ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1045

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

dਖਾਲਸਾ)-ਭਾਰਤ (੧੪੬)

ਮਹ: ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ , ਅੰਗੇਜਾਂ ਨੈਬੀ ਲਿਖੇਹਨ।ਜਿਵੇਂਚ ਮੇਜਰਬਰਾਡਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇਡੀਆਰਸੀ ਦਾਸਾ। ਬਅਤੈਬਰੇਡੀਅਰ ਵਾਲਸਾਹਿਬਆਦੇਕ੨੬॥22 ਤਾਂਬਡੇਨ ਨਾਮੀਅਫਸਰਸਹੀਦੇ ਹੋਏ-ਹਿੜੀਕੰਨਿਗਮਦੇ੩੦ ਸਫੇਉਤੇਲੇਹੈਕੇ ਏਊਪਹਿਲੇਅੰਗੇਜਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਏਹੋਜੇਹੀਬੁਰੀਲੜਾਈਤੇ ਬਿਪਤਾਦੀਰਾਤ ਨਹੀ.ਦੇਖੀਸੀਮਤੇ ਨਾਸਿੰਘਾਂਜੇਹੀਅਤ-ਸੂਰ ਬੀਰਬਲਵਾਨ ਨਿਰਭੈ ਕੌਮ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀਤਾਂਓ ਬੜੀਆਂਬਡੀ ਮਾਂ ਤੋਪਾਂਤੋਂਹੀ ਪਈਝਲਕਦੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਖੁਦਗੂੰਰੋਫਿਰਦੇ ਸ਼ੇਅਤੇ ਅੰਗੇਜਾਂਦੇ । Fਬਆਈਆਂਗੋਆਂ ਲਾਈਆਬੀਨਾ ਜਾਣਾਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਰਤੰਬਦੀਹਿਆਬੀਅੰਗੇਜ - ਏਸੇਗੇਲੋਂ ਕਰਰਹੇਸ਼ੇਜੋਘਾ ਦੀਕਸ਼ੈਤੋਪਉਤੇ ਗੋਲ਼ੇਦਾਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਸ਼ੀਅੰਜੀਤੋ 1 ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਤਖਤੇਲਾਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨਤੇ ਗੋਲੇਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬਕੋਈਖਾਲੀ ਨਹੀਸੀਏ | ਹੋਤਾਤ ਸਬਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦਊਨੋਖਾਹੈ।ਦੇਖੋ ਸਫਾ ੪੬੯ ਦਸੰਬਰ:੧੯੪੭ ਈ ਭੂਛਪਿਆਸੀ-- ਪਏਸ਼ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਬੀਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਸ਼ੇ | ਦੇਖਣ ਆਖਦੇ ਹਨਕੇ ਏਕੇ ੨ ਘਪਾਸ ਉੱਨਤੇਨੇਗੋਰੇਤੇ ਪੂਰਬੀਏਸ਼ਨਾ ਨੈਕਸਿੰਘਤੇ ਰੋਜ਼ੇਫੋਜ ਹੋਏ ਮਰੇ ਪਏ ਲੇਤੇਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇਸਿੰਘ ਦੇਜਨਾਹੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਖਕੇ ਅੰਗੇਜਾਨੇਬਹੁਤਸਾਰੀਫੌਜਤੇ ਅ ਬਸੂਰਬੀਰਹਿੰਦੁਸਤਾਨਵੰਲੋਂਸੰਦ ਲਏ।ਲਉਮੇਗਜੀਨ ਬਹੁਤਸਾਰਾਗਾਲੀਮ ਦੀਬਰ ਓਸ਼ੇਸਮੈਸਰਦਾਰਰਣਜੋਰਸਿੰਘ ਮੰਜੀਨੇਵਲੇਤੇ ਰਾਜੇਅਜੀਘਲਾੜੂਏ ਵਾਉ ਨੇਬ ਸਮੇਤਫਲੌਰਜਾਕੇਲੁਦੇਹਾਣੈ ਅੰਜੀਫੌਜਵੀਰੀਅੰਟੀਬਾਲੀਤੇਛਾਉਣੀ ਲੁੱਟਪੁੱਟ | ਕਿਕਸਿੰਹੀਓਥੋਂਦੀਦਦ ਵਾਸਤੇ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬਨੇਜਨਰਲਮਬਸਾਹਿਬਨੂੰ(ਜੋਧਪੂ . | ਕਿਟੋਰਸ ਤੇ ਮੇਗਜੀਨਪੁਰਾਉਣਉਤੇ੧੮ ਤੋਪਾਂ ੪ ਪਲਟਰਸਾਲੇਦੇਕੇ ਮਾਤ (ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇਕਾਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਗਰਾਟ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ . ਈ:ਦੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਮਦਦ ਕੀਤੀ।) ਜਦਓ ੨੧ਜਨਵਰੀ , ਓਥੋਂਉਦੇਹਾਣੇਏਨੀਤੁਮਾਤਾਂ ਸਰਦਾਰਰਦਸੋਰਸਿੰਘਤੇਰਾਜੇ ਅਜੀਤਸਿੰਘਨੌਜੋਦਸ਼ . ਹਜਾਰਸਪਾਹਨਾਲ ਬੰਟੋਟਲੁਉਤੇ ਹੋਏ ਸਨ,ਓਸ਼ਨੂੰਆਘੇਰ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਮਾਂ . ਅੱਗ ਬਰਸੀਮਿੰਥ ਸਾਹਿਬਨੈਬਥੇਰੇਦਾਉਘਾਊਕੀਤੇ,ਤੇਅੰਗੇਜੀਫੌਜਬੀਬਹੁਤਜਾਂਨ ਤੋੜਕੇ ਲੜੀਪਰਬਿਘਨੇਜ਼ੇਬਲ ਖਾਧੀ।ਭਾਵੇਂ ਓਦਣਐਨਐਗਰੋਂਰਣਜੋਰਘਬੀ ਵਾਕ Digitized by Paniah Digital Library / www.paniabdigilib.org