-deathdate" class="dday">{{{DeathDate|}}}</span>|}}
{{#if:{{{Wikipedia|}}}|<span id="ws-wikipedia">{{{Wikipedia|}}}</span>|}}
{{#if:{{{Wikiquote|}}}|<span id="ws-wikiquote">{{{Wikiquote|}}}</span>|}}
{{#if:{{{Wikicommons|}}}|<span id="ws-commons">{{{{Wikicommons|}}}</span>|}}
</div>
 
Filter out !NO_INITIALS, and send blanks to maintenance cats
==Works== <noinclude>[[Category:Article templates|{{PAGENAME}}]]
--> {{#ifeq:{{{last_initial|}}}|!NO_INITIALS||<!--
 
-->←{{#if:{{{last_initial|}}}|<!--
== Usage ==
-->[[Wikisource:Authors-{{{last_initial}}}|Author Index: {{{last_initial|}}}]]|<!--
<pre><nowiki>{{Author
-->[[:Category:Authors without initials|Authors without initials]]}}}}<!--
| Name =
| FileUnder=
| FirstLetterLastName=
| BirthDate=
| DeathDate=
| Wikipedia=
| Wikiquote=
| Wikicommons=
| TOC=
| Image=
| MiscBio=
}}
</nowiki></pre>
 
The central header title-->
| class="gen_header_title" | '''{{#ifeq:{{{invert_names|}}}|yes|{{{lastname}}} {{{firstname}}}|{{{firstname}}} {{{lastname}}}}}'''{{#if:{{{dates|}}}{{{birthyear|}}}{{{deathyear|}}}|<br />({{{dates|{{#if:{{{birthyear|}}}|{{#if:{{#titleparts:{{{birthyear|}}}|1|2}}|{{#switch:{{#titleparts:{{{birthyear|}}}|1|1}}| C | C. | Ca | Ca. | Circa = c. {{#titleparts:{{{birthyear|}}}|1|2}}| #default = {{#ifeq:{{#titleparts:{{{birthyear|}}}|1|2}}|?|{{#titleparts:{{{birthyear|}}}|1|1}}?|{{{birthyear}}}}}}}|{{{birthyear}}}}}{{#if:{{{deathyear|}}}|–{{#if:{{#titleparts:{{{deathyear|}}}|1|2}}|{{#switch:{{#titleparts:{{{deathyear|}}}|1|1}}| C | C. | Ca | Ca. | Circa = c. {{#titleparts:{{{deathyear|}}}|1|2}}| #default = {{#ifeq:{{#titleparts:{{{deathyear|}}}|1|2}}|?|{{#titleparts:{{{deathyear|}}}|1|1}}?|{{{deathyear}}}}}}}|{{{deathyear}}}}}|—}}|{{#if:{{{deathyear}}}|?–{{#if:{{#titleparts:{{{deathyear|}}}|1|2}}|{{#switch:{{#titleparts:{{{deathyear|}}}|1|1}}| C | C. | Ca | Ca. | Circa = c. {{#titleparts:{{{deathyear|}}}|1|2}}| #default = {{#ifeq:{{#titleparts:{{{deathyear|}}}|1|2}}|?|{{#titleparts:{{{deathyear|}}}|1|1}}?|{{{deathyear}}}}}}}|{{{deathyear}}}}}}}}}}}})|}}<!--
 
Forelink field is blank-->
| class="gen_header_forelink" |
|}<!--
 
BEGIN NOTES SECTION-->
{| class="author_notes"
|-
| <!--
 
-->{{Plain sister
| wikipedia = {{{wikipedia|}}}
| commons = {{{commons|}}}
| commonscat = {{{commonscat|}}}
| wikiquote = {{{wikiquote|}}}
| wikinews = {{{wikinews|}}}
| wiktionary = {{{wiktionary|}}}
| wikibooks = {{{wikibooks|}}}
| wikiversity = {{{wikiversity|}}}
| wikispecies = {{{wikispecies|}}}
| wikivoyage = {{{wikivoyage|}}}
| wikidata = {{{wikidata|}}}
| wikilivres = {{{wikilivres|}}}
| meta = {{{meta|}}}
| portal = {{{portal|}}}
| related_author = {{{related_author|}}}
| disambiguation = {{{disambiguation|}}}
| wikidataswitch = X
}}<!--
 
-->{{{description|}}}
|}<!--
 
image
-->{{#if:{{{image|}}}|[[<!--
Filename
-->File:{{{image}}}|<!--
 
Adjust size for upright images
-->thumb{{#if:{{{upright|}}}|{{!}}upright=0.6}}|<!--
 
Image caption
-->{{#if:{{{image_caption|}}}|{{center|{{{image_caption}}}}}|{{center|{{{firstname|}}} {{{lastname|}}}}}}}<!--
 
End image
-->]]}}<!--
 
CATEGORIES
--><includeonly><!--
 
Default sort by Last name, First name
-->{{DEFAULTSORT:{{{defaultsort|{{ucfirst:{{#if:{{{lastname|}}}|{{{lastname}}},_}}{{{firstname}}}}}}}}}}<!--
 
Allow category parameter to override all others (subpages, etc)
-->{{{category|<!--
 
Author index category
--> {{#ifeq:{{{last_initial|}}}|!NO_INITIALS||<!--
 
--> {{#if:{{{last_initial|}}}|<!--
-->[[Category:Authors-{{{last_initial}}}]]|<!--
-->[[Category:Authors without initials]]}}}}<!--
 
Categorisation of author pages by birth and/or death year
-->{{Author/year|{{{birthyear|}}}|b}}<!-- use subroutine (subpage of template) to categorise by the birthyear
-->{{#if:{{{birthyear|}}}
|{{Author/year|{{{deathyear|}}}|d|x}}<!-- categorise by deathyear (with birthyear present, ie. living author if blank) -->
|{{Author/year|{{{deathyear|}}}|d}}<!-- categorise by deathyear (with no birthyear present) -->
}}<!--
 
Categorisation of author pages with and without interwiki links
-->{{#if:{{{wikipedia|}}}|[[Category:Author pages linking to Wikipedia]]|[[Category:Author pages not linking to Wikipedia]]}}<!--
-->{{#if:{{{wikiquote|}}}|[[Category:Author pages linking to Wikiquote]]|[[Category:Author pages not linking to Wikiquote]]}}<!--
-->{{#if:{{{commons|}}}|[[Category:Author pages linking to Wikimedia Commons]]|[[Category:Author pages not linking to Wikimedia Commons]]}}<!--
-->{{#if:{{{commonscat|}}}|[[Category:Author pages linking to Wikimedia Commons categories]]|[[Category:Author pages not linking to Wikimedia Commons categories]]}}<!--
-->{{#ifeq:{{#invoke:Wikibase|id}}|(no item connected)|[[Category:Author pages not connected to Wikidata]]|[[Category:Author pages connected to Wikidata]]}}<!--
 
 
End categories
-->}}}<!--
 
Microformat data
--><div id="ws-data" class="vcard ws-noexport" style="display:none; speak:none;"><!--
--><span id="ws-article-id">{{{{{|safesubst:}}}PAGEID}}</span><!--
-->{{#ifeq:{{#invoke:Wikibase|id}}|(no item connected)||<span id="ws-wikibase-id">{{#invoke:Wikibase|id}}</span>}}<!--
-->{{#if:{{{firstname|}}}{{{lastname|}}}|<span id="ws-name" class="fn">{{#ifeq:{{{invert_names|}}}|yes|{{{lastname|}}} {{{firstname|}}}|{{{firstname|}}} {{{lastname|}}}}}</span><span class="n"><span class="given-name">{{{firstname|}}}</span><span class="family-name">{{{lastname|}}}</span></span>|}}<!--
-->{{#if:{{{defaultsort|}}}{{{firstname|}}}{{{lastname|}}}|<span id="ws-key">{{{defaultsort|{{ucfirst:{{#if:{{{lastname|}}}|{{{lastname}}},_}}{{{firstname|}}}}}}}}</span>|}}<!--
-->{{#if:{{{image|}}}|<span id="ws-image">{{{image}}}</span>|}}<!--
-->{{#if:{{{birthyear|}}}|<span id="ws-birthdate" class="bday">{{{birthyear|}}}</span>|}}<!--
-->{{#if:{{{deathyear|}}}|<span id="ws-deathdate" class="dday">{{{deathyear|}}}</span>|}}<!--
-->{{#if:{{{wikipedia|}}}|<span id="ws-wikipedia">{{{wikipedia|}}}</span>|}}<!--
-->{{#if:{{{wikiquote|}}}|<span id="ws-wikiquote">{{{wikiquote|}}}</span>|}}<!--
-->{{#if:{{{commons|}}}{{{commonscat|}}}|<span id="ws-commons">{{#if:{{{commonscat|}}}|Category:{{{commonscat|}}}|{{{commons|}}}}}</span>|}}<!--
-->{{#if:{{{description|}}}|<span id="ws-description" class="label">{{{description}}}</span>|}}
</div></includeonly><noinclude>
{{documentation}}
</noinclude>
0

edit

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਨੂ