ਪੰਨਾ:ਗੁਰਮਤ ਪਰਮਾਣ.pdf/110

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

(੧੧੦} ਦੂਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ॥

ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾਕੇ ਕਰਮ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫) ਆਠ

ਪਹਰ ਨਿਕਟਿ ਕਰ ਜਾਨੇ । ਪ੍ਰਭ ਕਾ
ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮ ਲੈ । ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ
॥ ਹੋਇ ਰਹੈ ਸਭ ਕੀ ਪਗ ਛਾਰੁ ॥
ਖੰਤ ਰਹਤ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਉਆ
ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ਵਰਤਣਿ ਜਾਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥ 

ਅਨਦ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨੁ ਬਿਸਰਾਮ । ਮਿਤੁ ਸਤ ਜਾਕੇ ਇਕ ਸਮਾਨੈ । ਪ੍ਰਭ ਅਪੁਨੇ ਬਿਨੁ ਅਵਰ ਨ ਜਾਨੈ ॥

ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਅਘ ਕਾਟਨਹਾਰਾ ॥ 

ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜੀਅ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ ॥ ਸੂਰ ਬੀਰ ਬਚਨਕੇ ਬਲੀ ਕਉਲਾ ਬਪੁਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ। ਤਾਕਾ ਸੰਗੁ ਬਾਛਹਿ ਸੂਰ ਦੇਵ ।

ਅਮੋਘ ਦਰਸੁ ਸਫਲ ਜਾਕੀ ਸੇਵ 

॥ ਕੋਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕੁ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸਿ ॥

ਮੋਹਿ ਸੰਤ ਟਹਲ ਦੀਜੈ ਗੁਣਤਾਸਿ ॥

(ਆਸਾ ਮ:੫) ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੁਨੀਅਤ ਪ੍ਰਭ

ਕੀ ਬਾਤ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲੁ ਧੁਨਿ