ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1050

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

| 3:ਗੁਖੀਭਾਗ, (੧੩੧) ਮਹ:ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ | ਰਾਂਹਜਾਰਬੰਦੂਕਦੀਅੰਗਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰਪੈਰਅੰਨੂੰਬਧ ਰਹੇਸ਼ੇ ਐਸੇਗਾੜੇਜੰਗਝਿਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ਼ਧੋਹਕਰਦਾਉਪਾਏ ਤੇਜਾਸ਼ਿੰਘਨੂੰਮਦਹੋਰ ਕੋਈਨਾਸੁਆਜੇੜੀਆਂਪਹਿਲੇਹੀਹਤਕਰਨਦੀਨੀਉਡੰਖਕੈਰੋਂਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ | ਭੁਖੇgਰੰਖੀਆਸਨ ਹੋਅੱਗੇਕਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਰਚਾਰ ਪਲੀਤੇਹਸੇਤੇ ? | ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂਤਾਂਰੋਲਮਦਾਨੇਮਾਲਦੀਆਂ ਜਾਤੈਰੋਧੋਧਰਤੀ ਨਾਦੁਹੰਬੜੀ ਆਂ | ਚੁੱਕਮਾਰੇ।ਪਰਤਨਾਹਾਰੀਡੋਪਾਂਤਖਤੋਂ ਉਤਾਰਕੇਤਲਖਿਚਲਈਆਂ ਹੋਲਾੜੇ ਨੇਂ | ਕੋਰਮਾਂਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇਜਾਪਓਦੇਖਕੇਹੋਰgਊਹਥੋਲੰਬੀਹੋਪਏ।-- ੴ ਜਿੰਦਪਿਅੰਜ਼ੀਦਲਬੀਤੇਹਾਪਾਮਾਂਤੋਂਘਟਦੀ ਘਟਰਦਾਹਬਰਸਾਉਦਾਤ ਆ | ਮਾਰਦੀਗੜਗੰਜ ਪਾਉਂਦਾਮਕੀਨ ਬਿਜਲੀਆਂਨੁੰਚਮਕਾਉਣਾਆਣਪ ! ਸਿੰਘਭੁਜੰਗੀ ਬੀਰਰਸਤੇਚੌਰਸਦੀਖੁਮਾਰੀ ਜੀਉਣਤੋਂਹੱਥ ਧੋਕੇ ਖੰਭਾਲ਼ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂੰਉਡ ਉਤਪੈਣੋ ਨਾਹਟੋਲਹਿਲਹਾਦੀਸਮਸ਼ੇਰਨਲੂਬੇਰੀਆਂਦੇ ਪ੍ਰਚਦੇਹੀ ਰਹੇਜਦਅਤੀਜੋਰਦੇਕੇ ਸਿੰਘਾਂਮੈਮੋਰਚੇਗੋਮਛੁਲਏਗਤਾਂਤੇਨੇਦੋਖਮਾਕੇ ਅਜੇਸਿੰਘਜਾਨਤਲੀਉਤੇਰੰਖਕੇਸਹੀਦਹੋਣਲਈਅਤਭੁਹੋਰਹੇਹਨਐਘੜੀ ਏਹੋਹਾਲਹੋਰ ਰੈਹਾ ਤੇਗਈਲਈਲੁਜਰੂਰਰੋਮਾਂਨੂੰਗੇਪਰਲੈਣਗੇ ਤਾਂਤੇਏਨਦਾਖੇੜਾਗਰਕਕਰਕੇ ਹੁਸਤਾਕੋਟੀਏਚੰਗਾਹੈ।ਜੋਕੋਫੇਰਏ ਨੇ । ਦੁਰਦਸ਼ਾਕਰਨੀਹੈ(ਜਾਨਨਾਥੂਹੀਜਹਾਨਤੇਇਮਾਨਹੈ)ਕਹਾਣਤਹੈ,ਬਾਂਦਰੀ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇਅਪਣੇ ਪੁੰਨੂੰਮਾਰਕੇਪੈਰਾਂ ਹੇਠਲੇਲੀਓਸਨੇ ਪਿਛਲੀਫੌਜਦ ਹਟੇਬਧਾਕੇਸਗੋਔਰਤੂਲਿਆਉਟੀਸੀਡੈਅਪਣੀਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੜੂਹਲਾਸ਼ੇਰੀਜੈ ਈਸੀਪਉਲਟਾਹਾਰਦੇਣਾਉਟੀਤੇਘਾਤਕਰਨਦੀਬਦਨੀਤਥਾਪਕੇਅਪਣੀਅੜਦਲ ਦੀਫੋਕਸਮੇਤਲਝਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂਵਿਚ ਛ%ਉੱਠੇ ਨੰਤੇਜਾਂਦਾਜਾਦਾਜਾਣਬੁਝਕੇ . ਫੌਜਠੁਡੋਬਣਲਈਬੇੜੇ ਪੁਲਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂਟਗਿਆ। ਜਿਥੈਮਾਲਕਦੀ | ਅਤਮੰਬਧਕੈਅਡੀਵੰਟੀਨੀਤ ਕੁਲਾਫੈਰਸਿਪਾਹੰਵਿਚਾਰੀਕਿਕੂਜਿੱਤੇ। ਜਦਓਹੋਕਾੜ੍ਹੇਮੁੰਹਵਾਲੁ ਬਡਅਫਸਰਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾਕੇਏਹਕਹਿਕਮਾਗਿਆ | ਤਾਂ ਸਿੰਘਹੰਕੇ ਬੰਕੇ ਰਹਿਕੇਆਖਣਗੇ ਪਏਪਏਹਕੀ ਹੋਗਿਆ, ਸੰਗੋਅਪਣੀਫੋਜਨੂੰ ਨੂੰ ਅੱਰਕਰਕੇਉਸਾਹੁਦਿਉਣਾਲੀ ਉਲਟਾਧੋਹਕਮਾਗਿਆ) - ਸਕਦਫੌਜਦੇ ਲਾਲ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org...