ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1017

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਖ਼ਾਲਸਾ-ਭਾਰ੩ .. ੪੬੪ ਚੈਕੈਬਿਗੜੇਗੁਰੂਨੇਸੁਧਾਰੈਗੁਰੂਬਿਗੜੇ ਨੂੰ ਕੌਣਸੁਧਾਹੁਣਹੋਰਦੀਗੰਦੀਦੇਭੈੜੇ ਰਾਜੇ ਭਾਗਾਨੇ ਮਹਾਂਰਾਜੇਸ਼ੇਘਲੂਅਜੇਹੀ ਚੰਦੂਬਾਦੀਪਾਈਰਾਤਨੋਟਿਸੇਬਿਕਾਰਾਂਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਹੈਕ ਦਾ ਲਣੀ ਚ ਹੀਰਹੈਮੱਥੋੜੀਬੋਝੀਚੋਰੀਬਦਲੇਬੀਕਿਸੇਦੀਲਰੇਸ਼ੇਦੀਬਾਂਹਨੰਕਤੰਥਕਟਵਾਦਿ॥ ਦਾਅਨੇਕਾਂਦੀਆਂਗੋਟੇ ਪਾਲੋਂ ਨਾਕਕੇਨਿਕਾਰੇਕਰ ਦਿੰਦਜਿਸਨੂੰਸਕੱਢਣੀਆਂਆ ਦੈਤੈ।ਪੰਜਸੰਤ ਨਿਆਉਬੀਅਜੇਹੇ ਕੀਤੇਧੋਪਾਣੀਟੈਖਰੇ ਕਰਦਿਖਾਏਐਬਕਰਕੇ ਫੈਡੀੜੇ ਝਰੜੇਕਰੜੋਤਲੋਗਉਕੇਹੀਛਡਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚਐਨਮਗਿਆਨਕੋ ਈਕੋਰੇ ਦੀਚੀਜ ਨਾਛੰੜੇਬਾਢੀਖੋਰੇਕਾਰਦਾਰਬੀਰੇਲਚਾਹਵਰਮਾਬਾਗੀਲੋਗ ਜ਼ੈਨਿੱਤਖਬਾੜੇਪਾਈਰੱਖਦੇਸ਼ੇਐਸ਼ੇ ਸਿਧੇਕੀੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਕੋਈ ਬਾਰਸੀਨਾਰ ਏਸਹਾਰਾਜੇਦੀਅਕਲਤੇ ਧਾਂਕ ਹੋਰਬਸੂਈਦੇ ਨੱਕੇ ਬਾਣੀਕਦੇਖਾਏ | ਕਵਜੀਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘਉਤੇ ਏਸਦਾਦਬਾਉਲਾਪਿਆ।ਓਸ ਨੇਅਪਣੇ ਚੰਮਦੇਦੰਮ ਚਲਾ ਕੋ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਦੁਖਇੰਤੇਜੇਓਸਨੂੰਰੋਜਜੈਦੇਵਾਕਰਨਆਣੇ ਓਮੇਨੂੰਕੇਮੇ ਨਾਭੇਜੋਹਾਨੇ ਮਹਾਂਰਾਜੈਤੋਸਜਾਉਣਛੋਡੈਸਰਦਾਰਜੁਟਾਲਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇਵਾਲੇ ਵਿਆਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁਬਾਹਿਬ ਸੂਰਬੀਰਸੀ ਓਸਨੇ ਮਾਨਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੈ ਦੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਓਅੰਕ-ਅਦੂਲੀਤੇ ਸੰਧਾਂਲੀਆਂ ਲਾਲੂ ਮੇਲਰੱਖਣਦੈਅਲਜਾਮ ਦੇਕੇ ਤਿੰਦਰੜੈਪੁਰੇਦੇਕੇਲੇਚਕੇਮਘੱਤ ਓਬੋਲਬਰਦਾਰਾਂਐਸਾਡਰਬੇ ਸਬੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘਦੀਆਂਪੁਣੀਆਂਬੱਟਣਲਗਪਏ ਤੇਮਹਾਂਰਾਜਬੀਐਨਿਰਦਈ ਨੂੰ ਹੋਜੇਨਤ ਨੂੰ ਵਜੀਰ ਬੁਰਾਗਹਿਰਾਟੈਜੇੜਾਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਿਤਰਵੀਕਐਫੌਜਵੀਕੁਟ . ਏਆਪਲੈਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਦੇ ਕਾਗਜਸੁਣਦਾ ਤੀਸਰ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਕੇ ਰੋਖਦਾ ਖ਼ਚਰੇਖੋਇਆਂਦੀਆਂਲੰਕ ਹੋਰਬਢਾਕੇਮੈਦਾਨਟੈਂਚ ਸ਼ਿਰੰਖਵਾਜੇਸਦੇ ਤੇਜਨੇਊ ਨੂੰ ਕ ਰੀਸਾਰੀਖਲਕਤਕੰਬਾਦਿਤੀਸੀਹੁਣ ਓਸ਼ੇਨੂੰਭਾਲੀਨੇਸ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਭਾਲੀਐੱਤੀ ਦੀ ਖੁੱਡੇ ਰਾਹ ਤੁਮਾਰਾਜਕਾਜ ਪਓਭੱਠਪਜਾਜਾਏਜ਼ੁਲੀਨਿਆਉ ਪਖਾਤੇ ਚ ਭਾਵੇ ਹੋ ਝਬੀ ਹੋ.ਅਪਣੇਗਰੇਗ ਨਾਚ ਮੁਜਰੇ ਦੇਖਣਾ’ਚ ਤੈਸਰਾਬਕਸ਼ ਉਡਣੈਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ, ਆਊਪਜਦੋਂ ਏਅੰਧਾਧੁੰਦਮੱਚੀਤਾਂ ਡੋਗ ਦੀਗੁਡੀਸ਼ੀਅਸਮਾਂਨ ਚੜੀ 2 ਨੂੰਹੈ ਹੋਈਜੋ ਮਦਾਂਧਰਾਦੀਦੁਰਦਸ਼ਾਹੁੰਦੀਹੈ)- ਓਸਮੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀਫੌਜ ਕਾਬੂਲਜ਼ਰੂਰਣਾਲੀਕੈਦ੧੮੯ਪ ਕੋ ਮਹਾਂਰਾਜੇਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ + ਚਮਚਾਨਣੁ ਉਡਣਵੀਆਂ Digitized by Paniab Digital Library www.panjabdigilib.org