ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1008

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਤਵ:: ਖਾ-ਚਾਰ੩ ਮਹਾਂਰਣਜੀਤਔ45 ਸਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰਭੇਨਤੋੜਕੇਇਕਬਾਦਸ਼ਾਹੀਖਾਲਦੀਕਾਇਕਰੀਜੇਸਤੋਂਮੁਰਦਾਬਚਾ ੫੫ ਉਤੇ ਬਖਾਲਸੇਦਉਨਤੀਬਹੁਤ ਹੋਈਜੋਕੇ ਏਸਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰਜਰਾ ਅਭਿਆਨ ਡੀਸੀ ਸਬਕੁਛਅਕਾਲ ਪੁਰਖਦਾਮੰਨਦਾਸੀ ਏਹਮੀਰਾਜਬਡੇ ਤੜਕੇਜੋਗ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾਤਣਕਰਦੇਨੂੰਮੁਖਬਰੀਦੇਮਹਿਕਮੇਵਾਮੁਣਸ਼ੀਰਪੋਟਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫੇਰਪੰਗਬੰਭੌਰੇਬ ਸਾਹਿਬਪਾਰਸੁਣਦੇ।ਓਸਨੂੰ ਦੋ ਅਰਜੀਆਫਸਨ ਓਦੂਫੌਰਨਚੰਦਫੌਜਦੀਰ ਪੋਟਲਦਾਫੇਰਹਰਏਕ ਕਿਸ਼ਮਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀਫਰਦਸੁਣਕੇਸੂਰਜਚੜਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੈਨੂੰਜਾਂਦਾ ਟੇਫਿਰਕੇਦਰਬਾਰਚਆ ਬੈਠਦੇ।ਪਹਿਲੇਬਾਹਰਤੋਂਮਿਲਣਲਈਆ ਏਹੋਏਲੋਗਵਰੀ2 ਅਲਜਬਾਜੋਗਓਨ ਦੀਨਿਕਰਕੇਫੋਰਮੁਖਬਰ+ਕਥਨਦੀਪੂਰੀ ਪਾਉਦੇ ਅਡੋਕਕਾਰਦਾਰਾਂ ਦੀਛੋਤਝਾੜਦੇਤੇ ਗੁਪਤ ਗੁਨਹਓਨਾਦੇ ਓਮਨਾਕੇਹਰ ਸਚੇਂਟੀਬੋਲੀਜਾਮੇਂਰਤਨਪਰੀਰਤਨਿਹੰਗਆਦਿਕਤਈਏ)ਅੜਦਲੀਚੇਵਾਚੀ ਚਿੰਟੀਉਗਾਹੀਦੇ ਫੇਰਬਾਕੀਆਂ ਵੰਮੂੰਹਫੇਰਦੇਮੋਕੇਮੁਲਕੀਮਾਮਲੇਤੋਂ ਮਹਾਂਰਾਜੋਲੰਗਰਦਾਤੇਸਰਦਾਈਆਖਰਚਜਿਸਨੂੰਅਫਰੋਈਬੋਲਦੈਸੇਜਬਾਜੋ ਗਲੂਥ ਪੰਛੋਸਤਨੇ ਸਰਦਾਰਾਤੇਰਾਜਲੀਜਾਂਦਾ)- ਫੋਰਮੁਕੱਦਮੇਅਪੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਚਿਟੀਆਂਲਈ ਜਾਂਦੇ।ਏਸੇ ਤਰਾਂਮਾਰਬਜਦੇਨੂੰਰੋਜਦੋ ਢਾਈਲੱਖਰੁਮਾਲੈਊਠਦੇ ਲਿਖੇ ਪੜੋਅਪਣੀਸਾਰੀਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਕਾਰਦਾਰਟੋ ਜੀਅਫਸਰਾਂਤੇ ਪੈਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ਸਬਮਹਾਂਰਾਜੇਨੂੰਯਾਦਸ਼ੇਮਹਾਂਰਾਜੇਦੀਏਸਯਾਦਗਾਰੀਡੋਸਲੋਕੁਰਬਾਨੀ ਉਅਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੇ)- ਕਾਰਦਾਰਜਐਂਜੁਲਮਜੋਰਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲੇਲੈਦੌਲਤਕਰੀ ਕਰਦੈਮੋੜੱਮਹਾਂਰਾਜਓਨਊਚਨੀਮੂੰਹੇ ਨਚੋੜਕੇਫੈਰਰਿਦੈ ਦੋਸਤੀਜੇ ਪਹਿਰਬਬਨੇ . ਕਾਰਖਾਨਵਿਚ ਫਿਰਨਿਕਲਦੇ ਫੌਜਦੀਦਰੇਸੀਸ ਦੇਖਣਦਾਬਹੁਤਮਾਨਖਦੇ ਅਪਣਾ ਭੇਤ ਕਿਸੇਨੂੰਕਦੇ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇਚੜਾਈਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਧਰੇਹੁੰਦੀਚੜਕਿਧਰੇਜਾਂਦੇ।ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਦੌਲਤਖੱਟੀਹੋਈਦੇਖਦੇ ਕਿਸੇਕਸ਼ੇਸਹਾ ਨੇਓਸਤੋਂ ਕਚਾਲੈਂਦੇ।ਜੈਸ਼ੇਇੱਕ ਵਾਰੀਸਰਦਾਰ ਹਰੀਸਿੰਘਨਾਲ਼ਪਾਸ਼ਾਖੋਲਕੇਅਪਣਾਆ ਪਹਾਰਕਰਹੱਥ ਪੈਰਬੰਧਾਬੇਠੇਮੋਕੇਜਰੀਡੈਂਬੁਲਾਕੇਬਡੇਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥੁਆਤੂੰਜੋਮੇਨੂੰਅਪ ਟੋਣਾਂਜੈਸਮਾਰਾਮਾਰਦੀਹੈਤਾਂ ਸੰਤéਖਰੁਆਵੇਕੇਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦੁਰ ਬੰਧਨਤੋਂਐਨੂੰਛੁਡਾਉਹਯੋਮੋਰਾਂਉਦੇਣਾਹੀਪਿਆਪਏਸੇਤਰਾਂਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਕੇ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org