ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/128

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

ਤਵਾਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸਾ (੧੧) ਗੁਰੂ੧-ਭਾਗ ਵਫੜ ਕੋਈ ਬਮਣਸੰਕਰਾ । | ਚਾਰਯ ਦੇ ਜਾਏ ਬੀਮਠਦੇ ਮਹੀ ਦੀ ਸੰਰਹੈ ਤੇਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੇਡਦੇ ਮਹੀਨੇਜਾ ਕੀਤੇਓਸਮੰਦਰ! ਮਾਲਕ ਮਹੰਤਹਾਲ ਤੇ ਪੰਡੇ ਆਦਿਕ ਪਰਬਤੀਲੋਗਜੋਓਸ ਮੂਰਤੀਨੂੰਪਰਮੇਮੰਨਕੇਪੂਰਵੈਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਓਹ ਮੂਰਤ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਯਤਾਨਾ ਕਰਨੇਵਾਲੀ ਨਿਬੇ ਕਰਾਈ ਤੇ | ਪਣਬਰਨਾਂ ਦੀ ਸੜੀ ਨਾਲ ਸੰਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਦੇ ਭਜਨ ਭਗਤੀਵੇਂਚ ਲਕੋ ਓਨੂੰ ® ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਧਵਾ ਅਧਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੜੱਕੇਬੰਧ ਵਾ ਤੀਬੇਨਾ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀਹੈਓਸਨੂੰਜੀਉਦੀਨਰਕ ਵਿਰਪਈਦੇਖਕੇ ਸੁਹਾਗਣਾਂਭੀ ਅ ਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਬਿਧਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪੇੜੇ ਪੈਂਦੀਆਂਹਨ। ਏਹ ਭੀ ਪਰੀਖ ਹੋ ਚੁਕੀਹੈ ਜੇਤੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰੇਵਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਥਾਂਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂਹਨਾ ਤਾਂਤੇ ਸਭ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਗਾਂਨੂੰ ਏਹਮਤੀਪੁੰਨ ਪਰੋਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋਗਹੈ ਘੋਕੇ ਜੇਕਰ ਕਰੇਵਾ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੋਰਜੋਮਣਅਪਣੇ ਲੋਭਬਦਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਤਨ ਹੋਣਦਾ ਲਾਲਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਏਲਾਨ ਲਈ ਭਟਕਾਉਦੇਹਨ ਸੋਐਨ ਠੱਗੀਹੇ ਮੋਕੇ ਜੀਵਾਕੇਸੇਦਾਭੀ ਇਤ੍ਰੀ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਅਬੂਲ ਸ਼ਰੀਰਦੇ ਅੰਗਹੀ ਨਰ ਨਾਰੀਹੈ ਸੋਸ਼ ਭੁਲਦੇਹ ਸਭ ਦੇ ਏਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀਵਕਰਮਾੜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰਦੇਹਧਾਰਦਾਹੈ ਸੋ ਸਰੀਰ ਨਰ ਯਾ ਨਾਰੀ ਹੋਣਦਾਕਾਰਣ ਪਾਤੰਜਲਵੇਤਨਮਾਏ ਆਦਿਕ ਸਾਝਾਂ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂਦੇ ਮਤਰਇੰਉ ਲਿਖ ਹੈਪਏਸ਼ੀਪੁਰਖਦੇ ਸੰਜੋਗ ਦੇਵਕੂ ਜੇ ਪੌਣ-ਤੱਤੂ ਯਾਬੀ ਤੱ ਖੰਬਾਸੁਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਯਾ ਮੂਰਖਦਾ ਬੀਰਜ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕੁਤੀਜੰਮਦੀਹੈ ਜੇਕਰ ਜਲਤੇ ਯਾਂਅਗਨੀ ਤੱਯਾਸੰਜਾਸੁ ਰਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਰਖਬੀਰਜ ਗਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਦਾਦੂਸਰਾਕਾਰਉ ਲੇਖਮਾਹੈ ਕਿ ਤੈਨਹੱਥੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬੀਜ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇਇਸ੍ਰੀਦਾਰਕੂ ਹੁੰਦਾਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀਦਾ ਤਨਬਣਦਾਹੈ ਜੇਹੋਸ਼ੇ ਪੁਰਖਦੀਮ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇਇਜ਼ੀਦਾ ਰਕੂਹੁੰਦਾਹੈ ਤਾਂ ਨਰਦਾ ਤਨਬਣਦਾਹੈ।ਜੇਕਰ ਆਕਾਸ ਤੰਤ੍ਰ ਚਲ ਦੇਵੇਚ ਗਰਭਰਰੇਯਾਸ਼੍ਰੀਪੁਰਖ ਦਾ ਰਕੁਬੀਰਜਸਮਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਪੁੰਸਕ ਯਾਹੀਜੜਾ ਜੰਮਦਾਹੈਅਤੇ ਵਰਾ ਮਾਰਕੁ ਏਹਨੇ ਨਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰਕੂਤੋਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਆਲੂ ਮੱਜਾ ਬੀਰਜ,ਏਹ ਚਾਰੇ ਤਾ ਦੇ ਬੀਰਜਤਾ ਅਤੇਇਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤੂਰਾ, ਮਾਕੂ,ਮਦ ਅਰਥਾਤ ਕਾਮਏਹ ਚਾਰੋਮਾਤਾੜੀ ਸਨਾੜੀ ਮੱਜਾ,ਆਬੂ ਏਹਤੋਂਨੇਤਾ ਦੇ ਬੀਰਜਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਪਤਧਾਤੁ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਤੇ ਝੀਪੁਰਖਦੇ ਸਰੀਰ ਬਣਨੇਦੀ ਰੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭਨਾ ਸਾਝਾਂ ਤੇ ਹਕੀਮਾ ਨੇ ਲਿਖੀਹੈਬਦੀਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਹਦਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸਿਵਾਏ ਲੋਭੀ ਪੋਪਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇਨੇਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। Digitized by Panjab Digital Library www.panjabdigilib.org,