ਪੰਨਾ:ਡਰਪੋਕ ਸਿੰਘ.pdf/13

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

( ੧੩ )


ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਏਕ ਕੋਨੇ ਮੇਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਵਾਸਤੇ
ਥੋੜੀ ਸੀ ਦੇਰ ਲੇਟ ਰਹਾ ਨੈਨਾ ਕੋ ਲੜਾਈ ਕੀ ਖਬਰ
ਸੁਨਨੇ ਕਾ ਥਹੁਤ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਥਾ ਔਰ ਉਸੀ ਸ਼ੌਕਮੇਂ
ਉਸਨੇ ਅਪਨੇ ਖਾਂਵਦ ਕੋ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲਨੇ ਪਰ ਆਮਾਹੰਦ
ਕੀਆ ਥਾ ਉਸ ਨੈ ਲੜਾਈ ਕੀ ਖਬਰ ਪੂਛੀ ਔਰ ਦਰ-
ਯਾਫਤ ਕੀਆ"ਕਯਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੈਸਿਖੋਂ ਸੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਦਈਹੈ" ਉਸਨੂੰ ਏ ਧੀਮੀ ਮੰਦੀ ਅਵਾਜ ਸੇਕਹਾ
'ਹਾਂ' ਕਯਾਹਮ ਕੌ ਸ਼ਕਸਤ ਹੂਈ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫਜੁਬਾਬ
ਮੇਂ ਅਪਨਾ ਸਿਰ ਹਲਾਦੀਆ ਗਡਰੀਏਨੇ ਆਂਖ ਉਠਾਕੇ
ਏਕ ਲੰਬੀ ਸੱਸ ਭਰੀ ਔਰ ਕਹਾ 'ਹਾਇ ਕਯਾ ਹਮਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਉਮੈਦੇਂ ਖਾਲੀ ਗਈ । ਅਬ ਹਮਕੋ ਅਪਨਾ ਮ-
ਜਹਬ ਔਰ ਰਸਮੋ ਰਵਾਜ ਛੋੜਨਾ ਪੜੇਗਾ ਔਰ ਸਿਖ
ਮਜਹਬ ਅਖਤਯਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ।" ਉਸ ਅਜਨਬੀਆ-
ਦਮੀ ਅਰਥਾਤ ਬੰਦੇਨੇ ਕਹਾ"ਬੇਸ਼ਕ ਬੱਸ ਅਤਿਆਰ
ਹੋ ਰਹੋ" "ਗਡਰੀਏ ਨੈਕਹਾ" ਮਗਰ ਭਾਈ ਯਹਗਜਬ
ਖੁਦਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਐਮਾਲਕੀਸ਼ਾਮਤਹੈ ਕਯਾਤੁਮਾਮਦੁਨੀਆ
ਬੰਦਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਮਲਊਨਸਪਾਹੀਓ ਕੀ ਪੈਰਵਾਈਕਰੇ
ਗੀ । ਆਦਿ ।।
ਦੇਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਐਸੀ