ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/166

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਤਵਾਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸਾ (੧੫੬) ਭਾਗ ੧-ਗੁਰੁ ੧ ਮਾਰੋਜਾਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚ ਜਾਉਤਰੇਏਥੋਂ ਦੇ ਕਾਜੀ ਮੌਲਵੀਆਂਨੂੰ ਜੇਨੇਓਸੇ ਸਮੇ ਇਕਜੋਗੀਫਕੀਰ ਤੇਕਈਹਿੰਦੂਸਰਾਨਾ ਮੰਨਣਕਰਕੇ ਸੰਗਸਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ) ਸਬਦਦੀ ਸਕਤੀਨਾਲ ਨਰਮਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਬਾਦ ਛੁਡਾਈਡੇਬੰਦਗੀਕਰਨਯਾਮਾਇਕ ਸੰਯਦ ਮੌਕਤੇਵੈਰਾਗਵਾਲਾ ਬਾਬੇਦਾ ਮੁਰੀਹੋਯਾ ਜਿਸਦਾ ਚੇਲਾ ਗਾਰੇਸਾਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਧਜੋ ਅਸੀ ਹੁਣ ਭੀਓਲੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰਗਹਿੰਦਾਹੈਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ | ਨਾਂਹੀਬੋਲਦਾਹੈ ਓਸਦੀ ਉਮਰਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈਨਹੀਂਹਿ ਸਕਦਾ ਲੋਗਆਖਦੇਹਨ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਏਸਨੂੰ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏਹਨਏਬੇਗੁਲੇਸੁਰਖਤੇਗਦਾ ਮੇਲਾ | ਲੀਨਰਹਿੰਦਾਰੇ ਤੇ ਦੇਗਦੇਤੇਕੋਠੇਕੰਢੇਦੀ ਮੰਨਤ ਹੁੰਦੀਹੈਜੇਨੇਲੋਗਏਥੇਰਾ ਜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੈਦਪਰ ਬੈਠੇਸਨ ਓਵਲਦੇਖ ਬਾਬੂਨੇ (ਸਰਬਰੋਗਔਖਧਨਾਮਾ ਦੇਕਰਓਨਾਂਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। -ਫੇਰ ਮਰੋ ਚੱਲਕੋਤਲ ਅਬਦੁਹਰ ਦਾਤੇ ਓਹਅਸਹਿੰਗਦੀਹੇ ਓਹ ਏਧਰਨਹੀਂਆਂਉਦੀ ਜੇਤੇਪਤੇ,ਡੰਡੇਫੁਲਕੂਟਕੇ,ਮਟਰਾਂ ਦਾਆਟ| ਮਿਲਾਕੇ ਹੰਗਬਣਦੀਹੈ ਓਹ ਦੁਨਰਆਂਵਤੇ ਏਸੇ ਮੁਲਕ ਇਰ ਇਕਬੂਅਰਜਨਨਾਮਜਗ} ਹੈ ਓਥੇਇੱਕ ਕੁੱਤਾਂਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਮਰਦਾਪੇਸਨੂੰ ਤੁਰਕਵੇਟਾਂਦਰਿੰਟੂਪਾਂਡਵਾਂਦਾਆਖਦੇਹਨਾਕਾਬਲਤੋ ਲੇਕੇ ਕੋਕਾਨਮੁਲਕਤਕਜੇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂਦੀਆਂਜੋਜੋਮਸ਼ਹੂਰਚੀਜ਼ਾਹਨਸੋ ਏਹਨਾ) ਬਲਖਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਊਂਟਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਦੋ ਦੋਬਵਾਲੇ ਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨਾਉਟ,ਬਕਰੀ ਦੂਬੇਦੀਜਤ ਦਾ ਉੱਚਾਰ ਕੈਸਮਦਾਬ ਨਦਾਰੌਸਮੂਰ,ਦਮਾਈ ਰੂਪਾਂਦਾਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਏਕਪੋਸ਼ੀਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀਚੂਮਾਂ ਤੇਰੇਦਕਾਂ ਲੂਬਨਾਂਦੀਜਤਦਾ ਬਣਦਾਹੈਪਏਹ ਪੋਥੀਨਬਹੁਤ ਸਸਤੀਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ੧੫ ਯਾ 20 ਰੁਪਏ ਤਕਾ। ਹਰਕਾਬਲਦਾ ਤੂਤਬਿਦਾਨ, ਕਰੈਕਰੇ ਦਾ ਅਨਾਰਬਿਦਾਨਾ, ਦਰੋਸੁਕਰੇ ਦੇਕਾਫੇਬਾਅ,ਰੇਹੈਕ ਦੀਨਾਖ, ਸਾਵਰਬੀਰ, ਦਰੇਛੁਰਾਕਾਰ ਤੇ ਕੁਦਾਮਨਵੈਸਾਉਗੀ ਅੰਗੂਰ ਸਾਮਸ,ਲਾਲਮੇਵਾ, ਅੰਗੂਰਖੁਨਕਾ,ਅੰਗੂਰਹੁਸੈਨੀ,ਸਰਦਾਬਾ ਗਰਮਾਹੋਲ ਦਰੇਜੁਰਰੀਦਾ ਨੇਊਜ ਬੂਕ,ਕੈਸੀ ਲੁਹਾਰਾ, ਰੁਕਰੀਦਰੇਹਮਾਰਦਾਖਰਬੂਜਾ ਮੁਹੰਮਦਅਲੀ ਖ਼ਰਬੂਜਾ ਕੋਕਰੇਂਕਰਾਤਾਕ ਦੋ ਥਮਾਰਏਥੇ ਇੰਚਸ਼ਮੈਦੇਪਾਣੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈਦਰੇਹਜਰਤ ਇਮਾਮਯਾ ਦਰੇ ਬੁਰਮਾਂਦਾ ਘੋੜਾਡੇ ਬਦਖਜੈਬਨੂੰਲਾਲਸਹਿਰ ਭੀ ਆਖਦੇ ਹਨਏਥੋਂ ਦੇ ਚੂਨੀ ਪੰਨਾ,ਫੀਰੋਜਾ ਤਾਮਨਾ,ਲਸਨੀਆ,ਨੀਲਮ,ਏ ਹਰਤਨ ਬਰਖਾ ਪਈ ਤੋਂ ਖਰਬਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇਹਨਾਦਰੇਮਨਾਂਦੇ ਉਥੇ ਰੇਤੁਰਕਮਾਨਦੇ ਘੋੜੇਨੌ ਨੌਂ ਰੈਣ ਅਰਥਾਤ ਸਵਾਦੋਰੀਜ਼ਉੱਚੇ, ਗਲੀਚੇ,ਖੁਰਜੀ, ਧੁੱਸੇਊਟਾਦਰੇਬੁਖਾਰੇਆ ਸੁਇਨ ਜੋਹਾਮੂਵਿਚੋਂ ਨਿਕ ਲਦਾਰੇ, ਰੋਟ ਤੇ ਬਾਦਾਮਰਾਜੀ ਏਹ ਤਾਂ ਏਜਦੀਆਂ ਮਸਹੂਰ | ਮਜਾਰ ਬਡਾ ਪੂਜਨੀਕ ਕੋਣ ਤੇ ਦੇਹੈ ੪ਨਗੁਲੇਸੁਰਖਦਾ ਮੇਲਾਏਬੇਲਗਦਾਰੈ ਕੋੜੀਂਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰਭੂ ਜੀ ਦ ਵੀ ਜਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾਊਂ ਏਹਦੇਗ ਕਈਧਾਤਾਂਦੀਹੈ ਮਣ ਪੱਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਜੋਡੀਹੋਂ ਲੋਗ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਸਟੀਪੂਜਾ ਮੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇਆਖਦੇ ਹਨਏਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਕਵਾਰੀ . Digitized by Paniab Digital Library / www.paniabdigilib.org