ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1054

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

. 3:ਖਾ-ਭੰਗੜੇ (੧੩੫ ਮਹ:ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਹਿਦਨਾਮੇਅਰਥਾਤ ਨਿਜਉੱਤੇ ਖੜੋਰ।ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਮਿੜੀਚਾਰੀ ਹਾਜ ਨੂੰ | ੫੧ ਪਾਲੋਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀ_ਸਪਾਹੀਆਤੈਅਪਣੇਹੰਕਉਤੇਲਕੋਮਣਾਕੁਛਲਬਾਤ ਨਹੀ ਏਹ ਕਹਿਕੇਲਿਖਤਔਗੋਰਖ ਦਿੱਤੀ-ਹੁਣਲਉਪਰਲੀਆਂਤੇਨੇ ਬਾਤਾਂ ਦਾਲ ਸੋਚਕੇ ਓਹਲਿਖਤਪੜਕੇ ਆਖ,ਏਹ ਲਿਖਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਅੰਬੇਪਰ, 'ਏਸ਼ਾਇਚਲਿਖਾਰੇ ਕੇਜੋਕੋਈ ਬਧੀਕੀਕਰੇਜੋਤਿੰਨ ਕਰੋੜਰੁਮਾਭਰੋਤਾਂ ਫੇਰਨਮੇਰੇਨਿਜ਼ਮਪੱਲਿਖੇਜਾਣਪੜੋ ਦਰਬਾਰਲਾਹੌਰਪੁਰਾਕਰੈਕਕੇਪਹਿਲੇਤੁਆਡੇਲੋਤੋਪਚੱਲੀਤੇਸ਼ਧੀਕੀਹੋਈਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਰਕੇਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਦੌਮਾਲਜਾਂਨਦਾਬਹੁਤ ਨੁਕਸ਼ਾਨ ਹੋਯਾਤੇ ਸੈਕੜੋਗੇਅਫਸ ਦੀਨਾਨਗਈ।ਓਸਦੇਬਦਲੇਸਤਲੁਜੋਰਦਾਇਲਾਕਾਤੇਮੁਲਕਦੁਆਜੋਸਤਲੂ ਜਬਮਾਸਦੇਵੇਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰਲਾਹੌਰਦਾਹੈ।ਏਹਸਬਰਅੰਗੇਜੀਕੇਇਲਾਕੇਸ਼ਾਬ ਮੁਲਾਕਰਬਾਕੀਡੇਢਕਰੋੜ ਨੇਕਦਬਾਬਤਖਚ ਜੰਗਲੈਕੇਨਐਸਿਰੇਨਿਜ਼ਮੜੀ ਲਿਖਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਰਾਜੇਹੋਆਖਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਚਪਣੇ ਉਤੇ ਕੋਨਕਦੀਵਿਚੋਂਕੁਛ ਘੱਟ ਕਰੋ।ਓੜਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜਮੁਨਕਦਤੇ ਮੁਲਕ ਦੁਆਬਾਦੇ ਪਰ ਮਾਮਲਾਤੇ ਹੋਰ ੬ ਫੰਗਣਕੋਲੁਈਪਿੰਡ ਪਾਸਮਹਾਂਰਾਜੇਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰਲੈ : ਜਾਕੋਰਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਯਾ।ਸਾਹਿਬਨੇਬਹੁਪਾਤੀਅਹਾਰਾਜੇਨੂੰਅਪਣੀ ਗੋਦੀਲੇਕੈਂਬਹੁਤ ਮਾਰਤੇਲਾਹੌਰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਦੀਤਸੰਲੀਦੌਕਰਏਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦੇਦਿੱਤਾਕੇ ਅੰਜਮਹਾਂਰਾਜੇਦਲੀਪ ਸਿੰਘਨਸਾਨੂੰਅਲਕੇਅਪਣੀਫੌਜਦੀ ! ਜਬਰੀਤੇ ਅਪਣੀਬੇਇਖਤਰੀਪ੍ਰਕਰਕੇਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀਏਸਵਾਸਤੇ ਅਸੀਪੀ ਜਾਬਦੀਨਾਊਸੱਚਭਰੋਸਾਊਂਦੇਜੇਤੂੰ ਪਹਿਲੋਲਹੌਰਦੀਬਾਦਸਾਹੀਤੈਦੌਡੀ | ਕਾਂਰਾਂਵਿੱਚਐਚਾਰੀਸੀਓਐਤਰਾਂ ਹੁਣਬੀਕਾਇਮਰਹੂਜੰਦਪਏਹਖਬਰਸੁਣਕੇਤੇ | ਸਿੰਘਾਂਨੇ ਤਾਂਬਹੁਤਰਾਜ਼ੀ ਹੋਕੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰਭਰੀਬੁੱਧੀਨਤੇਸੰਣਜੀਤਖਾਲਸ਼ੈਦਾ! ਸਚੇਕਰਲੀਤਪਓਹਡੋਗਰਾਊਸਿੰਘਾਂਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।ਕਮੋਕੇ ਓਹਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੀਬਾਦਸ਼ਾਹੀਕਾਇਮਰਹਿਣਉਤੇਰਾਚੀਨਹੀਮ--ਤਾਹੀਓਹ੮ਫਗਣ5 ਸਾਹਿਬ ਨੂੰਸਣੇ ਅੰਗੇਜੀਫੌਜ ਲਾਹੌਰਲੈਆਯਾ।ਸਿੰਘਾਦੇਪਹਿਰੇ ਉਠਕਰਅੰਗੈਜੀ ਬਿਠਾਕੇਸਤਲੁਜੋਰਦੇਇਲਾਕੇਤੇਸਤਲੁਜਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਾੜੀਮੇਦਾਨੀਲਬਮੁਲਕੇ ਉੱਤਅੰਗੇਜੀਕਬਜਾਕਰਾਦਿੱਤਾ।ਬਾਕੀ ਏਕੰਕਰੋਨੋਖਰ ਜੰਗਬਤ ਨਕਦ ਦੇਣਾਕੀਤਾ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org