ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1066

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

  • *
  • *

. 3: ਗੁ::-ਭਾਗ (੧੦੪੭) ਮਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਰਿਸਟਿਚੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀਆਮਜਹਬਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰਦੇਆਲਸਭਹਲਾਲ ਹੈ।ਰੋਗ ੫੩ ਜਿਕਰਤੁਸੀ ਕਿਸੇਸਬਬਲੂਗੈਰਮਜਹਬਕਾਫਰਦੋਸਹਾਇਕਨੌਕਰਹੋਬੀਜਾਊਡਾਂ ਦੀ ਬੇਸੀਆਮੋਨੀਨਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੁਚਾਉਤਾਂਤੁਮਾਰੇਗੁਨਾਹਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ,ਮੋਕੇਪਾਪਦੇਸ਼ ਬਰਮੁੰਨਹੋਜਾਉ।ਹੁਣਆਪਵਿਚਾਰਕੇਦੇਖੋਏਹਅਪਣੇਪੈਗੰਬਰਦੇਹੁਕਮਨੂੰਉਲੰਘਕੇ . ਤੁਮਾਰੀਸ਼ਹਾਇਤਾਕਿਫ਼ੌਰਨਗੇ।ਫੇਰਏਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪੰਕਮਲਾਹੌਸ਼ਹਿਤ ਲਾਕੇਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲਖੇੜੀਣੂਓਨਾਤਿਲਾਂਜਿਤਨੇਮਧਰਮ ਕਰਕੇਕਫਨੂੰਮਾਰਨਵਾਲੇਮੋਨਦੇਸਬਗੁਨ |ਹਦਾਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾਹੈਪਸੰਦਪਏਹਗਲਾਸੁਣੀਆਂਈਪਰਬਿਸਕਾਲੇਖੇਤਬੁੱਧੀਜ਼ | ਰਦਾਰ ਚੋ ਸਿੰਘਨੂੰਅਪਣੇ ਪੰਗਵੰਟਦੋਸਤ ਅਮੀਰਕਾਬਲਦੀ ਦੋਸਤੀਦੇਘਮੰਡ ਵਿੱਚਲ਼ ਘਾਂਦੀਕੋਣੀਨਾਲੰਦੂਜਾਏਹਹਿਕੇਸਾਫਦਿਲਆਦਮੀਬਨੁਸਾਫਸਮਝਦਾਹੈ। ਹੁਣਲਾਰਡਵਹਿਮਾਹਿਬ ਬੰਖਈਹਾਤੇਵਾਲੂਬੀਮੁਲਤਾਨਵਤੇ ਕਰਕੇਅਪਣੀਸੈਨਾ ਤਲਾਰਡਸਾਹਿਬਬਹਾਦੁਰਸਾਥਮਦਮਿਤਾਂਏਨਾ ਦੋਹਾਲਾਨੇਚਾਲੀਹਨਾਂ ਤੋਅਧਿਕਅੰਗੇਜੀਫੌਜੜੇ੩ਇੱਕ ਸੈਂਡਿੰਪਕੰਠੀਕਰ੧੭ ਫਰਵਰੀ:੧੮੪੯ਈ:ਤੇ ੪ ਢੰਗਣ:੧੫ਥੇ:ਨੂੰਮਾਰਾਂਬਜੇਸਿੰਘਾਂਦੇਮੋਰਚੇ ਉਤੇਹੰਝਾਕਦਿੱਤਾ।ਓਧਰੋਸ਼ੇ tਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਉਪਅਨੌਬੜੇਤਜਾਂਦੀਤਗੁਜਰਾਤ ਪਾਸਬੜੀ ਭਾਰੀਲਤਾ ਈ ਹੋਈਜੇਸਚ ਘੋੜੇਨਮਆਏ।ਓਸਾਦਿਅੰਗੇਜਾਂਦਾਬਹੁਤਨੁਕਸਾਨ ਹੋਯਾ) - ੨੧ ਫਰਵਰੀ ੮ਫੰਗਣਤੂੰਜਦਫੇਰ ਸਵੇਰੇਹੀਮੋਰੋਕੋਰਲਤਾ . ਲੰਗੀ ਪਹਿਰਤਕਤਾਂ ਦੁਫੰਦੀਆਂਤੋਪਾਂਨੇਹੇਠਲੀਉੱਤੇ ਲੈਆਂਦੀਕਬਜੇਸਿੰਘ ਨਿਅਜੇਹੀਪਟਮੇਲੀਦਾਹਲਾਕੀਤ,ਅਕਾਲ2 ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੂਤਕੇਜਪਏਚਾਰ ਮੀਤਅੰਗੇਜੀਫੌਜਨੂੰਧੰਕਕੇ ਪਿਛਾਹਾਲੈਗਏ।ਪੂਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜਨੂੰਓਦਿਨਸ਼ੇ ਵਿਰਾੜੀਦਾਬਰਤਸੀਓਨਨੇਬੀ ਮਹਾਂਬੀਰ ਬੋਲਕੇਬਬੇਰੋਸਿੰਘਾਹਲੋਰੋਕੋਪਰਨਾ | ਸਿਰਘਬਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤਤਲਵਾਰਖੇਚਕੇ ਫੌਜਦੇ ਅੱਗੇਮਾਰ2 ਕਰਤੈਅਪੀ ਸੈਨਾਬਰਦਾਰੋਬਧਹੁੰਚਲਾਉਆਪੂਰਬੀਆਂਦੀਬੰਬਬੁਲਾਕੇਸਾਰੇਕੂ ਵਾਇਦਦੇ ਹੱਥਕੂਲਾਦਿੱਤੇਐਬੂਤੇਉ ਓਨਦੇਹੋਸਭੁਲਾਦੇੜੋਕੇ ਮਹਾਂਬੀਰਦੀਜੈਲੰਡ ਕਿਸ਼ੇਰਸਿੰਘਦੀਜੈ ਬੁਲਾਉਣ ਲੰਗਪਏਇੱਕਇੱਕ ਸਿੰਘਅੱਗੇਦਰਪੁਰਬੀਏ ਬਿੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰਦੌੜਪਏਅੰਜੀਖਜਾਨੇਦੋਨੇੜੋ੨ਤਾਂ ਤੂੰਘਪਏਸੇਪਰਖ਼ਬਰ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjahdigilib.org