ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/1071

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਲਸਾ-ਭਗਤ ੧੫੨) ਮ:ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ੫੧੮ ਦਿਹਿਲੇਨੋਨੌਕਰਕੇ ਸਜਾਏਹਨਤੇ ਹਮਾਰੀਕ ਵਰਦਾਤ੍ਰਿਪਾਲੂਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰਇੱਜਤਾਂ ਪਦਵੀਆਬਖਸੀਆਂ ਹਨਓਹਸਬ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ।ਮੋਕੇ ਪੰਜਾਬਲੈਣ ਤੋਂਐਫ਼ੌਜੋਜੋਤਵਾਰੀਖੀ ਤਾਂਤਰਕਾਰਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇਦੇ ਨਿਵਾਸੀਜਨਾਂ ਨਾਲਤੂੰ ਅਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀਦਾਸਬੰਧਸਮਝਦਾਹੈਤੇਰੀਓਜ਼ ਦਾ ਜਵਬਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇੜੀ੨੦ ਜੂਨ੬:੧੮੯ਈ: ਕੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚਛਪਕੇਮਦਦਮੰਗਦੀਹੋਈਸਾਡੇ ਪਾਸਆਈਸੀ)--- ਪਹਿਲੇਤਾਂਅੰਗੇਜੀਬਾਦਸਾਹੀਦਾਤੇਰੇਬਾਪਦੀਬਾਦਸ਼ਾਹੀਨਾਥੁਜਦ ਅਸੀਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇਇਨਸਾਫਦੀਨਿਗਾਹਨਾਟੇਖਦੇਹਾਂਤਾਂ ਤੇਰੀ ਚਿੱਠੀਸਾਨੂੰਪਿਆਰੀ ਹੀਲੰਗਦੀਤਾਂਹੀਅਸੀਏਸ਼ ਦੀਕਦਰ ਨਹੀਕਰਦੇ।ਤੇਰੀਐਂਡੀ ਤੋਂਹੀਉਦਾਹੰਕੇਤੂੰਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜੀਨਾਲੂਅਪਣੀਅਕਲੀਕਰਕੇ ਗੁਸੇ ਹੈਤੇਰਾਏਹਦ੍ਰਿਸ਼ਾਖਾਲਸੇਤੂੰਜੋਸਨਹੀਚੜਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕੇ ਅਸ਼ੀਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇਦੋਸਤ ਹਾਂ।ਸਾਨੂੰ ਏਸਦੀਮਿਹਰਬਾਨੀਤੇਇਨਸਾਫਉਤੇ ਗਭਰੋਸਾਹੈ।ਏਹਗੱਲਅਸੀਸੰਆਖਦੇਹਾਂਕੁਝਡਿਆਈਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦਨਹੀਕਰਦੇ।ਤੁਸ਼ੀਆ ਪਹੀਮੁਣਸਬੀਲੂਦੇਖੋਤੁਮਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਜਾਕੇਹੀਸੁਖੀ ਜਦੋਂ ਹਰਏਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾ · ਵਿਰਦੀਪਾਰਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੀਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਧਾੜਵੀਦਿਨਧਾਝੇਲੁਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਬੰਦੀਐਬੂਤੇ ਕਿ ਉਨਤੀ ਸੀਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰਬੀਸਿੰਘਗੁਨਾਹੀਮਝਦੇ ਸ਼ੇਔਰਮਜਹਬੀਪੰਖ ਬਾਦਤੇ ਹੰਕਾਰਦੀਅੰਧੇਰੀ ਘੱਟਅੱਖੀਆਔਕਦੇਈਘਟਨਹੀਉਦਾਸੀਓਲਟਮਾਰ ਦਾਨਾਸਿੰਘਾਸ਼ਾਹੀਤੇ ਬਰਛੇਗਰਦੀਅੱਜਤਕ ਬੋਲੀਜਾਂਦੀਹੈ।ਕੇਉਕੇਬਾਦਸਾਹਪਰਜਾਦੀ ਘਰਬੱਬਰੀਜੋਰਨਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇਤੇ ਸਿਪਾਹੀਖੁਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਬੋਟਲੈਂਦੇ ਸ਼ੇਕਿਰਸਾਣਾਂਦੀਕ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ।ਜੇਕੋਈਗੋਆਕੜਦਾਦੋ ਹੋਜਾਂਦਾਅਬਲੋਗਲਬਗਾਰਲੈ ਚਫੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਓਨਾਂਨੂੰ ਮਜਦੂਰੀਦੇਵੀਕੇਤੇਰਹੀਰੋਲੰਬੀਹੀਦਿੰਦੇ ਸ਼ੇਜੇ ਓਹਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ੀ ਤੀਆਂ ਦੀਮਾਰਪੈਂਦੀ) - ਚੋਰਧਾੜਵੀਂ ਥੋੜੇਕਸੂਰਬਦਲੇਕਤਲਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇਯਾਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਅਮ-ਇਸਤੀਆਂਦੋਸਤਜੋਰਨਾਲ ਤੋੜੇਦੋਸ਼ੇਔਰਤਾਂ ਕਈ ਕਈਮਾਹਕੇਲੋਮੱਲੀਅੰਦਰ ਪਾਕੇ ਕੈਦ ਰੰਖੀਆਜਾਦੀਆਂ ਮੁਸਾਫਰਤੇਬਾਜਾਰ ਹੁੰਦੀ ਪਏਲੁਈਦੇ।ਇੱਕਪਿਆਬੀਬਡੇ ਸਰਦਾਰਦੀਇੱਜਤਲਾਹ ਦਾਮਨਿਉਤਾਂਬੰਬ ਲਾਕੇ ਉਡਰਿਆਸ਼ੀਜੇਕੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸਖੇਦੀਕਹਾਵਤ ਸੀ।ਸੁਣੋਭਾਈਗੰਲਰਾਹਦੀ। ਖਾਧੀਜਾਇਸੋ ਖਾਓ ਬਾਕੀਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹਦੀ)ਏਹੋਦਲਾਤੁਸਾਡੀ ਬਾਦਸਾਹੀਵਿੱਚ ਬਰਤਰ Digitized by Panjab Digital Library www.panjabdigilib.org