ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1040

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3:ਗੁ

- ਭਾਰੀ

(੧੨੧) ਮਹਾ ਦੇਖ . . ਏਹੋਸਮਝਦੇ ਰਹੇਕੇ ਏਹਫੀਰੋਜਪੁਰਦੀਡਕੜਾਈਟਾਸਤੇ ਫੌਜਜਾਂਦੀਹੈ।ਨੇੜੇ ਆਢੁਕੀਤਾ | ਮਝੈਕੇ ਸਾਡੀਢੁਡਾਊ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਨੂੰਰੋਟੀਖਾਣੀਅਲੀਮਝਟਪਟਮਾਰਹੋਕੇ ਸਿੰਘ ਨੈਤੋਪਚ ਲਾਦਿੱਤੀ।ਬੇਸੱਕਤੋਪਾਂਪਹਿਲੇਘਾਲੋਂਚੱਲੀਆਂਪਰ ਚੜਕੇ ਅੰਗੇਜਆਏ॥ ਔਰ ਸਰਲੇਪਲਸ਼ੀਫਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇਹਨਾਕੇ ੧ ਦਸੰਬਰਤੇ 2ਪੋਹ ਨੂੰ ਤਿੰਨਬਜੇ ਜਾਕੇ ਤੋਪਦਾਗਣਲੱਗਪਏਤੋਪਦੀਰੈਜਸੁਣਕੇਲਾਰਡਹਾਰਡਿੰਗਸਾਹਿਬਬਹਾਦੁਰਟੈਸ਼ ਏਹਿੰਦ ਘੋੜਾ ਭਜਾਕੇ ਫੌਜਵਿੰਚਆਖੜੋਤੇਲੰਗਦੀਮਾਰੀਦਾਬਿਗਲਬਜਾਦੇ ਡਕੋਂਪੁਰਬੀਏ ਰੋਟੀਕਰਦੇਸ਼ੇਕਿਨੇ ਖਾਧੀਕਿਛੇਤੀ ਤਿਆਰਹੋਕੇ ਫੌਜਜਮਗਈ।ਲਾਰਡ ਗਫਸਾਹਿਬ ਅਸਟਰੀਫੌਜਐਸ਼ੇਅੰਬਧਿਆਪੈਦਲਝੂਪੰਛਆਉਣਦਾ । ਕਮਦਿੱਤਾਜਸਿੰਘਾਨੇਬੰਦਲੂਰੂਅੰਗੇਜੀਫੌਜਪੈਦਲੜੀਆਂਉਦੀਦੋਖੀਤਾਂਐੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ਅੰਗਬਰਸਾਈਓਹਓਸੇਬਾਂ ਰੁਕ ਗਈਪੜਨੂੰਗਫਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇਸੰਜੇ ਪਾਸੇਉੱਤੋਂਅਸ਼ਟਰੀਫੌਜ ਨਾਲ਼ਆਕੇਨੈਤੋਪਾਂਦੇਗੋਗੋਲੀਆਂਦਾਮੀਬਰ ਸਾਦਿੱਤਾ॥-ਦੂਜੇ ਪਾਸਘੋਜਨਰਲਮੇਕਸਕਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਥਸਾਹਿਬਨੇਪੇਦਲਣ ਜਸਿੰਘਾਂਦੇਗਲੂਆਪਾਈਘੜੀਚਾਰਕਤਾਂ ਤੋਪਬੰਦੂਕ ਚੱਲੀਦਰੋਮਾਂਮਮਤਵਾਲੇ ਹੋਕੋਸਿਧਾਂਉੱਤੇ ਹੰਕਰਸ਼ਿਪੀਤੌਪਾਂਨੂੰਮੇਖਾਂ ਆਣ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰਬੀਨੇਐਡੀ ਗਿਜਲਦੀਹੁੰਚੜਾਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੁਡਹੰਬੋਬੀਪਏਲਫੋਰਡੇਗਦੀਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੌਤੇਗੋਰੇਤਾਂਧੀਕਰਚਦੀ ਘੋਰਸਿੰਘਦਾ ਭਗੌੜਾਤਦੋਂ ਨੂੰਕਈਆਂ ! ਚਦੀ ਫਿਰਜਾਣੇਫੇਰਤਾਂਇਛਪੇਕੁਛਅੰਧੇਰੇਤੇਕੁਛਧੂੰਏਅੰਧਕਾਰਛਾਗੇਆ ਜਦਬਡਸਾਹਿਬਤੇ ਕਮਾਂਡਰਇੰਚੀਫਗਾਫਸਾਹਿਸ਼àਦੇਖਕੇਘਬਡੀਡੇ ਉਤਨਦੇਹੀਨਾਥੁ ਮਾਰੋਮਾਰਕਰਦੇਬਰਹੇਹਨਤੈਸਾਡੀਫੌਜਦੇਪੈਰਉਖੜਦੇਜਾਂਦੇਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਘਬਰਾਏਤੇਦਾਉਲਾਏ ਪਰਕੁਛਨਾਲੀਜੇਕਦੇ ਓਸੇਰੰਗ ਢੰਗਪਚਾਰਘੜੀਹੋਰ | ਬੀਤੜਤੜੀਦੀਝੜੀਦਾਜੰਗਹੁੰਦਾਤਾਂ ਸਿੰਘਐੱਤੇ ਪਏ ਸ਼ੇ ਪਰਦਗੇਬਾਜਲਾਲ । ਅਪਣੇਸਚਾਹਜਾਰ ਅਸਵਾਰਨਾਥੁ ਅਜੇਹਾਨੇਸਮਾਸਤਲੁਜਪਾਰੋਂ) ਮੈਂ ਪਉਸ ਅੜਦਫਵਿੱਚਅਪ੍ਰਸਾਦਿਅਰਬਬਖਸੀ | ਮਨੰਯਲਾਲਜੇਹੇਜੋਬਡੇਬਹਾਦੁਰ ਧੀਰਜੀਲਦਾਉਦੇਸੇ ਸਭਨੰਗਏਲਤੇਜਨਰਲਚੜੇ । Digitized by Paniab Digital Library.www.paniabdigilib.org