ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1016

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

.3:ਗੁ: ਪਾ:ਭਾਰ੩ (੬) ਮ:ਸੈਸਿੰਘ , ਲੁੱਟਜੁਗਾਦਲੂਲਟਲੰਗਪਏ।ਓਥੇਬੰਦੀ ਪੌਣਦਾਕਾਮੀਰਪਸਾਵਰਕਾਬਲ ੪੬੩ | ਚਬੀਜ ਨੂੰਏਹੋਵੋਲਾਟੰਗਰਿਆ)-ਕਾਬਲੀਏਵੇਕਈਅਫਸਰਕਾਬਲਿਚ ਵੰਢ ਸਿੰਟੈਕਸਮੀਰਚਓਬੈਂਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂਰਛਨੇਮਾਰਕੇ ਓਸਦੀਰਬੰਧਡੀ. ਝੋਟਲਈਮਪਸਾਰਟਿਚੌਂਜਨਰਲ ਅਬੂਤਬਲੇਸਾਹਿਬਨੇਭੱਜਕੇਤਲੇਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ . ਈਓਰਜਲਾਲਾਬਾਦਜਾਬੜਿਆ।ਏਸੇਤਰਾਜਿਥੇਬੇਦਸ਼ਬੀਲਚੋਬਰਕਰੇਹੋਟਲੂੰ । ਦਾਹੀਜੇਕਰਪਏ ਕਰਨਪਸੈਕੜੇ ਸਰਦਾਰਵੰਦਕੋਘਰਓ ਦੇਉਲਏ।ਸਾਰੇ ਦੇਵੇਂ ( ਬੁਰਛਗਰਦੀਅੰਚਗਈਥਾੜ ਖੇਤੀਨੂੰਖਾਣਉੱਪਈਮਹਾਂਰਾਜਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਸ਼ਮੇਂਦੀਕੁਚਾਲਦੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸਾਂਅਪਣੀਜਬਾਨ ਬੰਦਕਰਜਾਨਬਚਾਕੋਝੇ | ਡਰਹੇ)- ਜੰਦਪਿਓਸਿਖਰਾਬੀ ਦੇਸੁਧਾਰਣਾਸਤੇਅੰਗੋਜੀਨੇਵਾਹ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਜਾਰ ਫੌਜਅਪਣੀਅਹਾਂਰਾਜੇਠੂਦੇਵੀਚਾਪਮਹਾਂਰਾਜੇਨੇਏਹਸੋਚਕੇ,ਸਦਾਈ | ਜੈਅੰਗੇਜੀਫੌਜ ਮੰਗਾਲਈਏਹ ਬੁਰਛੇਹੰਕਾਰੋਹੋਏਮੇਰੀਨ ਲੇ ਛੱਡਣਗੇ।ਫੇਰੀ । ਐਸੀਦਾਨਾਈ£ਚਾਲ ਚਲੀਮਹਾਂਰਾਜੇਆਪਹਮੇਨੌਜ਼ਵੁੱਚਜਾਕੋਲੈਠਣਾਰੁਕਰੇ | ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇਰਤੇ ਖੁਸੀਦੀਠੀਆਪਿਆਰੀਆਲਾਕਰਓਨਾ ਇੱਕ ਕਹੋਯਾਫੇਰਬਾਦਸ਼ਾਹਾਤੇਮੁਲਕਾਂਦੀਆਂਕਹਾਣੀਆਂਸੂ ਦੁਨਰਖੇਜੋਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾ ਚਦੇ ਮਹਾਂਰਾਜਜਾਣਦੈ ਸੇਖ੨ਮੁਹੱਬਤ ਦਾਸਰਬਤਲਬਿਗੜੀਹੋਈ ਫੌਜ ਨੂੰਅਪਣੇ ਤੋਂ ਹੰਬਉੱਤੇ ਲੈਆਂਦਾ।ਫੇਫੌਜਤੂੰਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣਗਪਿਆਰਜੇਡੇਆਦਮੀਏਕੇ ਚੰਡੀਦੇ ਜਾਰਦੇਖੇਓਹ ਕਿ ਕੰਮਉਤੇਭੋਜਕੇਨਖੇੜਸੰਅਪਣੀਿਕਅਤੇ ਰਾਜਸੀ | sਦੇ ਚਾਲਮਾਂਨਾਲੂਫੌਜਅਜੇਹੀ ਸਿਧਾਂਤੀਕੀਤੀਯੋਓਸੇਵੀਆਕਾਰਚੇਲੀ . ਬਣਗਈ।ਫੇਰਜ਼ਓਸਦੀ ਈਨਉਲਟੀਈਐੱਤਅੰਗੇਜੀਕਾਨੂੰਨਦੇ ਸੰਗਲੀ } ਚ ਐਲੀਜਕੜਜੋਕਾਏਦੇ_ਬਾਹਰਕੀਨਨਾਹਲਾਸਕੈਖਰੀ ਛਾਉਣੀਟੱਚਊਂ ॥ ਦੂਰਉਤਾਰਕੇਅਪਣੇਮੁਖਬਰਛਦਿੱਤੇ।ਲੰਚੇਲਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪੀਹੰਕਾਰੀ ਟਾਕੇ ਓਨਦੇਬਾਂਨਮੀਭਰਤੀ ਕਰਲਈ- ਗਏਹਮਹਾਂਰਾਜਅਕਲਦਾ ਪੂਤ ਬਲਦਭੇਡਰਅਤੀਨਹਸਮੁਖਤੇਜਦਾਜਐਸੀ ਥੋੜੇਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਓਸਦੀ ਦਬਦਬਾਨਾਦਰਸ਼ਾਹਨਾਲ਼ੋਬੀਧਬੇਆਫੌਜਪਜਾਬਰਦੀਡੀਬਰ Bਪਈਏਰਤਾਂ ਘਰਦੇਆਗਏਅੰਗੇਜ਼ਤੇਕਾਬਲੀਏਈਡਰਮੰਨਿਫ਼ਲ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org