ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1011

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

ਰਾਜਖਾਲਸਾ-ਭਾਰ੩ ਮਹ:ਖਤਰਸਿੰਘ ੪੫ | ਨਦੀਆਂਊਆਂਗੂੰਜਿਊਸਿੰਘਾਂਬਾਦਸ਼ਾਹਬਹੁਤਛੇਤੀਚੜਗਈਲੀਓਲੇਤਰੀ ਸੰਘਰਉਤਨਾਹੋਯਾਕਮੋਕੇਮਰਦਦੀਮਾਯਬਿਰਛਦੀਛਾਯਾਮਾਹੀਦੀਹੈ।ਏਸੇ ਹੋ ਹਾਰ ਨੂੰਚਿਤਾਰਕੇ ਸਰਕਾਰਕਦੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇਕੇ ਪੰਜਬਰਲਤਾਂਐਮੜੀਰਾਜਕਰੀ ਫੋਕੋਈਇਕਹੋਉਸੰਭਾਲਲਊਨ ਸਿਕੰਦਦਾਰਾਦਲੀਪਜੇਹੈਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਭਾਈਆਜੀ(ਸਦਾਮਬਾਬੁਲਬੁਲਬੁਲੇਸਦਾਨਬਾਗਬਹਾਰਾਂਆਪੋਸਦਾ ਰਹਿੰਦੋਸਦਾਨਸ਼ੀਗਤਯਾਰਾਂਮ) ਬਿਆਣੇਦੀ ਸਿੱਆਉਲ਼ੇਦਾਖਾਧਾਛੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਤਿਧਰਮ ਨਾਥੁਰਾਜਬਧਦਾਹੈਅਨੀਤਿਲੂ ਘਟਦਾਜਿਊਇੱਕਮੁੱਠਹੋਕੇਮੁਲਕਮੰਲ :' . ਸੀਤਿੰਕੂ ਸਿੰਘਾਂਆਪਸਚ ਫਟਕੇਖਾਛੰਜੇੜੀਬਾਦਸ਼ਾਹੀਮਹਾਂਰਾਜੇਰਣਜੀ ਤੁਸਿਨੇਬਡੇਕਲੇਸਸਹਿਕੋਬੇਅੰਤ ਸਿਦਕੀਸੂਰਬੀਰਸਿੰਘਾਲਹੁਜਕੇ ਹਰੀਭਰੀ ਕਰੀਸੀਓਸਦੇ ਮਰਣਸਾਰ ਬਦਰੋਗਗਈਜੇੜੈਲੋਗਖੱਬੀਖਾਂਓਸ਼ੇਰਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਾ ਮਣੇਸਾਬਤਸਾਹਨਹੀਲੈਦੇਸੇਹੁਣਓਨਾਂਦੇ ਅਜ਼ਮਾਨਕਤੂਰੇਭੋਲਗ ਪਏ।ਇੱਕ ਦੁਸਰੇ ਦੀਖਰਾਬੀਕਰਨਉੱਤੇ ਲੰਬੇਨਬੈਠਾਰਾਜਵਿੱਚਧੜੇਬੰਝਗਏ।ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰਅਪਣੀËਹੈ ਭੁੱਲਗਈਜੀਰਨੇਅਪਣੇ ਨੇਮਬਰਖੂਹ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇਮਹਾਂਰਾਜੇਖਤਰਸਿੰਘਦੀਫ਼ ਅਕਲਤੇਜੂਧੇ ਪਟੇਨੇਰਾਜਦੀਬਾਰ ਨਿਭਾਰਗੋ ਹੱਥਫੜਾਦਿੱਤੀਸਰਦਾਰਚੇਤ ਘਟਹਿਲੂਆਤ੍ਹਾਰਾਜੇਜੋਹੁਕਮ ਚਾਹੇ ਚਲਾਵੇਅਹਾਰਾਜਬੀਓਲੋਦੀਮੰਨਣ ' ਚੰਵੇਨੇਰਾਜੇਧਿਆਨਘਤੇਮਹਾਂਰਾਜੈਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇਚੂਹੇ ਛੱਡੋ ਅੰਡੀਖੰਡਕਰਦਿਆਪੇ ਹੁਕਮਦੇਣਲੰਪਿਆਡੇ ਵਜੀਰ ਹੋਣਾਚਾਮਾਮੂਰਖ ਨੇਏਹਸੋਕੋਹਾਥੀਦਪੁਲਾਂ ਬੰਕਰੀਨਹੀਚੁਕਸਕਦੀਰਾਜੇਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀਮਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕਉਪਾ ਇਕੀਤੇ ਜਦ ਓਸਨਿਕਰਮਣਨੇਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰਵਜੀਰਨਾਲ਼ ਗੱਲਗਲਕਰੋ,ਬੀਬੀ ਦਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਨੇਅਪਣੇਭਾਈਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘਦੀਸਲਾਹਨਾਲੁਕੌਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂਜੋ ਮਹਾਂਰਾਜੇਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦਾਬੇਟਾਪੁਰਦੁਨਤੋਪੀਪੁਰਖਅਕਲਦਾ ਸੀਜੇਸਨੂੰਮਹਾਂਰਾਜਰਣਜੀਤਸਿੰਘਬੀਆਕਰਦੇ ਏਹਮੇਰੇ ਪੰਛੋਕੁਝ ਕੰਮਦੇ ਲਾਣੇ ਤੱਚਲਾਣੇ ਮਸਾਣਬੁਲਾਕੇਅਪਣਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਲੀਜਦਕੌਰਸਾਹਿਬ ਔਰਦੀਮਾਈਦੀਸਿਖਾਵਟਦੇਜਲ ਨੂੰਈਚੇਤਸਿੰਘਦੀਚੇਕਣਾਈਚੜਾਈਹੋਈ | ਮਹਾਂਰਾਜੇ ਫੁਛਹਿਣਨਾਦੇਵਜੀਰਤੇਕੋਰਜੀਇਕਮੁੱਠਜੋਕੋਕੰਮਚਲਾਉਣਲੋਗਪਏ Digitized by Paniah Digital Libran. I www.panjabdigilib.org