ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/100

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਤਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸਾ (੬) ਗੁਰੂ-ਭਾਗ . lanza kalıyafaat ਥੋਂ ਉਠਕੇਸਮੁੰਦੂਵੇ ਕਿਨਾਰੇਹਿਰਦਾਤਮਾਸਾ ਵੇਖਣਜਾਬੈਠੇ ਮਰਦਾਨੇਨੇਜਲਪੀ |ਣਾ ਚਾਮਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀਨੇ ਅਪਣੇ ਆਸੇਨਾਲ ਜੋਹੱਬਰਖਦੇ ਸੇਮਿੱਠੇ ਜਲਦਾ ਮਾਤਾਏ ਦੇਖਕੇਬਹੁਤਲੋਗ ਸੇਵਕ ਬਣਗਏ,ਪਰ ਪੰਜਾਬਦੇਸ ਦਾਖੰਡਾ ਕਲਜੁਗਨਾਮਤਾਂਗੁਰੂਜੀਦਾ ਪਰਮ ਭਗਤਹੋਆਓਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਜਗਨਨਾਥਦਾਰਥ ਕਿਸੈਦਾਖਿੱਚ ਹੋਯਾਹੀਂਚਲਦਾਓਏਦੀ ਸੁਕਨਾਲਚਲਦਾਹੈਪੜੋਏਹ ਗੈਬਰਤਾਨੇਤ੧੯੭ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਓਬੇਰਹਿਕੇ ਕੀਤੀ।ਜਦ ਓਹਰਬਜਾਹਾ ਦੀ ਪੁਖੋਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਓਸੇਪੁਰਾਣੇ ਰਸ਼ਦੀਮੁਰੰਮਤਕਰਦੇ ਹਨਜੇਨਾ ੩੦੦ਅਣਪੱਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ੫੦ ਆਦਮੀ ਤਕ ਓਸਦੇ ਉਪਰ ਦੇਹਨ ਰੱਸੇਭੀ ਓਸਨੂੰ ਮੀਲ ਲੰਬੇ ਅਰਦਸਤ ਬੰਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਲੇਵਾਲੋਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ੬ਚੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹਰਵਕਤ ਰਥ ਖੇ ਚਣਲਈ ਰੱਮਾ ਨੂੰਰੈਪਰੋਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇਜੋਰ ਮਾਰਦਾਹੈਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਕੇਂਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਜਦ ਕਦੀ ਓਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂਦੇਨੋ ਵਿਚ ਇਤਫਾਕਨਾਈਕਤਰਫਬਹੁਤਮਾਂ ਦਾਜੋਲ ਜਾਂਦਾਹੈ ਰਥਨਕਪੁਰਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹੋਰਜੋ ਪੰਡੋਰਥਨੂੰ ਡੰਡੇਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਲ਼ਮੀਨੂੰਸਿੱਠਣੀ ਆਂਗਾਲੀਆਦਿਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਛਓਸ ਹਲਾਸੇਰੀ ਭੀਲੋਗਾਂਨੂੰਮਦਦ ਮਿਲਦੀਹੈ,ਰਥਵਾ ਆਪੇਚੱਲਣਾਕੂਹੈ। ਹੋਰਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਂਤੀ ਯਾ ੪੦ ਬਰਸ਼ਪਿਛੋਜਦ ਨਿਮਦੀ , ਲਕੜੀਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂਹਨਤਦ੧ਰਾਜਾ ਪੰਡਤਖਾਣ,ਮਰਜਾਂਦਾਹੈ, ਸੋਏਹਤੀਜੇ ੧:੧<3 ਬਿਕ੍ਰਮੀਵੇਚ ਖੋਲਚਸੀ ਪਰ ਓਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀਲੇ:੧੬੧ੜਕ ਮੈਨੇਜੀਉਦੇ ਦੇਖੇ ਫੇਰਜੋਆਖਦੇ ਹਨ ਓਥੇਜੂਠਤੋਂ ਸੰਗਣਵਾਲੇਕੋਹੋਜਾਂਦੇਹਨ ਏਹਗਲਐਨਹੀ ਕੂੜਹੈ ਅਸੀ ਤਿੰਨ } ਮਹੀਨੇਓਏ ਮੂਰਖਾਣੇਆਂਨੂੰ ਅਨੇਕ ਤਰਕਾਂ ਅਪਣਾਉਗਰਜੁਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇਹਾਂ। ਔਰਜੋਉੱਪਰ ਦੀਹਾਂਡੀਦਾਪਹਿਲਾਰਿੱਝਣਜਗਨਨਾਥਦੀਕੁਰਾਖ਼ਤਮਸਹੂਰਹੈ ਸੋਏਸ਼ਨਕਸੇ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਦੀਕਰਾਮਾਤਹੈ ਤੇ ਏਸ ਦੇ ਮੂੰਹਾਰਾ ਹਰਇਕਦਮੈਚ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀਹੈਤੇਹਰਏਕਹਾਂਡੀਹੋਂਡਾਂ ਦਰਜੇਬਦਰਜੇਘ ਲ ° ° ਗਦਾਰੇ ਏਸਤਰਾਂਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਹਲਾਂ ਉਪਲੀਹਾਂਡੀ ਰੁੱਝ ° °° ਓਸਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੀਲਾਟ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਲੱਗਦੀਦੇ ਫ਼ੈਰ ਉਸਦੇ ਖਾਂਦੀਆਂਤੇਏਸੇਤਰਾਂਸਬ ਸਮਝਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਚੁੱਪਾਂਦੇ ਨਾਲਹੀ ਦੋ ਸੌਮਣਕੇਚਾਉਲਆe / ਦਿਕ ਅੰਮਓਥੇਹਾਂਡੀਆਂਵੇਰੇਝ ਕੇ ਕਦਰਤੀ ਵਸੂਦਾਂ ਚੌਗ ਰੋਜਲੱਗਦਾਹੈ।ਸਾਰੀਪੁਰੀਵਿੱਚ ਸਵੇਰਦੇਵਕਤਕੋਈ ਨਹੀਂਤਾਂਉਦਾ . ਓਥੋਂਹੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਰਦੇਭੋਜਨਪੱਕੇ ਪਏ ਸਸਤੇਮੁਲgਮਿਲਿਜਾਂਦੇਹਨਾਜੋ ਦੇਸੀਲੋਅਣਕੇ ਵਾਲ਼ੇ ਰੁਪਯਾ ਦੇਆਂਉਦੋਹਨਓਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਹੀਦਾਹੈਤੇ ਓਸਦੇਮਾਜਵਾ ਰੋਜਭੋਗਲੱਗ ਕੇ ਤੌਬਾਅੰਨਓਸ ਮੁੰਡੇgਮਿਲਦਾਹੈ।ਜੇਸ਼ਵਜਜਮਾਨਉੁਪਯਾ ਦੇਵੇ,ਤੈਨਸੇਬੇੜੀਹੋਕੇਮੰਦ ਦੇਕੰਮਾਂਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾਹੈ। Digitized by Partiab Digitalibrary / www.paniabdigilib.org