ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/151

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

1 a - ਭਾਗ -ਗੁਰੂ (੧੪੧ ? ਤਵਾਰੀਖ਼ਰੁਖਾਲੜਾ ਜਣੀ ਖੇਲਈ ਝਾਰਜ਼ਈ ਪਠਾਣਤੋ ਬਲੋਚ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰਹਿੰਦੂ ਥੋੜੇਬਸਦੇਹੈ ਏਥੇ ਗੁਲਾਬੀਪਹਾੜਲੂਣਦਾ,ਤੇਲੇ ਧਰਤੀ ਸਬਜਘਾਲ, ਸੁਨੈਦਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸੂਰਜਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਲਾਇਕ ਅਚਰਜਤੋਂਅਚਰਜਲੀਲਾ ਦਿਖਾਂਉਦਾਹੈ। ਏਥੋਂਚਲ ਡੇਰੇ ਗਾਜੀਪਾਂ ਨੂੰਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੋਹਦੇਇਰ ਨੇਹੇ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਪੀਰ ਦੀ ਚੌਖੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰਟੌਥੇਹੁਣ ਡੀਗੁਰੂਨਾਨਕਜੀਦਾ ਥੜਾ ਬਣੇਆਹੋ ਯਾਰੈਜਾ ਬੈਠੇ।ਓਥੋਂਦੇਮਜਾਵਰਾਂਤੇਜਾਤੀਲੋਗਾਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰਬੰਦਗੀਵਿਚਜੋ ਕੇਜਾਮਪੁਰਦੇਝੇ ਹਨ ਸੁਹਿਰ ਜਾਉਤਰੇਏਥੇ ਇਕ ਪਹਾੜੀਹੈਜੇਸਨੂੰਜ਼ੋਗ ਰਨਕੰਸਪਦੀਦਾੜਆਖਦੇਹਨ! --ਏਦੂੰ ਅੱਜਦੇ ਫਾਜ਼ਲਪੁਰਤੇਮੀਰਾਂਪੁਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤਲੋਗ ਬਾਬੇ ਪਰ ਸੁਧਾਰੱਖਣਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨੇਆਮਾਜੀਮੈਨੂੰਭੀਕੇ ਸੇ ਥਾਂਪੀਰ ਬਣਾਫਬਾਬੇਨੇਓਥੋਂਦੇਸਾਰੇਯੋਗ ਮਰਦਾਨੇਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾਦਿਤੇ ਦੀਸੰਤਾਨ ਹੁਣ ਮਰਦਾਨੇਦੀ ਔਲਾਦਨੂੰਮੰਨਦੀਪੂਜਦੀਹੈ। .. ਏਥੋਂਚਲ ਸੱਖਰ ਭੰਖਰ ਤੇਰੋੜੀਦੋਮੱਧ ਧਦਰੀਯਾਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਥੇ ਹੁਣਸਾਧਏ। ਲਾ ਤੇ ਬੋਹਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾ ਬੈਠੇ-ਖਾੜੇ ਪੀਰਦੇ ਮਜਾਰ ਤੇ ਫਕੀਰਗੁਰੂਪਾਸ ਆਏ ਚਰਰਾਕਰ ਅਜਮਤ ਦੇਖਦਿਖਾਏਸਰਕਾਇ ਕਰਚਲੇਗਏ।ਗੁਰੂਜੀਕਾਰ ੧ ਚੁਖੰਡੀ ਪੀਰਦੇਮਕਾਨਦਾ ਨਾਮਹੈ ਏਥੇਨੂੰ ਸਖੀਸਰਵਰ ਸੁਲਤਾਨ ਭੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਬੱਕਰੇ ਹੋਟ ਰੁਪਏ ਦਸਵੰਧ,ਬੁੱਖਣਾ ਦਿੰਦੇਹਨਏਸਦਨਾਮ ਅੰਮਲ ਸੱਯਦ ਅਹਿਮਦਹੈਏਸ ਦਾ ਬਾਪ ਸੰਯਦ ਜੈਨੁਲਦੀਨ ਅਰਬ ਤੋਂ ਆਕਰਪੰਡਕਸੀਕੋਣ ਪਰਗੜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤ ਲੀਤੇ ਪੀਰੇ ਨਾਮੀਜਣਦੀ ਬੇਟੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾਹ ਕੀਤਾ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਸੰ:੫੦ ਹਿਜਰੀਨੂੰ ਏਹ ਸੰਯਦ ਅਹਿਮਦ ਪੈ ਹੋਯਾ ਇਸਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰਤੋਹੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਮੌਦੂਦ ਰਿ ਝੀਪੀਟਦੀ ਟਹਿਲ ਤੇ ਤਪੱਕੀਤੀਯੋਸਤੋਏਹਕਰਾਮਾ ਤੀ ਹੋਗਿਆ।ਜਦਲੋਰਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਏਸਵੇਂ ਮਸੀਦੇ ਅਤੇਮਾਰਨਾ ਚਾਮਾ ਏਹ ਭੱਜਕੇ ਏਧਰ ਓਧ ਰਹੋਯਾ ਇਲਾਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਬੈਂਕਲਪਿੰਡ ਹਰਗਿਆਂ ਏਥੇ ਕਰਮਖਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੈਨਾ ਨਾਲ। ਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਾਜੂਦੀਨਬੇਟਾ ਪੈਦਾਹੈਪਜਦ ਏਥੇ ਭੀ ਲੋਗ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਏਸਦੇ ਪੁਰਾਨੇ ਵੈਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਏਥੇ ਭੀਮਾਰਣਲਈਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਏਹ ਏਥੋਂ ਨੱਠਕੈ ਬਲਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਕ ਥਾਂ ਪਾਣੀਥੋਂ ਤੰਗ ਹੋਕੋਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂਦਮਾਨਿਕਲਆਜੋਹਣਤਕਨਗਾਹੇ ਚਹੈ :੫੨ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਏਲਨੇਨਗਾਰਡਬਸਾਯਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਗ ਆਉਣ ਲਗਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਰੀਆਂਨੇ ਖਬਰ ਪਾਕੇ ਓਥੇਹੀਜਾਕਰਓਥਨੂੰ ਸ:44 ਹਿਜਰੀਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਬ ਸਬੰਧੀਆਂਦੇਕਤਲ ਕਰ ਸੁਟਿਆਰ ਖ਼ਰ ਹੁਣਕਪੂਜੀਦੀਹੈ ਰੈਤ ਤੇਹਾਨੂੰ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾਹੈ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾਹੈ ਚਤ ਦੌਲਤਬਹੁਤ ਆਂਵਦੀਹੈ ਦੋਸੌਆਦਮੀਡਲੈਂਦਾਹੈਅਲਾਉੱਦੀਨਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਸ ਮੰਨਤਕਰਜਵਦੁਸ਼ਮਨਾਂਪ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org