ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1057

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਲਸਾ)-ਭਾਗ੩ (੧੩੮)- " H:ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ , ' 'ਬ | ੫੪ | ਕੇਰੀਝੌਹਟਾਰੀਉਅਰਦਾਦੇਨਕਾ ਪਿਸ਼ਨਦੇਆਗੇ ਭੇਜਦਿੱਤਾ+ | ਜੈਲਸਿੰਘžਰਾਜਾਦੀਨਨਾਬਰਾਜਾਡੇਜਾਸਿੰਘਜਾਲੇਚਾਅ ਰੀਝਾਫਕੀਰਨੂੰਰੁੱਦੀਨਏਜਾਬਰਾਂਦੀਕੌਸਲ ਕਾਇਮਹੋਕੇਰਜੀਡੇਟਦੀ , | ਲਾਹਨਾਝੁਕੰਮਲੰਗੇਕਰਾਫੀ,ਕੋਈਕੁਛ ਪੁੱਛੇਨੂੰ ਦੁਜੇਕੌਸ਼ਲੀਆਂ ਨਿਰਜੀਡੈਟਸਲੂਮਲਕੇ ਆਪੋਆਪਰਾਜੇ ਖਤਾਬਲੈਲੀਤੇ।ਤੀਜੇ ਅਪਣੇਹੇਠਸਰਦਾਰ ਸਮਸ਼ੇਰਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰਅਤਰਸਿੰਨਹੇਰਨਾਸਰਦਾਰ ਰਣਜੋ। ਸਿੰਘਡਾਈਨਿਧਾਸਿੰਘਏਹ ਚਾਰਮਿੰਬਰ ਹੋਰ ਬਣਾਝੀਤੇਚੌਬੇਦਹਜਾਰਫੌਜ ਮੀਰ ਜੀ ਮਹਾਂਰਾਜੇਦੇ ਗਸ਼ਰੂਹੁੰਦੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਰਖਣਲਈਹੋਰਅੰਗਾਲੀਤੀ| ਪੰਜਵੈ-ਸੇਤੇਜਾ ਸਿੰਘਨੇੜਲਕਾਖ਼ਾਲਕੋਟਡੈਦੀ ਨਾਬ ਨੇਕਲਾਨੌਰ ਸੁਡੋਲੈਲੀਡੇ ਨੂੰ { » ੩ ਪੋਹ # ੧੯੩ਬੇਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਦਨਾਮਾਹੋਲਿਖਤਾਮਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਏ | ਖਘਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਕਬਿਨ ਸਲਾਹ ਗਵਰਟਅੰਜੀਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈਕੇਮਕਰਨੇ ਕੇ ਇਖਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ॥-- ਪਏਹਖੁਦਗਰਜੀਡੈਕਮੋਰੀਦੇਕੰਮਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਰੇ ਹੋਏਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਏਓਹ ਕੌਸਲਤੇਜੀਡੈਦੇ ਬੇਰੁੱਧਚਾਲੇ ਚੱਲਣਲੰਗਪਈ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਤੌਰਪੋਕਰਾਕੇਰਜੀਭੈਟਨੇਰਾਫੀਲੂਜ਼ਖੁਰਣੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦਹਿਲਈ । ਜਦਿੱਤਾ।ਮਹਾਰਾਜੇਲਾਹੌਰ ਰੱਖਮਾ) - ਪਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬਦੇ ਗਏਫ਼ੌਜੀ ! ਮਿਸਟਰ ਗਰੋਸਾਹਿਬਜੀਡੇਟ ਆਯਾਰਾਣੀਜੈਦਾਨੇਅਪਣੇਮੁਸਾਹਿਬ ਜੋਗੰਗਾਰਾਮਦੌਟੰਥ ਕੋਟਦੇਖਾਨਸਾਮੇਨੂੰਥੇਸਬਅੰਗੇਜਰੇ ਬੈਠਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਮੈਦੌਲਤ ਦੇਣੀਕਰਚੇਜਦੇਣਾਕਰਸਬਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾਚਾਰ ਪਾਪੜਾਨਾਰ ਹਾਲੋਗੜਾਂ ਬਣਾਵਟਆਖਦੇ ਸ਼ੇਅੰਗੇਜ਼ਾਂhਬੱਚ ਠਹਿਰਾਕੇਚੇ ੧੯੫੩ . ਏਸ ਗੁਨਾਹ ਬਦਲੇਰਾਣੀਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾਦੇਕੇਕਾਂਡੋ ਪਰੇ ਚੰਡਾਲਗੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਤ ਭੈਓਹਦੋਂ ਨੌਕਰਾਹੇਡੇਅਹੁਣੇੜੇਲਾਘਤੇ ਰਾਜਿੰਦਕੌਰ ਨੂੰਦੇਸ਼ੋਕ ਦੇਣhਫੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇਦੇਲ ਭੜਕਾਤੀਓਲੇਖੇ ਮੂਲਰਾਜੇ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਨੇਤੀਰਛਖਰੁਕੀਮੰਘਾਪਨਾ ਲੜਦੇ ਕੰਮ ਵਿਰਦਖਲ ਦੇਣਲੰਗਪਏਸਨੈਕਕੇਅਸਤੀਫਾਊਦਿੱਤਾਅਯੋਕੌਲ ਲਖਨਜੂਰਕਰਕੈਂਸਰਦਾਰਨਘਮਨਜੂਸ ਦੇ ਸੂਬਾਕਰਕੇ ਦਖਲਦੇਵਾਉਣ Digitized by Panjab Digital Libran | www.panjabdigilib.org