ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1063

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਛਾਲਸਾ)-ਭਾਗ ਖਾਲਸਾ) -ਭਾਰ੩ (੧੪੪)

ਮਹਾਂ: ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ

੫੧ ਵਿਛੋਂਬਹੁਤ ਹੋਯਾਪਕਈਕੋਹਵਿੱਚ ਰੰਡਮੰਡ ਪਏ ਰੁਲੈ-- ਹੁਣਰਾਜੇਸ਼ੇਰਸਿੰਘਅਪਣੇਬਾਪ ਚੜ ਸਿੰਘਡਾਲਰਲਕੇ ਜੰਗਕਰਮਦੀਡਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾਫਰੰਗੀਆਂਨੇ ਚਾਹਿਆਕੇਮੇ ਏਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਡੇਨਾਹੋਣਾਮਤਾਂ ਚੰਗਾਹੈ॥ ਜੇਕੰਨੈਹੋਏਤਾਂ ਗਜਲਿਆਦੇਣਗੇ। ਲਾਰਡਸਾਹਿਬਬਹਾਦੁਰਸਿੰਘਾਂਦੇ ਘੇਰਨਲਈਅਪਣੇਲਨੂੰਵੰਗਾਰਿਆਤੇ ਕਰਹੁਕਮਾਦਿੱਤੇ ਆਪਬੀਘੇਰਨਾਵੇਂ । ਕਾਈਕਲਰਨਛੱਤੀਅਜਨਰਲਡੇਕਵੈਲ ਤੇ ਜਨਰਲਵਾਲਟਰਆਦਿਕ ਜਰਨੈਲਾਂ ਕਰਨੈਲਾਂਨੇਬਡੈਕੋਰਨਾਹਲੈਕਰੋ੨ਬਥੇਰੇ ਜਤਨਕੀਤੇਪਸਿੰਘਘਰੋਨਾਂਬਲਕੇਮੋਗ ਰਸੂਲਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰੀñਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਠਭੇੜਹੋਈਅੰਗੇਜੀ ਫੌਜਨੇਸਮੁੰਦਦੀਆਂਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਗੂੰਗੰਜਗਜਕੇਹੱਲੇਰਸਿੰਘਾਂਉਤੇਰੇਸਾਨਦੇਹਬਰਸਾਏ ਤੇ ਅਪਣੇਸਾਰੇਚਾਲੇਕੀ ਉਪਰਸਿੰਘਨਾਈਕੋਪਲੇਰਸਿੰਘਮੈਜੋਲੜਨਦੇਭਾਰੇਦਾਉਘਾਉਜਾਣਦਾਸੀਏਕ ਐਸੀ ! ਜਗਾਜੇਹਲਮਕਨਾਰੇਨਾਡੇਲਾਯਾਜਿਬੌਪਰਲੋਂਦੇ ਦਿਨਤਕਸੀਕੋਈ ਨਾਹਿ ਸਕੇ | ਮੋਕੇ ਓਬੇਕੁਦਰਤੀਕਲਾਬੀਆਂਦਾਹੈਸੀਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ਦੂਰਤਕ ਸਿੰਘਣਾ ਜੰਗਲੁਤੇ ਪਿੰਡਸਨਾਓਥੋਂਉੱਨਕੋਹ ਚੇਲੇਮਾਂਵਲੀਤੇਮੋਂਜੀਦੋਵੇਚਕਾਰ ! ! ਮੋਰਚੇ ਕਾਇਮਕਰਦੈ।-- ਤੀਜੀ ਲੜੀ ੧੩ ਦਸੰਬਰ੧੮੪ਤੋਂਲੈਕੇ੧੨ ਫਰਵਰੀ:੪੯ਈ:ੜਕਦੋਮਹੀਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਦੀ ਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੈ ਰਹੇ)-ਤਦੋਂ ਜੋਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਜੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਓਨਾਂ ਵਿੱਚਫਰੇਗੀ । ਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਨੁਕਸਾਨ ਹੋਯਾ) -ਛੋਕੜ ੧੩ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ੧ਫਗਣਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੜਾਈ ਤੂੰਮਤਕਦੀ ਹੋਕੇਕਟਾਕੁੰਟਮੱਚੀਅੰਧਰਾਤ ਤਕ ਜੋਧਪਾਂਨੇ ਦੋਹਾਂਪਾਤੋਂਬਥੇਰੇ ਹੰਬਕੀੜੇਤੇਘਾਣਾਂਦੇਘਾਲਾਹੇਪਰਫਲਤਾਵੈਚਰ ਹਾ। ਨੈਹਮ ਸਾਹਿਬਲਿਖਦਾਹੈਕੰਮੌਖਲਵਾੜੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਠੀਭਰਕੇ ਦਿਖਾਉ ਰੂਓਸਾਦੇਨਦੇ ਜੰਗਦਾਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦੁਰੀਦਾਏਹਦਿਖਾਉਨਹਾਂ। ਜਿ੬੩ ਸਿੰਘਤਲਵਾਰਾਂ ਸੂਤਕੇ ਅਕਾਲ ਗਜਾਉਂਦੇ ੪੫੯ ਗੋਰਿਆਦੇਖੂੰਡ ਉਤੇ, ਜੋਤੋ ਪਾਂਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਆਪਏਓਨਾਂ ਗੋਸਾਂਨੂੰਮਾਰਕੁੱਟਕੇ ਭਜਾਕਰ੬ਤੋਪਾਂਈਖੁਦ ਦੀਤਰਾਂ ਰੋੜਕੇਲੇਗਏ-ਜੇਨ ਸ਼ੇਰਾਂਝੌਟਨੈੱਦੇਖਕੇਜਨਰਲਕੰਬਲਤੇਜ਼ਰ ਵਾਲਟਰਅਤੇਗੁਲਬਰਟਜੇਬਹਾਦੁਰਨੇ ਚੀਫਤੇ ਕੀਤੀਸੀਹਕੇਬਕੇਰਹਿਗਏ ਦੀ ਚੇਲੀਆਂ Digitized by Paniab Digital Library / www.paniabdigilib.org