ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1034

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਲਸਾ-ਭਾਰਤ ੧੧੫ ) ਮਹ: ਸ਼੍ਰੀਪਊਘ, ਖਾਲਸੇਹਕਈਓਹਬੀਡਰਗੀਆਂਨੇਮੰਲਕੇਛਾਉਣੀਪਾਲਈ।(੩) ਰਾਜਾਸੁਚੇਤ ੪੮੧ ਮੋਬਾਈਲਾਖਰੁਮਾਫੀਰੋਜਪੂਰਦੇ ਬੰਕਟੱਚ ਜਮਾਕਰਾਆਯਾਸੀਨੋਖੀਦੇਵਿੰਚਣਾ ਸ਼੍ਰੇਣਝੇਹੀਏਕਰਦੇ ਹਨ। (੪) ਮੌੜ ਜੋ ਮਹਾਂਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤਸਿੰਘ ਨੇਰਾਲੇ ਨਾੜੀ ਦਾ | ਲੈ ਪਾਸੋਂਅਪਣੇ ਮੁਸਾਹਿਬਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਨੂੰ ਟਕੇ ਓਸਦੋਬਦਲੇ ਦੋ ਪਰਗਣੇ ਖੋਲ । ਉਹਿਰ ਮਹਾਂਰਾਜੇਨਨਾਭੇਲੂ ਊਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਹੁਣਅੰਗੇਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰਖਾਕੇ ਪੰਨਾ | ਸਿੰਘਤੋਂਮੱਤ ਖੁਹਾਲੀਡੋਓਹ ਬੀਖਾਲਸੇਦੋਹੀ ਖੁੱਸਮਝੋ) -- (੫) ਜੇੜੇਦੋਡ ਲੁਹਾਣੇ ਪਾਬਲਰਕਾਰ ਖਾਲਸੋ ਦੇਹ।ਹੁਣ ਓਨਾਂ ਉੱਤੇਏ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ਼ਏਥੇ ਸਾਡੇ ਚੋਰਲੁਕੋਬੈਠੱਵੇਤਨਮਦਖਲਕਰਲੀਤਾ॥(੬ ) ।ਜੇਮੁਲਕ ਸਤਲੁ ਚੌਦਾਲਾਖਦਾਖ਼ਰਕਾਰਖਾਏਦਹੈ ਓਸਵਿੱਚਬੀਪੈਰਅੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇਹਨ - Cੜ ਹੁੰਦਉੱਤੇ ਲੋੜੜੋਬੰਧਫੌਜ ਨਾਰੱਖਣ ਦੀਬਰਤਹੈ।ਸੋਬੀ ਰੰਖਣਪਏ ਬਾਕੀ ਹੋਰਏਹੋ ਜੇਹੇਅਨੇਕ ਕੰਮ ਅਪਨੇਜਮੜਤੋਂਬਧਕੈਅੱਜੋਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੜਦੋਂ ਆਉਦੈਹਨਾ-- ਭਾਈ ਖਾਲਸਾਜੀ ਏਨਾਂਲੰਗੇ ਮੂੰਣਾਏਐਸ ਬੈਂ ਪੈਰਬਾਰਕੌਅਨੇਕਰਾਮਾਂ ਰਾਜਏਥੋਂ ਫਰੰਗਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲੇ ਲੀੜੇ ਹਨ।ਹੁਣ ( ਓਥੇ ਖੰਡ ਹਾ ਏਥੇ ਆਰਮਚਾਉਦੇ ਹਨਏਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਏਏਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਸੀਬੀ ਓਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀ ਲਿਖਚੁਕੇਹਾ ਕੇ ਤੁਸੀਰੰਸੀਦੇ ਕੁਲਾਖੇ ਸੰਪਨੂੰਹੰਬਨਾ ਦੀ ਨਵੇਂ ਦਹੀਦੇ ਧੋਖੇਕੁਪਾਹ ਜਾਉਂਗੇ ਸਿੰਘਾਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਸ ਕੌਟਲੈਕਦਾਹੈ। ਪਰਓਨਾਅਪਣੀਚਾਲ ਨਹੀਛਡੀਹੁਣਸ਼ੀਏਸ਼ੈਹਾਂਲੰਘੇਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂਕਰਦੇ ਪੈਪੇਜਣਹੋਂਡਰਦੇਹਾਂਪਜੇਕਰ ਖਾਲਸਾ ਹੁਣੇ ਉੱਨਾਂ ਦਾਇਲਾਜਨਕਤਾਂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬਓ ਕਦੋਛੰਡੀਤਾਂਤੇ ਅੰਜੋਓਨਾਂ ਦੇ ਤੋੜਕੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇਜਾਣਤਾਂਹੀਢੰਗ ਨਹੀਤਾਂ ਫੇਰਭਾਰੀਖਬੀਹੋਊਗਏਜੇਹੀਆਂਥੂਰਸੰਚਬਾਬੇਦੀਆਂ ਸੁਣਾਕੇਰੋਹਚੜੀ ! ਕਿਰਇਕਾਗਜਅਨੇਕਤੇਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਗੂਫਾਰਸੀਲੇਹੋਯਾ॥ ਨੂੰਦੇਖਾਕੇ ਆਖਕੇ ਏਹ ਮੇਝਰਨਾਮਾਥੰਮਤੀ ਪਾਰਦੇਰਾਜਤੰਬਰਦਾਰਾਂਲੋਂ ਆਯਾਰੇਓਹਬੀਬਔਰਜਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੇ ਹੋਏ ਤੁਸਾਡੇਹੋੲਨੂੰbਆਰਡੈਠੇਹਨਾ॥ ਹੁਣਐਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂਨੂੰਗਕਰਨਦੀਬਾਈਰੰਸੀ,ਏਹਗੱਲਾ ਸੁਣਦੇਸ਼ਾਰਸੰਗ ਕਿਰਨਦੀਉਮੰਗਨਾਮੁਛਾਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਂਉਭਬਕਉਠੇ,ਗੰਜ੨ ਕੈਬੋਲੇਕੇਓ Digitized by Paniab Digital Library www.paniabdigilib.org