ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1046

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3: ਗੁਖ-ਭਾਗ3 (੧੩੭) ਮਹ: ਦ ਸਿੰਘ | ਗੀਦੀ ਹੋਕੇ ਨੰਗਿਆ ਪਰਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅਪਣਾਬਲਹਾਰਮ,ਮੋਕੇ ਰਾਜਾਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਮਸਹੂਰਸੂਰਬੀਰਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤਸਿੰਘਜੀਕਲਚੌਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬੇਗਾਰ2ਲੜ ਉਦਾਰਿਹਾਪਨਾਉ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਤੋਪਾਂ ਲੁਕੰਲਾਬੰਦੇਂਦਰਿਹਾਓਸਦੇਗੋਆਂ ਨੇ ਅਜੇਹੀਪਣ | ਝੀਦੀ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਦਿੱਤੀਜੋਗੇਜਾ ਨੂੰ ਬਿਹਬਲਕਰਬੂਟਿਆਜੇਕਦੇ ਓਸ ਮੇਰਨਲਕਰਨਸਾਹਿਬਅਸਟਰੀਫੌਜ ਲੈਜਾਕਰਪੁਰੀਕਰਕੇ ਧਰਮਕੋਟੋ ਲਾਪਹੁੰਚ ਦਾਤਾਂਸਮਿਥਸਾਹਿਬਦਕਿਤੇ ਪਤਲੋਗਦਾ)--- ਤਾਂਬੀ ਸਿੰਘਾਂਮਾਰਕੁੰਟਕਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀਫੌਜ ਨੂੰ ਨੰਕੇਲੁਹਾਣੈਦੇਕੇਲੇਟਿੰਦਜਤੈਨ)- ਓਸਦਿ੧੨੧ਆਂ ਗੇਮਸ਼ਹੀਦਹੋਏ ਤੈ੧੬੮ਜਖਮੀਹੋਏ॥੭ ੭ ਗੋਦਖਤਾਹੀ ਨਾਲੰਗਾਸਿੰਘਾਂਕਿ ਬੇਖਪਾਏ) ੩੩ਅੰਜਲਟਰਬਨ ਅਸਟ ਵਰਗੇਬਡੇ ੨ਕੋਦਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰਭੇਜ ਦਿੱਤੇ-ਪਏਸਛੋਟੀਨ੍ਹਫਤੇ ਦੀਖਸ਼ੀਲੁਕੇਵਲਸਿੰਘਮਹੀਧਰਤਾਰ ਉੱਚੀਨਹੀਢੇਰਦੀਸੀਸਾਗਹਿਰਈਬਖੁਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਉਦਾਸਤੇ ਪੂਰਬੀਏਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਏਨੀਤੰਕਣਲੰਗਪਏਸ਼ਨਾ)--- ਪਏ ਪਗ ਗਵਰਨਰਜਨਰਲਤੇਕਮਾਂਡਰਇੰਚੀਮੇਗਜੀਨਦੇਫਿਕਰਮੋਂਜੋਦੱਲੀਆਰੇ ਤੋਂਆ ਰਿਹਾਈਅੱਡੀਆਚੁੱਕ੨ਓਧਰੋ ਤਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਜਰਤਈਅਸੀਹਨੂੰਮਨਾਹੇ ਬੇਜੋ . ਕਿਸਿੰਘਾਂਦੀਲੰਟ ਤੋਂਬਚਕੇ ਮੇਗਜੀਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਜਾਵੇ।ਜੇਕਦੇਸਿੰਘਓਹਮੇਗਜ਼ੀ ", ਨਿਰੋਕਦੇਤਾਂ ਅੰਗੇਜ਼ਬਿਨਾਜੰਗਲੀਜਾਬੜਦੇਮੋਕੇ ਅੰਗੇਜ਼ੀਲਸਕਰਚ ਮੇਗਜੀਨ ਉੱਕਾਹੀਮੁੰਕਚੁੱਕ -ਪਰਏਹੋਜੇਹੇਦਾਉਮਾਰਨੇਤਾ ਮਾਲਕਸੋਚ ਕਰਦੇਹਨਾਏਧਰਲਿਆਂਦੈਮਾਲਕਉਲਟਸਿੰਘਾਂਦੀਹਾਰਨੀਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ੇ-ਦੋਖੋ ਏਹਖਬਰਸੁਣਦੇਰਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਏਕਪਰਵਾਨੇ ਤਾਂਰਾਜਾਸਿੰਘਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰਲੇਖਕੇ ਤੁਸੀਰੀਗੁਤਨੀ ਬਰਛਤੋਂਪੁਟਾਉਣਾਂ ਚਾਹੁਦੇਕਿਏਨਦਾਰੀ | ਧਰੇ ਨਾਮਕਰੋਨਾਲ਼ੀਓਘੜੀ ਰਾਜੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰਜੰਮੂੰਤੋਂਬੁਲਾਕੇ ਬਣਾਕਰ | ਆਖਕੇ ਤੁਸੀਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰਲੁਕਰੋੜੀਏਹਜਿੱਤਕੇਆਈਸਾਨੂੰਤੁਸਾਨੂੰe ਦੇਛੋੜੇਗੀ) ਏਧਰਚਾਰਪਲਟਣਾਂਵੋਹਜਾਰਅਸਵਾਰਬਾਰਤੋਪਾਜੋਅਜੋਉਰਹੀਸ਼ਨਚੰਪੱਟ ਸਤਲੁਜੋਂਪਾਰਹੋਰਣਜੋਰਸਿੰਘ ਨੂੰਜਾਅਲ਼ੀਆਂ_ਝਲੂਮੰਥਸਾਹਿਬਪਾਲਬੰਬਾਰ ਜੰਗਲੀ । । Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org