ਪੰਨਾ:ਕੋਇਲ ਕੂ.pdf/95

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਸੁਦਾ ਹੈ । ਵਿਚ ੨ ਹਾਉਕਾ ਭਰ ਕੇ ਗੋਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੀਕਨ ਕਿਸ ਬੈਂਤ ਦੇ ਤੀਰ ਇਸ ਦੇ ਕਲਚ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਏਹੀ ੧੩ ਹੈ ਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਹਰ 31 ਹੋ । ਏਹ ਜੇ ਸੱਯਦ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ--ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦਾ। 40 ਲ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਹਵਾਈ ਰੂਹਾਂ ਛਤੁ ਝਲਾਈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀਆਂ ਰਹਾਂ ਹੋਸਨ । ਰ੫੩ ਸਵਾਦ ਦੀ ਚੌਕ ਸੀ । ਲੌ ! ਹਨ ਫੇਰ ਹਸੇ ੨ ਦੀ ਅਵਾਜ ' ਇਕ ਬੁੱਢਾ ਜੇਹਾ ਕ ਵੀ ਮਰ ਬੀਏ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਖਲਕਤਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਏਹ ਜੇ ਹਾਮਦ ॥ ਏਹ ਜੇ, ਅਬਦੁਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੌਕੇ ਇਕ ਅਨਪੜ ਜਹਾ ਹਿੰਦ, ** ਧੰਨ ਧਰਮ ਵਹਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ , ਲੋਂ ! ਐ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਨ ਹੈ ? ਇਕ ਬਹਾਵਲ "ਸਰਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਈਰਾਨੀ ਪੌਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਅਪਨੇ ਭਸ ਨੂੰ ਦਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਨਕਲ । ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਕੇ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟੋਲੀ ਹੈ । 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹਿੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਸੋਂ ਹਨ ਪਰ ਨੱਕ ਚੜਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਸਿਰ ਹਿਲਾਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਨਪੜ ਜੇਹਾ {ਹਿੰਦ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਸਨਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਪੈਨ ਧਰਮ'! ਧੰਨ ਧਰ’ !! ਕਰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਰ ਹਨ । ਪਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ । ਏਹ ਅਗਰੇ ਹੁਰੀ (ਕਿਤੋਂ ਰਾਏ ਧਰਮੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਨਾਂਦੇ ਹਨ । ਹੋਣ ਫੇਰ ਕਝ ਵਿੱਥ ਪੈ ਗਈ ਵਾਜਾਂ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਜ ਬਦਲ । ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪੌਸ਼ਾਕ ਵੀ ਬਦਲੀ । ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮਹਰ ਹਨ ਚੇਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਰ ਦੇ ਚਿੰਨ ਹਨ ਹਨ ਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਉਨਤਾ ਦੀ ਨਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਦੂਆਂ ਦੀ ਮੋਈ ਹੋਈ ਜਾਨ ਤੇ ਸੁਰ ਵੀ ਬਦਲੇ । ਆਦਿ ਐਸ਼ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਕੁਝ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ ਹਨ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆ -੯੩