ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1037

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਲਸ਼ਾ-ਤਾੜ . .. ੧੦੧੮), ਮਸੰਦਲੀਪ ਸਿੰਘ , ੪੮ ਘžਚ ਹੀ ਚੰਡੀਖੜਕਾਦਿੱਤੀ ਜਿਸਦੀਭੇਟਜ਼ਹਰਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਰੰਪਿਪੀਕੇ 1 ਮਾਰਨੇਕੋਪਾਪਮਹਾਂਬਲੀਹੈ ਜਦਅਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇਨੀਓਬਧਸੁਣਦੇ | ਸਮਦੇਸਾਂਪਰਮਿਸਟਰਇੰਗਮ ਸਾਹਿਬਨੈਅਪਣੀਹਿਸਟਰੀਦਕਸਫੋ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਇੰਸਜੰਗਦਾਕਾਰਨ ਖਾਬਕਰਕੇਲੁਹਾਣੇਦਅਜੇਟ ਮਿਸਟਰਬਡਫੁਟਹਿਬ ਦੇ ਦਿੰਮੇਹਨਾਪੜੇ ਓਹੋਅੰਰਦਲਬਧੀਆਂ(ਜੇੜੀਆਅਲੀਬ੧੧੫ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਆ ਏਹਾਂ।ਜੰਕੇ ਓਹਲੇਖਬੀਅਜੰਟਸ਼ਾਹਿਬਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂਹਨ ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਊਰੋ ਸਬਯੇਤੇ ਸਿੰਘਾਂਨੂੰਗੋਬਚੜੇਨੰਤੋਖਿੜਕੇ ਅਨਪੜਬੇਮੁਹਾਰਘਸਤਲਗੋਂਪਾਰ ॥ ਨੇ ਪਏ)- ਸਫੇਰਹਿਸਟਰੀਕਨੈਹਮ ਦੋ ੩੦੦ ਲਫੌਉਤੇਲੇਹੈਕੇਜਦਪਿਲੜਾਈ ! | ਪਹਿਲੇਘਾਣੈਲੋਹੀਹੋਈਪਰਗਟ ਅੰਜੀਦੀਪਹਿਲੇਹੀਨੀਤਬਦਲੀ। ਈਸੀ,ਤਾਂਹੀਏਨੇ ਸਿੰਘਾਂਈਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਿਗਾੜਨਟਲੇ ਆਲੋਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂਕਰਖੇਲੇ ਜੋ ਅੱਗੇਨਾਂ ਦੀਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਕੌਲਕਤਾਂ ਦੀ ਜੰਮੀਰਨਤੋੜਦੇ ਕੜੱਕੇਏ । ਵਿੱਦਵਾਂਨਸ਼ੇ ਅਪਣੀ ਦਾਨਾਈ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ਨਾਲੂਅਣਪਹਤੋਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਸੰਗੋ ਇਮੈ ਪ੍ਰੰਖ ਸਰਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂਤੇ ਅੰਤੋਰਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗਦੇਮਦਰੀਆਂਵਲ੍ਹੇ ਮੁਕੰਢਦਿਖਾਏਓਹ ਬਹਬਫੇਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਪੜਦੇ ਨੈਗਹਸਾਹਿਬ ਨੇੜਦ .. ਸਫੋਉਤੇ ਲਿਖੇਹਨਜੇਨਾਂਦੇ ਦੇਖਣਤੋਂਆਪੇਅੰਖਾਂਉਘੜਪੇਂਦੀਆਂਹਨ।ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀ | ਓਹਬ ਨਹੀਖਦੇ---ਇੱਕ ਤਾਂਅਸੀਬੀਆਖਹਾਂ ਜੇਕਦੇ ਮਿਲਣਰਬਰਾਤਫੈਹ ' ਸਾਹਿਬਬਹਾਦੁਰਏਹੋ ਜੇਹੇਹੰਥਕੇਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜੇਂਸਖੇ ਕੰਢਦਾਤਾਂ ਜਰੂਰਸਿੰਘਅੰਗੇਰੁ ਕਲਕੱਤੇ ਪੁਛੰਡਦੇ।ਪਰਉਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਲੈ ਤੇ ਛੇੜਛਾਕਰਕੇ ਸਿੰਘ8ਕੋਚ ਯਾਜਸਿੰਘਾਂਦੇ ਘਰਦੀਤਾਣੀਖੁਦ ਉਲੁਈਸੀਤੋਸ਼ਿਰਉੱਤੇ ਕੋਈਮਾਲੇ' ਕਨਰਿਹਾਪਸੰਦਸਿੰਘਾਂ ਨੇਅਪਣੇ ਘਰਿਚਤਾਚਾਅਨੇਕਭੈੜੇਚਾਲੇਚੇਲੇ ਅੰਗੇਜਾਂ ਨਾਲੁਕੋਈ ਗੁਪਤ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਕਤੀਸ਼ੀ-ਰੋਟੈਰੀਕਾਬਲ । ਕਲੌਜਵਿੱਚ ਫੌਜਖਾਲਾੜੇ ਨੇਅੰਦੀਹਾਂਉਤਾਕੀਸੀਓੜਕਜਿੰਦਰਝਾਰ ॥ ਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਸਤਲੁਜਟੰਪਖੜੋਤੇਏਹੋੲਕਬਧੀਕੀਕੀਤੀਤੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਭਾ ਨੂੰ ਵੋਲਮਏਕੁ ਅਨਪੜਥੇ ਓਨਾਂ ਰੁੱਖਬਾਧਾਕਦਿਖਾਯਾਮਤਾਂਹੀਛੇਕਰਤੱਖ } ਕਰਨਾਲ ਦੇਸਿਰਤਾਂਤਾਆਣ ਛੁਆ

3 . ( 46 | % Digitized by Paniah Digital Librand/ www.paniahdigilib.org