ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1033

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਗੁ: - ਭਾਗ 3 ੧੧੪) ਮਹਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ॥ ੪ ' ਤਕ,ਏਨਾਂ ਬੁਰਛਦਾਲਤਮਾਨਾਸਕਰਕੇਅਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾਬੇਰ ਐਨਹੀਲੇਂਦੀਏਂਤਕਮੇਗੇ ਅੰਖਾਣਾਬੂਰੀਵਸਤੁਹੈਅਤਾਂਹੀਤੀਅੰਦੀ ਮੱਤਦੀਪਿੱਛੇਕਹੀਹੈਅਰਬਾਜੰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਡੀਅਨੂੰਪੰਛੋਸਮਝਆਉਦੀਹੈ।ਉਸਭੈੜੀਏਹਨਾਸੋਚਿਆਕੇ ਫੌਜ਼ਰੀਤੌਂਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਜਕਰਨ ਦੇਣਹੈ।ਕਦੇ ਹੰਬ ਪੇਰਟਾਕੇਬੀਕੋਈਬਚਿਆਹੈਪਹੁਣਰਾਣੀਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ | ਮਿਸਰਲਾਲ ਸਿੰਘਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇ-ਮਣਥੇ ਜਿਸਜਾਤਤੌਹੀਦੇਭਨਹੀਂਹੋਯਾਓਨਾਂ 7' ਨੇਕ ਸਲਾਹਕਦੋਂ ਦੈਣੀ ਓਹਚੰਦਰੇਬੀ ਏਹੋਅਬਦੌਰਹੇ ਕਿਵੇਂਘਾਂਜੋਰਦੁਅੱਸੀ · ਖ਼ਤੰਤਰਾਜਕਰੀਏ।ਸੰਚਹੈ(ਮੁੰਡੇ ਰਾਟਲਨਾਤਿਨੇ ਉਜਾੜੇਦਾਬਨਾਮ)ਚਾਣਨਾਮਮੰਗਤੇ । ਹਿੰਸੋਮਣਤੋਂ ਬਧਤਾਕੌਣ ਹੈਪਏਥੇ ਤਿਰਲੇਹੋਏ ਸੇਫ਼ੋਰਨਾਬਾਦਲਾਹੀਦਾਖੇੜਾ | ਗਰਕ ਹੋਟੋ--ਹੁਣਰਾਣੀਤੇਣੀਦੇਮੰੜੀਤਾ ਫੌਜਦੋਬੈਰੀਗ੍ਰੇਹੀਪਓਹਫੋਟੋਹੋਏ ਬੁਰਛੇ ਬੀਜਿਲਕਾਰਦਾਰਊਬਖਤਾਵਰਟੇਖਣਓਸ਼ੋਦੇਗਜਾਪੈਣਾਕੁਛਨਾਕੁਛਲੇਛੱਡ ਦੇਣੇ ਛਾਜਾਂਨਸ਼ਖੇਡ ਜਾਏ।ਇਸ ਰਲਾਹੌਰਦੀਖੇੜ ਬਿਰਲੂਹੋਈਦੇਖਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਜੀਨੈਬੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੇਹੇਦੁਫਸਲੇਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰਲਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿੱਤੀਫੇਫਰੰਗੀਠੀਕ ਸਮਝੇ ਫੇਮੇਹਣਸਾਨੂੰਨਜ਼ੂਰਕਦੇ ਕਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਝੁਭਟਭੇੜਕਰਨਾਪਊਮਤਾਂਹੀਜੰਗੀਸਾਮਾਨਜਮਾਂ ਤੇ ਹਿਦਾਦੀਕੜਾਈਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀਕਰਨਲੰਗਪਏਸੇ ਹੁਣਗੌਰਦੇਅਹਿਲਕਾਰਾਂਤੇਣੀਨੇਟੋਂਹਦੇ ਹੱਥੋਂਦੁਖੀ ਹੋਕੇਜਦਦੇਕੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂਏਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਛਮ ਤੱਸਾਡੀ ਜਿੰਦਨਹੀਛੁਡਦੀ,ਏਨਾਂਦੀਛੰਦੀਪਤਲੀਫਰੇਗੀਅੜਿੱਕਰਾਈਏਤਾਂ ਏਹਫ਼ਸ ਆਉਣਗੇ।੨੬ ਪੋਹ:੧੯3 ਬਿਕੋਬਾਲਾਆਰਬਾਰਚਸਭਾਕਰਕੇਟਾਂਨਦੀਨਾ ਨਾਥ ਨੇ ਖੜੇਹੋਫੌਜੀਅਫਸਰਾਂਤੇਪੇਟਿਨੀਮੂੰਹਕਰਕੇਇੱਕ ਅਜੇਹਾਰੋਹਚੜਾਉਣਵਾਲੂਲੇਬਾ ਚਿੰਤਾਮਾਣਸੁਣਾਕੇਖਕੈਦੇਖੋਖਾਲਜੀਏਨਫਰੰਗੀਆਂਨੇ ਕੇਹੀਮਨਮਤਤੇਹੰਕਾ ਦੀਭਰੀ ਹੋਈਅਨੀਤਦਾ ਚਾਲਾੜਿਆਂਹੈਪਤੁਸਾਂਨੂੰਚੰਗੀਤ ਖਬਰਹੈ:੧੮੬੫੪: ਨੂਜੇੜੀਆਂਸਰ ਹੋਕੇਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰਲੋਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੇਈਆਂਸ਼ਨਹੁਣਏਨਾਓਸਭ ਛੱਕੇ ਰਿਖਕੇਫਰੰਗਦੀ ਖੇਡਅਰੰਭਦੰਤੀ(੧)ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰੀਏਸੋਢੀਆਂਦੀਜੰਗੀਰਦਾਰੀ ਦੋਬਸਤਰੰਖਣਾਪਹਿਲੋਹਮੇਸ਼ਵਾਸਤੇ ਲੇਖਕੇਸ਼ਰਕਾਰਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁਕੇ ਸ਼ੇਹਣਥੋਥੇ ( : ਤੋਂਢੇਰਅਪਣੇਹੰਬਲੈਕੇ ਓਨਾਂਨੂੰਬਹੁਤਦੁਖੀਰਰੰਖ/ਹੈਓਹਖਾਲਸੇਵੇਗੁਰੂਹਨ। kaਫੀਰੋਜਪੁਰਬ੍ਰੇਸਰਦਾਰਦੀਜਾਇਦਾਦਜੰਗੀਰਓਸਦੇਖੇਉਲਾਮਰੇਤੋਂਜੋਸਰਕਾਰ Digitized by Panjab Digital Librand/ www.paniabdigilib.org