ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/117

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

Dwarka ਏਸ ਧਰਮ Aਭੀਰਣਦੋਰ ਰੀਬ ਕਰਤਾ ਤੇਜਾ ਕੇ ਐਨਰ ਆਹੇ ਭਾਗ ਗੁਰੂ (੧੪੨। · ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂਖਾਲਸਾ ba ਦਾ ਝਾਕਾਲੇ ਰਾਮਝੇਪਿੰਡ ਵਿਚਦੀਬੇਰਕਾਜੋਓਥੋਂ ਬਾਰਾਕੋਸਹੈ ਓਥੇ ਸੰਖਤ ਲਾਈਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਉਤਰੇ।ਏਥੇ ਹੁਣਤਕਬਾਬੇਦੀਧਰਮਸਾਲਾਹੈ।ਓਥੋਦੇਸੋਗਾਂ . ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਦੇ ਭਜਨਦਾਉਪਦੇਸੁ ਕਰ,ਕੱਛਮੁਲਕ ਦੇ ਰੈਣਸੈਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਡਾਰ 2 ਸਾਹਿਰ ਰਘੁਭਾਟੀਏ ਸੇਡਦੇਬਾਗਵੇਚ ਆਣ ਨਹਿਰੇ ਓਥੇ ਭੀਗੁਰੂਕੀਧਰਮ ਸਾਲ, ਹੈ।ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਸੰਤਪੁਜਾਰੀਹੈ।-ਓਰੱਘੁਸੇਠ ਆਦਿਕਾਂਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰਲ਼ੇ ਪਾਕੇ ਗੁ ਰੂਜੀ ਮੰਦੂਆਦਿਕਨਗਰਾਂਨੂੰਦੇਖ ਮਕਾਮੰਡੀਮਾਂਡਵੀ ਬੰਦੂਜਿਥੇ ਹੁਣਫੁਲਵਾ ਰੀਸਾਹਬਗੀਰੀ ਗੁਰੂਦੁਝੰਡਾਹੇ, ਓਥੇਠਾਹਰਕੇਵਾਂਗੇਰਗੁਸਾਂਈ ਫਕੀਰਜੋ ਨਾ ਓਸਵਕਤ ਓਸਦੇਸ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਹਾਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੀ ਓਸਦਾ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨਹਾਰੇ ਗਿਰ ਸਰੋਕਾਰ ਸਦਾਉਦਾ, ਓਸਲਗੁਰੂਜੀਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਲਾ ਸੰਦੀਦੇਭੈਰਵੀਚੰਦੀਉਪਾਸਨਾਤੋਂਹਟਾਕੇ ਪਰਮੇਦੇਨਾਮਵਿਚ ਲਾਯਾ।ਓਸੇ ਦੇਨਤੋਂ ਓਦਾ ਸੇਵਕ ਹੁਣਤੀ ਬਾਮੀਕੋਈਨਹੀਂਹੋਰ ਲੋਗ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀ ਹਨ। & ਏਸ ਰਾਮਡੇ ਪਿੰਡਵੇਰ ਡੇਕੇਦਾਰ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈਕੇਸੰਖ,ਗਦਾ ,ਪਦਮਦੇ ਐਂ, ਧਾਤੁ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗਰ ਲਾਲਕਰਕੇ ਐਸੇਪਲੂਟੁੰਦਾਗੀਦਾ ਹੈ ਤੈਸੇ ਛਾਤੀਤੇ ਤੌਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਬੈਰਾਗੀਫਕੀਰਕੇ ਸਦਾਉਦੇਹਨਜਦ ਓਹਦਾਗ ਪੰਕਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਨਪਾਟੇ ਫਕੀਰਾਂਵਾਂਗੁਦੋਕਰਾਰ2 ਮਹੀਨੇਕ ਸਹਾਰਕੈਮੱਖੀਆਂ ਬੁੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਸ ਮਤੇ ਤੋਂਨਕੋਸ ਬੇ ਕਾਸਮੁੱਣ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਕੋਹਮੁਰੱਬਾ ਮਹਾਡੀਹੈ ਜਿਥੇ ਉਜੀਰਾਧਜਾਦੈ ਭਏਹੋਏਜਾਕੇਹੇ ਸੀ ਓਥੇ ਭੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਜਮੇਰੀਖਾਜੇ ਦੇ ਮਜਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰਪੰਨੇਰੁਕਮਣੀਫਿਲਦੇਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਵਾਲ਼ੇਸੁਰੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈਸੀਜੋਧਨੀਤੂ ਜਾਂਦਾ ਓਸਨੂੰ ਪੰਨੇ ਆਖਦੇ,ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਮੰਤ ਜਪਕੇਵਿਲਜੀਨੂੰਪਸੰਨਕਰੀਏ ਤੇ£ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਲੈਣਤਾਂ ਸਾਨੂੰਕੀਦੇਓਗੇ ਓਹ ਸਰਧਾਲੂ ਆਪਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀਮੰਨ ਦੌਲਤਦੇਣਦਾ ਇਕਰਾ ਰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਦੂਅੰਧਰ,ਹੱਥਜੋੜੇਝਦਾ ਧਮਾਨਕਰਦਾ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬੂਹਾਬੰਦਕਰ ਹਰਬਾਜੇ ਬਜਾਉਦੇ ਤੇਇਕ ਪੰਡਾ ਓਸਗੁਰਬੂਜਾ ਉਝ ਆਦਿਕ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਛਕਕੇਨਿਕਲਜਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲਲਿੰਬਡੇਦੇਖਾਏ ਜਾਨੂੰ ਖੰਡੇਲੁੱਟਲੈਂਦੇ ਸਨਾਤੇ ਓਸਬਾਕੀਏਸਾਨੂੰ ਪਰਮਪਵਿੱਤਕਿ ਭੁਕ੍ਰਿਸਮਝਕੇ ਜਾਘਰਲੈਜਾਂਦਾ ਤੇਜਕਰਕੇ ਸਾਕਾਂ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਦਾ। ਏਹਭੇਤਭੀ:੧੯੪੪ਵਿੱਚ ਖੁਲਿਆ ਜਦਓਥੇ ਕਿਲੇਵਿਜੇਸਨੂੰਕਿਲਦੇ ਟਕੂਆਖਦੇਸy ਰਬੀਏ ਆਕੀਹੋਗਏਤੇ ਓਸਦੇਸਦੇਬਾਗੇਰਜਾਤੀਦੇਲੋਗਤੀਬੋਗਗਏ ਜੋਤੀਲੁਟੇਰੇ ਸ਼ੇ,ੜੇਣਭੀਓ ਦੀਦੇਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਹਾਜਰੀ ਲਈਜਾਂਦੀਹੈ।ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇਹਾਰੀ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰਮਾਰਕੇ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਇਨੇੜੇਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾਨਿਕਲ ਜੋਅੰਗ੍ਰੇਜਵਲਾਯਤਨੂੰਲੈਗਏ ਏਹਗੱਲ ਓਥੇਆਮਮਸ਼ਹੂਰਹੈ- ਏਸਵੇਰ ਤੁਰਦੀ ਫੌਜਵੀਮਹੀਨੇ ਭੁੱਲੀ ਫੇਰੀੜੈ ਬਹੁਤ ਮਰ ਗਏ ਨਿਮਕਦੀਭੂਮੀ ਸਮੁੰਦੇਕੰਢੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹਾਂਵਿਚ ਉਜਾੜਪਈਹੈ।- ਏਗੁਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਦਾਉਦਾ . - ' Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org