ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1069

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਲਸਾ)-ਭਾਰ੩ (੧੫) | ਮਹਾਂਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ੫੧੬ ਦੀਔਰ ਮਹਾਰਾਜੇਦਲੀਪ ਸਿੰਘਊਂਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਅਪਣੇਟਸਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ। ਜਲਾਖਰੁਮਾਸਾਲਾਪਿਨਸਨਦੇਣਗੇ।ਤੇਏਨੇ ਨਾਬੂਦੋਸਤੀਦਾਬਰਤਾਉਰੱਖਣਗੇ। ਬਾਕੀਮਹਾਰਾਜੇਸ਼ਾਹਿਬਦੇਲਬੰਧੀਆਂਨੂੰਜਬਾਜੋਗਪਿਨਮਿਲੇਗੀ।ਜਾਗੀਰਕ ਸੇ ਪਾਸਨਰਹੂ-ਏਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਕੇਸਕੁਨਾਸਿੱਖਾਂਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇਚੇਹੋਗੀ | ਇਹਅੱਖਾਂਅੱਗੇਗੁਬਾਰਛਾਗਿਆ।ਅਫਸੋਲਦੇ ਹੰਬਲੂ੨ ਉਭਲਾਹੁਲੈਣਲੰਗੋਮੂੰਹਾਊ । ਤੇਰੁਝ ਉੱਡ ਪਈਅਨੇਕਾਦੇਨੇਵਿਚੋਂ ਮੱਲੋਮੱਲੀਆਂਉਟਪਕਪਏ।ਜਾਣੋ ਓਏਅਨੋਰਥ ਪੀਮੋਤੀਆਂਦੀਮਾਲਾਟੁਟਗਈ ਏਕੇ ਵੈਰੀਸੰਭਨਨੂੰਕਾਦਸੰਨਾਟਾਛੰਦਪਿਆ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕਪੰਚਹੁ ਨਿਮਕਹਰਾ ਤੌਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਬਦੇਤਨਮਨਨੂੰਕੀਰਮੁਣਸ਼ੀ ਅਵਾਜਅੰਦੀਲਾਟ ਵਾਲੂਹਗਈਮਨਟੱਚਤਾਂ ਓਜੋਨੋਬਥੇਰੀਆਲੂ ਹਿਰੀਆਂਲਈਆਂਹੋਟੇਪਡਾਢੇਨਕੁਛਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀਦੇਖਕੇਅਪਣੇਜੇ . ਦਾਊਟਵੰਟਗਏ--- ਫਿਰ ਏਹਲਬੁਣਾਕੇ(ਕੈ ਜਦੋਂਤੀਕਰਮਹਾਰਾਜਾਦਲ ਸਿੰਘੋਲਾਹੌਰਚ ਹਨ ਤਦੋਂਤੀਕਬਰਛੇਵਾਂਤੀਨਹੀਂ ਹੋਣਦੇਣਗੇ)ਮਹਾਂਰਾਜੇਨੂੰਹੈ ਦੁਸਤਾਂਨਟੈਨੀਫ਼ੈਜਾਵਵਾਸਤੇਬਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂਤੇਲਾਹੌਰਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂਦਸਤਖਤਾ | ਕਰਾਈਬਖ਼ਸ਼ੀਭਗਤਰਾਮਆਦਿਕਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਈਕੀਤੇਲ - | ੧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਨੇਅਪਨੇਓਸਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂਚਖਮਾਸ਼ੀਕੇ ਸਿਮਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਰਾਜੇਦਲੀਪਸਿੰਘਨੂੰਸੁਤੰਤਲਾਹੌਰਦਾਮਹਾਂਰਾਜਾਕੀਤਾਜਾ ਊਕੇ ਉਤੇਰੰਖਕੇ ਓਸ ਵਿਚਾਰੇਬੇਗੁਨਾਹਬਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰਕੈਦੀਕਰਕੇ ਸਹਿਜਾਦੇ ਸ਼ਿਵਦੇਵਘਲਮੇਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨਵੰਨਤੋਰਕੇਫਰੂਖਾਬਾਦਜਾਰੰਮਾਏਧਰ ਏਕੇਵਕੜਐਨਅੰਧਰਾਤਦੇ ਸਮੇਲਬ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰਅੰਗੇਜੀਫੌਜਨੇਹਬੋਹੰਬੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਜਾਫੜਿਆਇਕਨੂੰਦੂਜੇਦੀਖਬਰਨਾਹਟਦਿੱਤੀ।ਫੇਰ ਪੰਜਾਬਦਾਬੰਦੋਬਸਤਚੰਗੀਤ | ਗਵਰਮੈਟਅੰਗੇਜੀਨੇਅਪਣੇਹੰਬਲੈਕੇਕਾਇਦੇ ਕਾਨਸਬਕਾਊਂਕਰਪਹਿਲੇਹਬਮਾਰਲੇ ਕਿਲਹੌਰਦੀਸਿਪਾਹਦੇ ਨਾਮਕਟ ਇਨਾਮਨਜਥਾ ਜੋਗਦੇਕਰਸਬਨੂੰlਦਾਕੀਤਾ॥ ਫੇਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰੋਹਬਮਾਰਲੇ ਲਏਤੇਜੇੜੇ ਜੇਹਲਮਗੁਜਰਾਤਲੜੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਂਜੰਗੀਰਾਂ-ਜਾਇਦਾਜਬਤ ਕਰਕੇ ਓਨਾਂਨੂੰ ਪਿਨਸਨੀਗੁਜਾਰੇਦੇਕਰ ਘਰੀਬੈਂਠਣਦਾ ਹੁਕਮਦਿਤਾੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਲਾਹੋਯਾ) Digitized by Panjab Digital Libran l www.paniabdigilib.org