ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1025

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3:: ੪: --੩ ੧੦੬) ਮਹਾ: ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ , h- 9B ੪੭੨ ਤਨਖਾਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਵੰਲਆਯਾਤਾਂ ਓਸਾਰੈਰਾਜ ਤੇ ਜੰਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕਾਰਦਸੂਬੇਦਾ। ਲਗਾਅ ਤਾਂ ਝੱਲਕਮ ਨਾਮੇਲੇਖਾਏਡੇਆਲੇਤੇਖਿਰਾਜਦਾਰੂਮਾਜਿਸ਼ ਫੈਲਜੇਤਨਾ ਹੈ ਭੇਜਦੇ । ਕਰ ਛਡ ਚਮਰਾਜੇਸੁਚੇਤਸਿੰਘਵੰਨੀਪੰਜਲੰਖਤੇ ਰਾਜੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘéਲਦਲ ਲੰਖਬਾਕੀਸੀ ਨਸ਼ੋਚੇਆਜੇਪਹਿਲੇਅਪਣਿਆਂਤੋਂਲਈਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇਆਪੇਡਰਕੇਦੇਦੇਣਗੇ।ਜਾਂਏਨਪੜੇ । ਬੇਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਿਆਓਹ ਅੱਗੇਹੀਭਤੀਜੇਦੇਅਧੀਨਹੋਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਗੋਚੇਹਚੜਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰਜੋ ਜਲੇਦੇ ਕੰਬਣਤੋਲਤੇ ਹੋਏਸ਼ੇਅਪਣੇਲਾਬੀ ਬਣਾਕਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨਲੂਦੋ ਹੱਥਕਰਣਬਣਬੈਠਾ।ਕਿਉਕੇ ਓਹਧਾਰੀਘੋੜਚੜੀ ਰਾਜੇਸੁਚੇਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਜਰਨੈਲਸ਼ੀ - ਓਧਰਏਹਭੇਤ ਪਾਕੇ ਹੀਰਾਸਿੰਘ ਨੇਸਬਅਫਸਰਾਂਨੂੰ ( ਇਲਾ ਬਲੌਤੇਆਜਜ਼ੀਨਲੂਆ ਖਾਲਸਾਜੀਮੈਂਤਾਂ ਤੁਸਾਡਾਹਿਲੂਆਹੀਆਪੇਸ ਨੂੰ ਏਹਹਹੇਲਸੌਂਪੀ ਹੈ,ਅਪਣੇ ਹੱਥੀਦਰਖਤਲਗਾਕੇਦੂਜੇਤੋਂਕਟਾਉਣਾਤੁਸਾਂਨੂੰਘੀਧਕੇ ਤੇ ਦਾੜੀਦੀਜਹੀਰੋਕਦੀ-ਆਹਲਓਤਲਟਰਮੇਨੂੰਆਪੇਠੰਢਛੰਤੌਖਪਲਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇਤਾਂਏਸ ਮਾਮਲੇਦੀਬੇਖਬਰੀਪ੍ਰਕਰਕੇਆਮਾਅਸੀ ਰੇਹੁਕੜੇ ਚ ਹਾਹੁਣੇਆਖੇਤਾਂਸੁਚੇਤਘਦਾਇਰਤੇਰੇਰਲੇਆਧਰੀਏ,ਓਨਾਂਦੀਰਾਏਦੇਖਕੇ ਸਵਾਰੀਫੌਜ ਦੇਅਫਸਰਬੀਅਪਣੇਕੌਕਰਾਰ ਜੇੜੇ ਓਨੇਸੁਚੇਤਸਿੰਘਨਾਲੁਕੀਤੇਸ਼ੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਕੇ (ਕਾਉਂਕਾਣ ਦੇਭਰਾਉ ਭਰਾਵਾਂਦੇ)ਬਰਬੇਠੈਪਹੁਣਹੀਰਾਫਿਜ਼ ਫਿਰੀਦੇਖਕੇਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾਜੇਸ਼ਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਸੁਚੇਤਸਿੰਘ ਨੂੰਤੁਸੀਟੱਚਤੋਤਾਂਇੱਕਬੰਧ : ਕੀਸਪਾਹੀਪਰਤੀਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰਕੜੇਕੰਡੇਦੇਵਾਂਗਾ।ਏਸਲੋਭ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਪੇਣਾਤਾ | ਗਜਲਦੀਨਾਥੁਲੁਚੇਤਘਲੂਘੀਲੈਂਬਡੇ ਦੀਖਾਨਗਾਹਚਜਾਘੇਰਿਆਮਓਹਲੇ | ਬੇਪੱਲੂਫੈਰਰਿਹਾਇਕ ਨਾਸੁਣੀਤੋਪਾਂਧਰਕੇ ਖਾਨਗਾਹਉਛੱਡੀ ਜਾਂਓਸਨੇਜਣ | ਬਚਦੀਨਾ ਦੇਖੀਐਦਾਂਚ ਆਕੇਉਚੀਆਜ ਨਾਥੁਆਮਾਸਿੰਘੋਤੁਸਾਨੂੰਤੁਸਾਡੰਗਰੂ ਦੀ ਹੈ ਜੈਤੋਪਬੰਦੂਕਚਲਾਓਤੇਗਦੇ ਹੱਥਦੇਖੋਦਿਖਾਓ।ਤੁਸਾਡੀਉਮੇਰੀਰਾਜਪੂਤ ਪਰਖੀਜਾਢੇਰਡਾਂ ਤੋਪਬੰਦੂਕਬੰਦਕਰਕੇ ਘਬੀਖੰਡੇ ਖੇਚਕੇਕੁੱਦ ਪਏ।ਰਾਜਾਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘਏਕੇਸਰੀ ਸਿੰਘਬਊਸਿੰਘਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘਬਰਸਿੰਘਆਦਿਕਅੱਸੀਵੰਤਤੋਗੇ, ਸੋਰਾਂਟਾਂਗੁਗੰਜ ਗੰਜਕੇਮੇਂਦਾਮਚਆ ਜੁਟੇਘੱਟਦੋਹੀਪਾਸੀਕੋਈਨਹੀ ਨਿੱਤ ਸੋ ਚੰਗੀ ਚੰਡੀ ਖੜਕਾਈਸਬਰਜਪੂਤਰਾਂਦੇ ਵਾਰਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ-ਲੁਚੇਤਸਿੰਘ Digitized by Panjah Digital Library / www.paniahdigilib.org