ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1019

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜ ਖਾਲਗ .. cacao). ਐਚ ੪੬੬ | ਗਿਲੇਬੀਕਰੇਤੇਅਨੇਸਰਦਾਰ ਸਾਹੂਕਾਰ ਮਾਰਕੇ ਖਪਾਛੜੇਐੱਰ€ ਜੈਸੀ: ਗਮਾਂ ਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਗੋਲੀਆਂਡੇ ਮਰਦਾਸਿੱਟੀਓੜaਏਹਬਾਪਲਾਈਕੇ ਜੈਕਦੈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘਝੀ | . ਬਦ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਆਰੜਕਗਤਾਂਅਸੀਏਸ ਨੂੰਬੀਖਸ਼ਿਤ ਕੌਰ ਨੌਨਿਹਾਲਬੀ | ਮਸਾਖੀਕਰਕੇਕਿਸੇਰਸ਼ਾਹਜਾਦੇ ਨੇੜਖਤਬੈਲਟੰਗੇi-(ਦਿਲਦਾਦਿਲ ਸਾਖੀਹੁੰਦਾਖੇਜਵਰਾਜਾਨਸਿੰਘਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇਮਹਾਂਰਾਜੇਦੇਕੇਐ ॥ ਸ਼ੀਆਪੇ ਕਰਨ ਲਗਪਿਆਤਾਂ ਮਹਾਂਰਾਜ ਨੂੰਬੀ ਓਸਦੇਇਮਾਰ ਘਟਾਉਣਦਾਖਲ ਫੁਰਆਯਾਪਨਾਲ਼ੇਭਾਈਰਾਮ ਸਿੰਘਤੇਜਮਾਂਦਾਰ ਨੌਏਹਸਲਾਹਦੇਣੀਕੇ ਰੋਗਮੱਦੇਦੇ. ਤੋੜਨ ਲਈ ਏਨਾ ਦੋ ਬੈਰੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀਏ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ਼ਓਸੇ ਸਮੇਮ | ਰਾਜਅੰਤਬਰ ਗਏ।ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੀਥੀਚੰਚਲ ਸਿੰਘਨੌਕੇਅਰ ਸਮਲੈਣਦਾਰ ਰੱਖਵਾਲੀ) ਸੰਧਾਂਲੀਆਂਦੇਗੁਨਾਹਦੀਆਫ਼ੀਮੰਗੀ ਸੰਧੂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਓਥੇਦਨਸੰਵਾਸਿੰਘਝੂਕੇਦੋਛੰਡਦਿੱਤਅਤਰਸਿੰਘਅਜੀਤਸਿੰਘਪਾਰ Mਰੁਜ਼ਬੁਲਾ ਲੀਡੇਓਲੀਗਰੀਬਸਾਹਿਬਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇਸੌਖਾਧੀਡੈਲਿਖਤਾਕੋ ਸੀ ਮਹਾਂਰਾਜੇਸੇਰਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੀ ਉਲਾਦ ਦੇ- ਕਦੋ ਬੇਰੋਧੀਨਹੋਣਗੇ॥ -- ਜਦਪਮਹਾਂਰਾਜੇਨੇਤਾਂਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਫਲਆਦਮੀਸੀਓਨਾਂ ਦੇ ਕੌਲਕਰਾਰਉਤੇ ਭਰੋ ਕਰਕੇ ਓਨਾਂਦੇਗੁਨਾਹਆਕਰਜੇਗੀਰਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਅਪਣੇਖਾਸ ਮੁਬਾਹਿਬ ਣਾਲਏ ਪਰਓਨੇ ਅਟੈਡਿਆਂਨੇ ਭੈੜਪਣੇਲਾਛੰ ਉਤੋਂਮਹਾਂਰਾਜੈਦੇਅੰਤਅੰਦੋਂ ਅਪਨੇਅਧਰਮਾਂ$ਖੁਹ ਇੰਟਕੇ ਧੋਹੀਣਬੀਅਤਘਤਾਂ ਓਸੇਦਿਤੋਂ ਊਨੋਪਿੰਡ ਬੇਵਸਾਹਿਬਾਖੂਬਰਹਿਕੇਹਮੇਸਲੈਣਾ ਸਿੰਘਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਝੂਏਹੋ ਲੇਖ । ਦਾਰੇਕੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਸ਼ੇਰਸਿੰਘਨੂੰਨਹੀਮਾਰਤਦੋਂਤਕਅਨਹੀਖਾਂਦੇ ਗੋਹਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋੜੇਓਨਾਂ ਚੰਦਰਿਆਂਨੇਬੀਬੋੜੇਹੀਦੇ ਅਜੇਹੇ ਛੱਡੇ ਬਾਦਸਾਡੇ ਜੀਰਦੇ ਨੇਹਦੀਡੋਰੀਕੰਟਕੇਰੀਖੰਡ ਕਰਕੰਢੀਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇਦਾਬੇਰੀਬਣਾਦੇ ਸੰਦਲੀ ਹੁਣਰਾਜੇਮਾਨਸਿੰਘ ਨੇਹਰਕਿਸ਼ੋਅਪਣੀਵਾਲਦੀਨਾ ਦੇਖੀਤਾਂ ਸੰਤਾਂ । ਵਾਲੀਆਂਨਾਲ਼ਜੋਤਲੁਕੋ ਕਟਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਈਓਨਾਂਬੀਉੱਪਰੋ-ਅੰੜਚਾਲੇ । ਰੰਘਾਏਹਤਾਂ ਦੋਧੇਰਾਂ ਦਗੇ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਕੰਬਦੇਕਰੋਲੋਤੇ ਮਹਾਂਰਾਜਸ਼ਾਦੇ ਲੜਿਬ ਪਾਖਲਨਾਓੜਕਓਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀਏਹਠਹਿਰਾਈਕੇਸੋਰਸਿੰਘਝੁਮਾਰ Digitized by Panjab Digital Library. www.paniabdigilib.ora