ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/168

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

ਤਵਾਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸਾ (੧੦ . ਭਾਗ -ਗੁਰੂ ਏਥੇਨਤਮਾਂ ਵਿਚਲਦੋਂ ਕਿ ਗਦੀਨੇਕੇ ਲਹੈ ਬਹੁਤਲੇ ਵੈਣੀ ਨੂੰਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਰਹੇਹਨਾਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਗਹਿੰਦੁਦੇ ਅਮੀਰ ਰਾਜੇ ਪਠਾਣਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇ ਬੈਠੇਹਨਦੋ ਹੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਮੇਂ ਕੀਤੇ ਭੀਹਨਪਰਾਸ਼ ਨਹੀਂਆਏਗਏ ਹਲੂਣਕੇਬਾਏਸੀਨੇਆਜਾਹਕਰਤਾਰ ਚੰਗੀਕਰੇਗਾ।ਏਹਬਰਨਤੇ ਧਰਮਦਹ. ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾਜੀ ਕਾਬੁਲ ਸਹਰ ਮੈਂਥੇਣਗੁਰੂਜੀਦੀਧਰਮਸਾ ਹੈਜਾ ਰੇਤੇ ਸਬਦੁਖੀ ਉਪਦੇਸ ਦੇਕਰ ਅਨੰਤਜੀਵਾਂਨੂੰਚੰਗੇਰਾਹਪਾਕੇ ਏਥੋਂ ਉੱਤਦੇਸਬੁੰਡੇਦਰੀਯਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਆਸਾਮਾਣੀਦੀਟੋਕਰੀਨੂੰਦੇਖਦੇਹੋਏ ਕਾਬਲੋਂ ਕੋਸ ਪਰ,ਅਕਸ਼ਰਾਨਾਮਹਾਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇਹੁਣਗੁਰੂਕਾ ਕੋੜਾ ਤੇ ਚpਮਾ ਮਸਹੂਰਹੈ ਜਾਉ ਤਰੇਲੋਗਾਨੇ ਸੇਵਾਸਤਸੰਗਬਹੁਤਕੀਤਾ। ਗੁਰੂੜੀ ਲੋਗਾਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮਦੇਖਏਕਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾਰੰਗ ਦੇਕੇ ਚਤੁਰਨਲੱਗੇ ਤਾਂ ਓਨੂੰ ਆਮਾਫੇਰਦਰਸ਼ਨਕਹੋਣਗੇ ਬਾਬੇਆਮੱਨੌਰੰਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯਾਕਰਾਂਗੇ ਤੇਇਕ ਪੋਥੀਓਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਬਖਸੀਸ, ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੈਸਾਖੀਦਾ ਮੇਲਾਭਰਦਾਹੈ।ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਸਬਮੰਨਤ ਦਾਕੜਾਹ ਵੰਡਦੇਹਨ ਤੇ ਨੌਰੰਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਲੋਗਇਕਨੇਹੁੰਦੇਹਨ। ਏਦੂਅੱਗੇ ਕਾਬਲੋ ਪਕੋਸਪਰ ਜੋਤੁਕਾਨਾਮਬਾਬੇਈਮਸ਼ਹੂਜਗਹਹੈਓਸਪ ਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇਕਸਾਰਦੇਸਦਾ ਮੀਰ ਫਕੀਰਨੁਕਾਨਾਵਾਲਾ ਮੋਨਧਾਰੀ ਹੋਕੇਤਕ ਰਦਾ ਸੀ ਓਸਨੇ ਮਾਕਰਰੱਖੀਬੀਕੇਯੋਕੋਈ ਮੈਨੂੰਬੁਲਾ ਲਏਗਾ ਓਸਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਾਗਾ ਅਨੇਕਪੀਰਫਕੀਰ ਗਏ ਪਰਓਹਬੋਆਨਹੀਂਸੀ,ਬਾਬਾਜ਼ੀਭੀਸੁਣਕੇ ਓਸਪਹਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠ ਬੁੱਛਦੀਛਾਯਾ ਦੇਖਜਾਬੈਠੇਤੇਸਬਦ ਗਾਵਿਆ ਤਾਂ ਓਸਦਾਮਨ ਮਾਤੀਆਤੇ ਆਪੇਹੀਬੋਲਪਿਆ।ਬਾਬੇਜੀਨੇ ਓਸਨੂੰ ਉਪਦੇਸੁਦੇਕੇ ਨੇਹਾਲਕੀ ਓਸਦੇ ਸੇਵਕਾਨੇ ਖੁਸੀਦੇਬਾਜੇ ਬਜਾਏ,ਬਾਬਾਜੀਚੱਲਣਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰਨੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀਕਫੇਰ ਕਦਰਸਨਦੇਓਗੇ, ਗੁਰੂੜੀਨੇਆਮਾਜਦਤੂੰਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾਲੋਗਾਂਨੇ . ਆਮਾ ਆਪਦੇ ਆਉਣਦੀਸਾਨੂੰ ਕਿਸਤਰਾਂ ਖਬੂਰਹੋਊ ਬਾਬੇਆਮਾ ਕੁਦਰਤੀਜੇ ਬੱਜਮਾ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣਓਥੇ ਹਰਪੂਦਾ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾਹੈ ਲੋਗਦੂਰੋ੨ਆਂਵਦੇਹ ੧ ਏਥੇਜਾਣਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਜੁਬਾਨੀਮਾਲੂਮਰੋਯਾ ਹੈਝੇ ਏਥੇ ਰੇਤ ਦਾਬਾਲਕੁਰ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜੀਦੇਨਾਲ ਧਵਾਂਗੂਹੈ ਹੋਰ ਕੇਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਦਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੜੁਝਾ ਦੇਰਬਨਕਰਮੁਅੱਧਚਆਕੇਜਦਬਾ ਬੇਦਾਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਜੇ ਬੰਦੇਹਨ ਤੇ ਓਹਲੋਗ ਖਸੀਨਾਲ ਰੇਤੇਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ੍ਹੇਠਾਨੂੰਫਲ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org .