ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1018

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

( 3::ਖਾ ਭਾਗ ਮ: ਮੈਰ | T ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਕਾਤ | ਇਤਨਾਡੂਅੰਗੇਜਸਾਹਸੁਜਾਫਤ ਨੂੰਬਲਦੇਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਕੇ ਓਸ ਦੀਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ੪੬੫ ਅਪਣੀ ਫੌਜਓਸਪਾਸéਆਏਸੇੜੈ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂਨੂੰ ਫੜਕੇਕਲਕਤੇਲੈਰੀਏਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੋਂ ਓਸਦੇ ਬੇਟੇਅਲੀਅਕਬਰ çÅਮੁਲਖੱੜੇ ਦੇਜੋਰ ਨਾਬੂਸਾਹਸੁਜਾਨੁੰਕਤਲਤੈਅ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰਰੌਦਰਬੂਦੁਖਦੇ ਰੱਸੀ ਆਂਤੇ ਪਿੰਡ ਲੰਗਾਂਡੋ ਗੋਹਿਚਕੋਹੀਮਾਂ ਡਿਪ ਕਰਦੇਪਲੇਅੰਰਜੀਫੌਜਦਗੇ ਨਾਖੂਨੀਝਰਫਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਕੇ ਮਾਰ ਟੀ-- ਹੁਣ ਓਹੋ ਬਦਲੇਪਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੜੈਅੰਜੀਨੇ ਪਹਿਲੇਮਹਾਂਰਾਜੇਸ਼ੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰਅਪਣਾ ਸਹਾਇਕਕਰਲੈਣਲਈਮੁਲਾਕਾਤਨੀ ਹਿਰਾਈਜੇਸਿਚਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇਮਾਨਸਿੰਘ ਦੇ ਆਖੇ ਲੰਰ ਕੇ ਨਾਗਏ ਅਪਵੰਬੇਖਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੰਘਨਾਲ਼ਭੇਆਮ:੧੮੯ਏਕੋ ਫੀਰੋਜਪੁਰਜਾਕੇ ਏਹਲੇ ਪਹਿਲੇਤਾਂ ਲਾੜ ਏਤੰਬਰਗੇ ਲਾਟਸ਼ਾਹਿਬਗੁਲੇ ਹੋਯਾਕੇਮਰਾਜਕੜੌਨਹੀ ਆਏ ਪਰਫੌਰਜਦਕੌਰ ਸਾਹਿਬਨਾਰੀ " ਡਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂਤੇਰਜੀਦਾ ਅਤੀਬੂੰਦ ਸਰੂਪਬਡੇਕਨੇੜਚੰਗਾਸੁਭਾਖਿੜੀ ਹੋਈਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤਦੋਂਔਰਹਾਜਰਜੁਣ ਸੁਣੇਤਾਂਬਹੁਤਲੀਹੋਜਾਣਕੌਰਜੀ ਮੈਮੋਹਣੀ ! ਮੰਤੁ ਪਾਲੀ, ਸਬ ਰਸਮਾਂਮੁਲਾਕਾਤਦੀਆਂਬਰਤਕੇਲਾਟਸਾਹਿਬ ਅਪਣੀਲੇਕਚ | ਅਰਥਾਤਝਣਵਿੱਚਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹੀਤੇਏਹ ਬੀਆਕੇ | ਫ਼ੌਜਅੰਗ੍ਰੇਜੀਫੌਜਤੋਂ ਕੁਛÅਨਹੀਂ,ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰਇਲਾਯਤਭੇਜੀ। ਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋ ਦੋਸਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਿੰਤੀਪਲਾਹੇਬਦੇਲਿ ਮਦਦ ਦੇਵ ਖੇਮੂਜਬਇੱਕਤਾਂਮਹਾਂਰਾਜੇਨੇਕੈਦੀਅੰਰਡੈਂਨੂੰਦੁਖਦੋਣੋ ਪ ਹਟਾਏ।ਦੂਜੇਅੰ ਜੋ ਜੀਜਨੂੰਅਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚਦੀਰਾਹਤੇਮਦਦਦੇ ਛੇਤੀ ਕਾਬਲ ਪੁਚਾਤੀਜ } ਜੈਤਾਜੈਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰਅਪਣੀ ਫੌਜ ਦੌਕੇ ਅੰਜੀ ਫੌਜ ਦੀਸਹਾਇਤਾੜੈਝਗੜੇ | ਨਬੇੜਨਲਈਭੇਜਮਾਚੌਬੇਜਾਨ ਹੋਕੇ ਦੋਸਤਮੁਹੰਮਦਅੰਗੋੜਛੁਡਾਕੇਪਗ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਸਾਡੇ ਅੰਦਔਰ ਮੀਆਂਪਠਾਣਾਂਤੋਂਛੁਡਾਕੇ ਅੰਗੇਜਾਨੁਸੌਂਪੈ -- ਇਨਾਂਗਲਮਹਾਂਰਾਜੇਸੋਰਸਿੰਘਦਾਜਸ਼ ਤੇਦੋਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂਉਤੈਅਧੀਨਹੋਯਾਪ ਦੇਖੋਲੇਡੀਜ਼ਲਸ਼ਾਹਿਦਾਇਜਹਾਰਮੋਪਾਰਲੀਐਚਓਸ਼ੇਲਲੀਤਾ. ਨਾਲੀ)ਜਦੋਂ ਡੋਰÅਮਦਾਹੋਕੇ ਲਾਹੌਰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਚ ਜੇੜੇ ਪਾਪਨੜੈਰਨੇ ਜੋ ਤ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org