ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ/ਪਾਤਰ ਸੂਚੀ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ

ਪਾਤਰ ਸੂਚੀ

ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ

ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਿਆ ਤ੍ਰਿਤੰਤਰਫ-

 • ਔਕਟੇਵੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ
 • ਮਾਰਕਸ ਐਨਟਨੀ
 • ਐਮ.ਐਮਿਲ ਲੈਪੀਡਸ

ਸਾਂਸਦ

 • ਸਿਸੈਰੋ
 • ਪਬਲੀਅਸ
 • ਪੌਪੀਲੀਅਸ ਲੀਨਾ

ਸੀਜ਼ਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ

 • ਮਾਰਕਸ ਬਰੂਟਸ
 • ਕੈਸੀਅਸ,
 • ਕਾਸਕਾ,
 • ਟਰੈਬੋਨੀਅਸ,
 • ਲਿਗੇਰੀਅਸ,
 • ਡੇਸੀਅਸ ਬਰੂਟਸ,
 • ਮੈਟੀਲੀਅਸ ਸਿੰਬਰ,
 • ਸਿੰਨਾ


ਫਲਾਵੀਅਸ ਤੇ ਮਾਰੂਲਸ---ਜਨਭਾਖ
ਆਰਟੈਮੀਡੋਰਸ---ਨੀਡਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਤੰਡੀ
ਭਵਿੱਖ ਵਾਚਕ
ਸਿੰਨਾ-----ਇੱਕ ਕਵੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵੀ
ਲੂਸੀਲੀਅਸ, ਟਿਟੀਨੀਅਸ, ਮੈਸਾਲਾ, ਕਮਉਮਰ ਕੇਟੋ
ਤੇ ਵੌਲਯੂਮੀਨੀਅਸ ਬਰੂਟਸ, ਕੈਸੀਅਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ
ਵੱਰੋ, ਕਲੀਟਸ, ਕਲਾਡੀਅਸ, ਸਟਰੈਟੋ, ਲੂਸੀਅਸ,
ਦਾਰਦੇਨੀਅਸ ਬਰੂਟਸ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ
ਪਿੰਡਾਰਸ-ਕੈਸੀਅਸ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ
ਕਲਫੂਰਨੀਆ ਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਪੋਰਸ਼ੀਆ ਬਰੂਟਸ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਸਾਂਸਦ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਆਦਿ।