ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/13

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਭਾਗ ਨੂੰ । ਤਰੀਖਿਗੁਰੂਖਾਲਸਾ ਸਬਮਾਇਲਾਇਚਿਤਰੈਨਵਿਹੁਮਹਾਰੇਗਨਦਾਨਾਬੇਰਮਾਨਪੂਰਨ ਭਵੈ ਗਰੰਥ ਇਦਾ॥੧੪॥ ਮੁੱਖ ਮਯੰਕ ਕਲੰਕ ਬੈਕ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀਨਿਕ ਨਾਰੰਜ ! ਮੰਜਵੇਗਭੰਡ ਰੰਜਆਰੇਰੀਜ ਦੁਵਿਧੇਗਨਾਅਦਬਦਨਫ਼ਰਕਦਨ ਸਦਨ ਤੇ ਤੇਜ ਬਾਲਰਪਰਸੋਤੇ ਉਤੇ ਸੰਤੁਖੰਘੋ ਰਹੇ ਦਬਾਪਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਮਾਏ। ਉਲਮੇਸ਼ ਕੁਮਾ ਕਰੌਂਅਸਮਾਨ ਡਾ ਗੁਰੂ ਮਾਨਹਾਰਿਆ ਨਗੰਥਪੂਰਨ ਹੈ।੧੫11 ਰੇਸਿੰਧੀ ਸਮਰਿਧਿ ਸਿਧ ਸਿੰਧ ਜਗਤ ਗੁ ਰਾਊਨ ਬਵੇਕ ਵੈਰਾਮ ਰਮਾਨ ਬਰਮਾਨਸਾਂਤਿਉਜਨਕਸਮਾਧਰਮ ਰਾ | ਖ਼ਸਮ ਰਾਜਜੋਗਭੁਗਪਨਿਜਸਿਰਦੈਮਗਰਯੋ ਬੇਦ ਯਹਿ ਅਧਿਕਗਏਪੁਗ ਨਤਨਾਮਨਿਮਾਨਨਾਹਿੰਦੁ ਕੋਰਡੋਅਰਬਇਰਾਨਸਨੌਮ ਗੁਰੂਗਨਖੋਂ ਅਬਉਨਪਾਪਦੁਖਦਰੈ ਮਮ ਅੰਗ ਅੰਗ ਸੁਰੰਗ ਗੰਗ ਸਮਛ | ਬਰੈਗ ਉਸਰਵਾਂਇੰਦੁ ਮੁਖਕੰਜ ਮੰਜਾਊਗ ਮੀਨਖੰਜਸੁਨਾਫ਼ਬਨਅਵਾਧ ਸਾਨੂੰ ¤ਬੰਧ ਭਟਕਟ ਬੇਹੱਵਰਣਮਨਪੰਥਹਿੰਦੁਵਾਨ ਬੇਦਮਗਰਛਪਣਾਅ , ਸ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿਦਆਰੀਦਕੇਪਦਅਰਾਬਿੰਦ ਮਾਨਿੰਦ ਭਵਾਗਰਿਮਾਨਦਾਨਬਰ .ਨਚਾਹੇ ਭਟੋਰੰਥਏਹੁਤੀਅ॥੧੭)। ਸਵੈਯਾ , ਅਜਾਪਦਪੰਕੀਰ ਜਉ ਤਰੇਹਮਲੇਜੜਜੀਟਅਪਾਰੇ।ਵੈਸਕ ਮੂਰਤਿਪੂਤੇਆਨੰਦ ਸੰਤਬਾਪੂਭ ਗਵੰਤਉਦਾਰੇਬੀਰਗੇਸਬਿਸੇਸ ਗੁਰੂਮਮਤਮਹੰਤ ਲਹਿਰੇਤਾਂ ਗੁਰਕੋਉਰਧਿਆਨਰੇਆਨਰੀ ਬਹੁ ਬਾਰ ਜੁਹਾਰੇ॥੧੮॥ ਦੋਹਰਾ॥ . ਸ਼ਾਨਖੰਸਜੋਂ ਬੇਗੁਰੁ ਮਮਹਿਚਰਨਕਵਲ ਭਜਾਤੇਠੋਕੇ ਰਹੋਂਗੇ -ਅਣਜਾਰਿ॥੧੬॥ ਚੌਪਈ। ਸਰਬ ਸਾਉਯੁਤ ਜਗਤਪਤੀਯੋਗ ਚਨਾ ਰਚਤ ਬਾਚਿੱਅਤੀਸੋਮਾਏਕ ਬੂੰਦ ਪਾਨੀਤੇ ਪੈਦੇ ਕਮਾ ਕਹੈ ਰੂਪ ਅਖ਼ੀ ਦੋਮੋਰ ਪੰਖਕੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨਕਸ਼ੇਅਨੂਪ ਸ਼ੇਸੁਰਨਕੋਊਗਿ ਨਨ ਸਕੇਹੈਰਨੇਕੀ ਸ਼ਕਤੀਕੈਸਮੈਅਜਬ ਅਨੋਖੀਗ ਫੁਲਟਾਰੀਪਰਮ ਨਿਸੁਮਨਾਬੇਬਧਾ ਗੁਲਰੀਮਤਰੀ/ਖਰੀ ਸ਼ਾਦ ਸੁਗੰਧੀ।ਰੰਗ ਢੰਗ ਬਹੁਅੰਗ ਅਧੀਗੁਨਰਸਰੂਪ ਅਨੂਪਸਜੀਲੇਪਫ਼ਕੇ ਡੂੰਗਫ਼ਬਫ਼ੈਲਫ਼ਬੀਲੇਮਕੰਦਾਬੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਬਹੁਤੇਹੈਮਸੰਦਰਇਕ ਏਕ ਰਫਤੇਹੈਕਸ ਨਗਾਰ ਨਾਮਨੇਕਤਾ Fift Digitized by Panjab Digital Librarywww.panjabdigilib.org