ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/163

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਭਾਗ-ਗੁਰੂ ੧੫੩) ਤਵਾਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸਾ ਖਾਰੇਦਾਹੈ ਤੇ ਏਸੇਨੂੰਮਾਦਾਤਖ਼ਤੀਆਖਦੇ ਹਨ ਹਰ ਕੋਹਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲਖਮਸੀਤ ਇਸਦੇ ਵਿਰਹੈ। ਏਥੇਦੇਕਾਜੀਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂਤੋਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਚਰਚਾਕਰਬਾਬੇਨੇਓਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਪ ਦਾਗਮਾਨਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਕਰਣੀਨਾਲ ਬਹਿਬੁ ਦੋਜ਼ਖਮਿਲਨਾ ਮਨਾਯਾ ਤੇ ਇਹਮਾਲ ਜੇਹੜਾ ਓਦੇਵੇਲਵੇਚ ਸਮਾਯਾ ਹੋਯਾਸੀਕ੭ਅਕਾਸਫੇਰ ਖੁਦਾਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਕੇਪੇਗੀ | ਬਰਆਪਣੀਮਤਿਨੂੰ ਬਖਸਾਵੇਗਾਠਾ ਦੇਖਾਯਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀਕਰਨਲਾਯਾ।ਏਥੇ ਭੀ ਗੁਰੂਜੀਦਾਮਕਾਹੇ-ਏਥੋਂ ਸਿੰਧ ਦਰੀਯਾਇ ਉਤਰਕੇ ਸੰਬੋਹਰ ਮਰਦਾ ਨੇ ਜਾਦੇਖਾਯਾਤੇ ਤਖਤ ਸੁਲੇਮਾਨਦੇਮਰਾਂਨੂੰਰੰਬਵੇਂਹਕੇ,ਓਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀਕਨਪਰਬਤਨੂੰਚੀਰਕੇ,ਅਰਜਸਾਹਿਰ,ਤਾਕੁਰਗਾਨਰ ਨੂੰਦੇਖ, ਪੰਜਸੰਬੇ ਸੁਹਰਜਾ ਉਤਰੈ- ਪੀਰ ਜਲਾਲਮਦਾਨ ਤੇਓਥੋਂਦੇਕਾਜੀ ਮੌਲਵੀਨੋਪਰੀ ਆਂਤੇ(ਗੁਲਫਾਮਛੋਕਰੇਆਦੇਕਮਨਭਾਉਦੇਸੇ ਭੋਗਾਂਨੂੰ ਬਹਿਬੁ ਮੰਨੀਏ ਸਨ ਓਹgਰਦੇਲੱਡੂ ਛੁਡਾਕੇ ਪਰਮੈਦੇਨਾਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੱਡੂ ਛਕਣਲਗਾਯਾ ਏਥੇਬਾਬੇਦਾ ਥੜਾਮੰਨੀਦਾਹੈਪਏਹਹਹੁਣਰੂਸਤੇਬੁਖਾਰੇਦੀਹੱਹੈ। .. ਏਥੋਂਕਾਈ ਕਰਮੀ ਆਦਿਕ ਸੁਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂਦਾ ਸੈਲਕਰਦੇਹੋਏਧਰਿ ਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਰਤਰਾਂ ਦੇ ਮੇਦੀਆਂਖਾਣਨੂੰਦੇਖਕੇ,ਨੁਤਾ ਫਕੀਰਜੋ ਪਹਾੜੀਉਤੇ ਤਪ ਕਰਦਾਹੋਯਾ ਖਾਤੋਤੰਗਸੀਓਸਦੀ ਔਮਾਈਮੇਟਣਾਝੇ ਕਰਤਾਰਅੱਗੇਖੇ ਨਤੀਕਰ ਚਲਦਾ ਰਸਮੀਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿੱਤਾ।ਏਸੇਜਲਦੇ ਤਾਪਨਾਲਹੁਣ ਓਥੇਰ ਤਾ ਨਾਮਪਿੰਡਬਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਸਾਰਾਦੇਆਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾਹੈ ਓਦੇਸਾਦੇਲੋਗਬਾ ਬੇਨੂੰ ਬਲਾਗਰਦਾਨਪੀਰ ਯਾਵਲੀਹਿੰਦਆਖਦੇਹਨਕੋਈ ਨਾਨਕਪੀਡੀਆ ਦੇਹਨ ਪੂਜੇਂ ਪੂਐੱਮੰਨਤਦੇਣਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਜਾਂਦਾਹੈ,ਤੇ ਚਤਦਾ ਜੋਰੁ ਸਬਰਬਹਿਰਨੂੰਪਰੀਆਂਕਾ ਤੇਓਥੇਦੋਕੋਸ ਦੇ ਕਤਾਬ ਹਰਨੂੰਦੇਵਾਂਦਾਆਖਦੋਹਨ ਤੋਂ ਏਥੇਹੀ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇਕੋਣਾਰੈ ਜੰਸਨੂੰਸੁਲੇਮਾਨਦਾ ਤਖਤਖਦੇੜਨ ਬਾਣਿਆਕੇ ਏਡੇਰਾਤਨੂੰਆਂਖੜਲੇਡੋ_ਣਦੀਆਂ ਹਨਏਹਖਰਾਬਰਤਸੁੰਦਰਹੈੜਕੋਈ ਏਥੇਰਾਤ ਰਹੇ ਓਹਸਵੇਰੇ ਮਰਦਾਹੈ ਜਦਪਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂਹਨਤਾਂ ਕਿਉਡੋਦੀਖੁਸਬੋਆਂਵਦੀਹੈ ਏਥੇਹੀ ਹੁਲਬਾਨੋ ਨਰਗਸਬਾਨੋ ਪਰੀਕੰਦਰਾਰੈ ਏਬਦਰਵਾਜੇ ਈਸਰ ਦੀ ਜਅੰਦਰੋਂਜ਼ਲ ਬੜੇ ਜੋਰਨਾ ਨਿਕਲਦਾਹੈ ਜੋ ਦਰੀਯਾ ਕੋਸ਼ਾਨ ਹੋਕੇ ਚਲਦਾਰੇ ਓਹਜਲਸੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ,, - - 1 Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org