ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/134

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਮੈਂ ਤੇਰੀਖਿਰੁੱਖਾਲਸਾ (੧੨੪) ਗੁਰੂ-ਭਾਗ ? ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸੈਲਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਣੀਖੇਤਅਲਮੋੜੇ ਕਮਾਂਉ ਨੈਨੀਤਾ ਲਆਦਿਕ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਗਾਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰਦੀ ਭਗਤੀਵਿਚਲਾਕਰ ਨੇਣੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਨਾਨਕਮਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਭਏਏਹਨਾਨਕਮਤਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਆਏ ਦੋਹਾਂਸੰਤੋਂ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇਨੇਵਾਸ ਦਾ ਏਹੋ ਬਾਂਉ ਮਲੋਕ ਸਿਧ ਹੋਯਾ (੪) ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਜੋ ਲੋਕਵਿਰੋਂ ਅਨੇਕ ਸਾਬੂਵੇਚ ਲਿਹੇ ਲੋਭੀ ਏਸੇਮਾਲਯ ਉੜਾਖੰਡਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਹੈ। 94) ਹਰਜੋਹਰੇਕ ਆਦਰਣਜਾਖਹੇ ਏਸਤੋਂਭੀਏਹੋਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾਹੈ ਕੇ ਏਹੋ ਉਤਾਖੰਡ ਦੇਵਮਾਂਦਾਹੈ ਤੇ ਬਿਲੁ ਇੰਦ੍ਰ,ਉਵਿਸ਼ੇਵ ਆਦਿਕ ਦੇਵਤਮਾਂਦਾਨਾਮ ਹਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਸੋ ਹਾਰੇ ਕਾ ਵਾਰ ਹਾਰੇ (ਵ) ਏਸ ਪਰਬਤ ਨੂੰਨਾਰਾਯਣਦਾ ਪਰਬਤ ਪੁਰਾਣਾਇਰਲ ਮਾਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਦੀਨਾਰਾਯਣ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨਕਰਨ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) (੭) ਅਨੇਕ ਰਾਜੇ ਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂਡੋ ਸਿਹੰਕੇ ਓਹ ਵਾਦਕ ਦੇਵਮਾਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰੀਆਂ ਭੋਗਣ,ਰਾਗਸੁਣਨ,ਇੰਦਾ ਅਖਾੜਾ ਦੇਖਣਲਈ ਦੇਵਲੋਕਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇਹਨ ਜੈਸਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦਸਰਥ ਦੇ ਕੇਈ ਨੂੰਬਦੇਣੇਦੇਵਲੋਕ ਰਹੀਖੇਹਨ ਜੇੜੇਓਸਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰਰਾਜਦੇਦੇਵਕਤਲਏਫੇਰਰਾਵਣ ਮਾਤੋਂ ਸੈਹਥੀਲੇ ਆਯਾਤਿਸਲਮਨਨੂੰ ਮਾਮਾ ਪੁਨਹ ਲੜਾਈਦੇਵਰਾਮਚੰਦੂਮੀਨੇਇੰਦੂ ਦਾਰਥ ਮੰਗਯਾ ਸੀਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੀਕ ਏਹੋ ਦੇਵਲੋਕ ,ਮਲੋਕ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾਹੈ ਤੇ ਏਥੇਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤਰਥਾਂ ਦੇ ਅਸਵਾਰਹੋਕੇ ਹਿੰਦ ਬਾਨਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਿਖੀਜਾਸਕਟੋਹਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈਨਹੀਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂਤੇ ਅਕਾਸਵੇਚ ਦੇਣ ਲੋਕ ਮੰਨਣਾਡੇਓਥੇਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵਹੈ। ( ਬੱਵੀਮਹਾਤਮਕੇਦਾਖੰਡਵਿਚ ਸ਼ੀਨਗਰਦੇ ਰਾਜਾਨੂੰ ਇੰਲਿਹੇ ਏਜੇਕਰਕੇ ਬੀਬਰਸਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦਤਕ ਸ਼ੇਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਓਹ ਰਾਜਾ ਗਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਦ ਤਕਬੱਦੀਨਾਥਦੇ ਜਾਓਸਦਾ ਦਰਸ਼ਨਕਰਕੇ ਪੰਛੋਂ ਬੰਦੀਨਾਥ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਜਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਓਥੇਹੋਸਾਹੈ ਤਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਡੋਦੁਰਵੀਰੀਵਿਚਰ ਹੁੰਦਾਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮਹੁੰਦਾਹੇ ਕੇਸੇ ਸਮੇਏਥੋਂਦਾਰਾਜਾ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾਤੇ ਇੰਦੂ ਸਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਏਸ਼ੇ ਉਤਾਖੰਡਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇਵੀਕਹਾ ਚੁਕੀਜੈਜਲੰਧਰਦੇਰਾਜਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰਵੈਤਤੇਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾਨੂੰ ਹੈਰਨਕੰਸਦੈਤ ਤੇ ਅਟਕੋ ਪਾਰਦੇ ਲੋਗਾਂਨੂੰ ਯਵਨ,ਮਲੇ ਛ,ਰਾਕਬਨਾਮ ਸੇਂਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਤੀਆਂਵਿਰਲੇਖਮਾਹੈ।ਜੇਸੇਹੁਣਭੀ ਗੈਰਮਬਦੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਵਲਾਯਤ ਵੇਲੋਨੂੰ ਮਸ਼ੈਫਤੇਰਾਕਸ ਸੱਦੀਦਾਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖੋਹਿੰਦੁਬਾਨਦੇਹਲਵਾ ਲੇ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰਏਹੋਹੀਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇਹਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਨੂੰ ਭੀ ਐਸਾ ਕਜਾਂਦਾਸੀ। ਏਸੇਕ ਕੇ ਜਦ ਕਦੀ ਏਨ੍ਹਾਂਦੀਲੜਾਈ ਉਤਾਖੰਡੀ ਦੇਵਤੇਲੋਗਾਂਨਾਲਹੁੰਦੀਸੀ ਤਾਂ ਉਤਾਖੰਡੀਲੋਗ ਨੱਠ ਕੇ ਏਸੇ ਹਿਮਾਲਯ ਅਰਥਾਤ ਸੁਮੇਰੁ ਪਰਬਤਦੀਆਂ ਕੰਵੇਹਲੁਕਦੇ ਸੇਕਦੀਬਿਲੂਦੇਵਤਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਡੱਡਾ ਰਾਜਾ ਕਦੀ ਕਦੀਬਾਨੀ ਅਦੁੱਧ ਆਦੇਕ ਮਕਾਨ ਦੇਰਾਜੇ ਏਪੀ ਬਤੀ ਦੇਵਸਾਂਦੀ ਮਦਦਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨਾ ਏਹਸੰਗ ਹਰਬੰਸ਼, ਜਲੰਧਰਪੀਠ, ਸਕੰਧ ਭਾਗ Digitized by Panjab Digital Library.I www.panjahdigilib.org