ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1056

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3:3; ਖਾ ਗ੨ ੧੩ 5), ' , ਦਲੀਪ ਸਖੀਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀਏਂਟਸਾਹਿਬਪਾਸਏਹਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਦਿੱਤੀਕੇਜਦੋਂਤਕ ੫੩ ਅਸੀਏਬੁਰਛਦਾਕਾਬੰਦੋਬਸਤਨਹੀਕਰਲੈਂਦੇ ਤਦੋਂ ਤੀਕਰਕੁਛਅੰਗੇਜ਼ੀਫੌਜਰੋ । ਰਹੈਅੰਗੇਜ਼ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇਹੀਉਮੇਸਾਡਾਪੈਰਲਹੌਰਅੜਿਆਰਹੇ।ਲਾਸਾਹਿਬਨੈਮੀਨ ਕੇਫੌਜਲਹੌਰਹਿਣਦਾਹੂਕਤਾ )- ਜੰਦੀਪਜੰਟਾਂਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰਏਹਗੱਲਬਹੁਤਝੇ Mਲੱਗੀਤੇਓਰਾਣੀਨੂੰਈਆਖਕੇਤੈਏਹਬੁਰਾਬੋਹਰਦਾਬੜਾ ਜਮਾਯਾਕੰਡੋਲੱਗਣਗੇ | ਰੋਏਗੀਗੇਜਤਾਪੰਪਲੂਪੇਡਦਾਂਗੂੰਜੰਥੇਪੈਰਰੰਖਣਗੇਉਸਨੂੰਖਾਕੇਆਪਹੀਰਹਿ ਜਾਂਦੇਹਨ ਪਰਓਟਿਚਾਮਾਂਦੀਕੌਣਸੁਣੇ।ਰਾਣੀਨਿਅਕਹਆਂਦੇ ਹੰਬਦੀਬੁਲਬੁਲ ਬਣਰਹੀਸੀ) - ਗਣਤੂੰਏਂਕਰਦਰਬਾਰਕਰਕੈਲਾਸ਼ਾਹਿਬ ਨੰਦਾ ਕੀਤਾ। 2 ਚੇੜ ਨੂੰਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤੇਕੈਲਾਟਸਾਹਿਬ ਜੈਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘਲੂਮਹਾਂਰਾਜੇਵਾ ਪਦCਦੇਕੋਇੱਕਅਹਿਦਨਾਆਲਿਖਤਾਜਿਸ਼ਚਰਾਜੇਨੇਲਿਖਤਾਕੇਐਂ . ਮੇਰੀਸੰਤਾਂਨਹਮੇਸਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜ਼ੀਦੇਤਾਬੇਦਾਰਬਟੇਰਹੋਗੇ।ਹਰਲਾਲ ਘੋੜਾ ੧੨ਬੰਕ | B ੩ ਦੁਸਾਲੇਨਜ਼ਰਦੇ ਗਹਿਣਗੇ। ਰਾਜੇਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਉਟੀਖਿਉ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਕੰਬਣਾਲੀਤਾ।ਤੇਜਾਸਿੰਘਜੇਹੇਬਫਦੇਹੀਰਹੋਗਏ (ਭਲਾ ਤੋਂਖੂਬੀ ਡੂਮਣੀਏ ਤਾਲਬੇਤਾਲਾ)ਪਿਛੋਝਬੇਪਛਤਾਊਫ਼ੇਰਕੀਬਣਨਾ ਸੀਇਟਲਹੌਰਟੈਂਸਰਹਿੰਨਰੀਲਾਰਸਸਾਹਿਬਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਫੌਜ ਲਾਹੌਰਦੇਅਮੀਦੀ ਨਿਗਰੰਖਣ ਲਈਰਜੀਡੇਟਹੋਯਾਤੇ-ਮਹਾਂਰਾਜੈਦਲੀਪਸਿੰਘਦੇ ਗੱਭਰੂਹੋਣੇੜਕਰਾਣੀ ਜਿੰਦਰਾਜਮਾਲਕਰਾਜਲਾਲਸਿੰਘਣਜੀਰਕਾਇਮਹੋਏ॥ਓਸਐਜਦਆ ਦਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰਜੈਗੁਲਾਬਘਦੀ ਫੌਜਕਸਮੀਰਉੱਤੇਦਖਲਕਰਨਲਈ ਗਈ ਲੱਓਥੇਦੇ ਸੂਬੇਸ਼ੇਖਇਮਾਮੁੱਦੀਨਨੇਦਖਲਨਾਦਿੱਤਾ ਜੰਗਹੋਪਿਆਜਿਸ ਬਦਲੇਰਜੀਫੇਜ ਕੋਓਥੋਂਗਿਆਤਾਸ਼ੇਖਨੇਰਾਜੇਸਿੰਘਮੁਹਿਰੀਪਰਨਾਸਿਬਚਣੈਹਲਿਮਾ ! ਸੀਕੈਰਾਜੇਗੁਲਾਬਨੂੰਕਸ਼ਮੀਰਦਾਦਲਹੀਦੇਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰਦਿਖਾਕੇਅਪਣਾ | Hਹਾਉਕਰਲੀਤਾ।ਸਾਹਿਬਬਹਾਦੁਰਰਾਜੇਦਾਦਖਲ ਕਾਸ਼ਮੀਰਉੱਤੋਕਰਾਕੇਸੇਖਸਖੇੜੇ ਲਾਹੌਰਆਕੇ ਏਸ਼ਮੁਕੱਦਮੇਦਾਨਿਰਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਣਜੀਰਮੁਕਬੀਪੁਰਓਸਦੇਮੁਸੀਂ ਪੁਰਜੰਦਰੋਂਵਾਲ਼ੇਅੰਨਲੀਕੇ੬ਹਨਾਜਰੁਰਜੀਰਸਾਹਿਬਦੇਆਖੇਮੇ ਹੈਪਏਨੇਮੁਹਿਰਦਸਤਖਤਕੀਤੇਹਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ8ਅਪਰਾਧੀਠਹਿਰਾਕੇ 2, Digitized by Panjab Digital Library. I www.panjabdigilib.org