ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/178

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਤਵਾਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸਾ (੧੬੮) ਭਾਗ4- ਗੁਰੂ ਤਲੇਖਾ ਹੋਣੇ ਓਸਨੂੰ ਭਲੀ ਕਾਰ ਨਿਰਨੇ ਕਰਣਾ ਯਾ ਮੇਨੂੰ ਲਿਖਣਾਆਤੇ ਲਣਅੰਦਰ ਸਬਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂਕਰਤਾਰੁ) ਗੁਰੂਏਏਸ ਬਰਨਦਾ ਧਮਾਨਕਰਕੇ ਮਾਕਰਨਾਪਮੋਕੇ ਮੇਂਭੀ ਇਕ ਅਲਪੱਗਬੰਧੀਆਦਮੀਹਾਂਪਗੁਰੂਗ੍ਰੰਥਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰਜੋ ਗੁਰੂਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂਤੇ ਸ਼ਬਦਨਵੇਂ ਦੇਖੀਦੇਹਨ, ਓਨੂੰ ਪਕੇਰੀਕ ਨਿਥਾਹੋਦਾਹੈ ਕਿ ਏਹ ਓਹੀਦੀਬਾਣੀਤੇਸਾਖੀਹੈਅਕਸਰਏਹਸਾਖੀਆਂਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂਹਨਾਜੇਕਰਫਿਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈਮਜ਼ ਬਯਾ ਪੰਥਨਹੀਂਐਸਦੇ ਵੰਸ਼ਾਂਦੀਕਥਾਂ ਉਬੂਤੀਤੇਂਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂਤੇ ਗੁਰੂਸਾਹਿਬਾਂਦੀਅਜ਼ਮਤ ਮਹਿਮਾਸ਼ੇਖੀਜਾਣੀਕੋਈ ਅਣਖੀਲਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀਕੁਕੀਵਿਆਹੀਹੈ →ਕੇ ਜੇਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਿਵਾਜੀਗੁਰੂਕੇਸਿਖਹਨ | ਬੋਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਤੈਕਰਾਮਾਤਾਂਦੇਹੀਗਾਹਨਤੇਏਹੋਰਾਉਦੇਹਨਕੋਸਾਰੇ ਨੀਆਂਦੇ ਆਚਾਰਯਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂਆਂਦੀ ਉਸਤਤੀਆਧਿਕਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਭਾਂਵੇ ਦੂਸਰੇ ਮਤ ਵਾਲਾ ਮੰਨੇਨਾ ਮੰਨੇਤੇਸੇਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀਫਾਰਸੀ ਪਹੋਏਨਵੀਨ ਮਾਤਵਾਲੇ ਗੁਰੂਕੇਸੇਂਖਹਨਓਹ ਉਸਤਤੀਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਨੂੰਛੱਡਕੇਗੁਰੂਸਾਹਿਬਦੇ ਸਰੀਬਿਹਾਰੜੇ ਹਿਕਮਤਦੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪਸੰਵਕਰਦੇਹਨਾਸੋ ਅਸੀ ਦੋਹਾਂਨੂੰਬਾਓ ਥਾਂ ਈਰੱਖਣਲਈ ਗੁਰੂਆਂਦਾਇਤੀਹਾਸ ਸੰਛੇਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਥੇ ਦਾਹੈ ਕੋਕੋਈ ਭੀਸੱਜਨਪੁਰਸਖਕੇ ਤੁਰਨਾਹੋਵੇਂਗੇਅਤੇ ਮੇਰੋਏਸਪਰੈਸ਼ਮ ਵਲ ਨਵੇਕਰਨਾਲ ਡੇਂਗੇਤੇਕੁਛਕਉਪਕਾਰ ਭੀਧਾਰਣਗੇ। ਯਾਪਿ ਦੁਨੀਲੋਗਾਂਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਯਾਂਦੀਮਹਿਮਾਂਕਰਣਾਇਚਕੋਈ । ਉਪਮਾ ਬਾਕੀਨਹੀਰੱਖੀ ਏਕੜੇਦੂਸਰੇਲੈਂਟਧਕੇਹੀ ਲੇਹੈਮਪਰੇਤੁਜਦਤਰ ਫਦਾਰੀਫੰਡਕੇ,ਮਾਇਕਾਹੋਕੇ,ਬਬੇਕਦੇ ਨੇਤਾਂਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂਐਸੇ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਪਾ |ਉਣਵਾਲੇ ਬੇਨਾਲਾਗਲਪੇਟ,ਸੁਲਹਕੁੱਲ ਸਮਦਰਸੀ ਮੁਨਾਸਿਫਮਜਾਜ,ਧਰਮ ਤੇਮਨਦੀਸੂਰਤ ਗੁਰੂਨਾਨਕਹੋਏਹੇ ਐਸਾਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾਅਜਤਕਨਹੀਂ ਹੋਯਾਮਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬਅਚਾਰਯਦੀ ਉਪਮਾਤਾਂਹਰਕੋਈਕਰਦਾਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਮਾਹਿਆ ਗੈਰ ਮਜ਼ਬਵਾਲੇਤੀਬਹੁਤsਧਕੇ ਲਿਖਦੇਹਨਾਕਸ਼ਸਾਹਿਬ ਹਾਦੁਰਕਮਿਸ਼ਨਰਨੇ ਆਪਣੀਬਣਾਈਹੋਈਤਵਾਰੀਖ ਬਕਾਯਾ ਬਾਬਾਨਾਨਕ Digitized by Paniab Digital Library / www.panjabdigilib.org