ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/181

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਭਾਗ-ਗੁਰੂ ੧੭੧) , ਤਵਾਰੀਖਗੁਰੁਖਾਲਸਾ ਈ:੧੫੩ਬਿ:ਨੂੰਫੇਰੂਮੱਲਵੇਗੁਜਰੇਪਿੱਛੋ ਫੇਰਓਹੋਖੁੰਡੀਖਮਣੀਦੇਵੀਦਾਭੇਖਧਾਰ ਕੇਲਾਹੇਣਾਜੀਏਟੀਵੇਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।ਗੁਰੂਨਾਨਕਸਾਹਿਬਜੀਮਹਿਮਾ ਸੁਣਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਦੀਮਨਸਾ ਥਾਪ 8:੧੫cਥੇਨੂੰ ਅਸੂਦੇਮਹੀਨੇ ਬੈਸਨੋ ਦੇਵੀਵੇਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗਤ ਸਮੇਤ,ਡੱਲੇਵੈਡਣਰਾਵੀਲੰਘਕੇਜਦਬਾਬੇਪਿੰਡਕਤਰਪੁਰਦੈਨੇੜੇਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇਬਾਬਾਜੀਅਚਾਨਕ ਸੰਗਵੇਰੋ ਆਂਉਦੇ ਹੋਏMਲਪਏਲਹਿਣਾਜੀਏ ਨਾਪਛਾਣੇ ਘੋਉਤੇਸੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾਜੀਪੇਰੀਤੁਰਦੇ ਚਲੇ ਆਏਧਰਮਸਾਲਾਦੇਨਜ਼ੀ ਕਜਾਕੇ,ਬਾਬਾਜੀਹੋਰਰਥੇਹੋਕੇਗੰਦੀਉੱਪਰਜਾਬੈਦਲਹਿਣਾਜੀਨੇ ਘੋੜੀਬੰਨ ਡੇਰਾਕਰ ਬਾਬੇਨੂੰਜਾ ਮੱਥਾਏਮਾਤਾਂਪਛਾਣਕੇਅਧਿਕ ਸਰਅੰਦਾ ਹੋਯਾਮਬਾਬੇਆ ਖਮਾ ਭਾਈਲਹਿਣਾਤੈ ਲੈਣਾਹੈ ਅਸੀਦੇਣਾਹੈਮਿੱਟੀਦੇ ਭਾਡੇਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂਭੀਖੀ ਕਰਕੇ ਧਾਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾਹੈ ਤੇਕੜਹੈ(ਗੁਰੂਕੀਜੈਜਾਣਕੇ ਪਾਣੀਪੀਐਛਾਣਕੇ। ਬਾਬੇਦੇ ਦਰਸ਼ਨਕਰਤੇਬਚਨਸੁਣਕੇ ਲਹਿਣੇਜੀਦਾਮਨ ਅਨੰਦ ਹੋਗਯਾਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਜਾਣਦਾਇਰਾਦਾਛੁਡਬੇਬਹੁਤਸੰਗਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਨਤਨਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰ,ਬਾਬੇਤੋਂ ਗੁਰੁਮੰਤਲੈ ਸਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਖਬਣਗਏ ਅਤੇ ਭਜਨਬੰਦਗੀ ਕਰਨਲ ਗੇਮਬਾਬੇਦੇਸਤਸੰਗ ਦਾਐਸਾਰੰਗਮਾਜੋਲਾਰੇਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕਲਾ ਯਕਹੋਗਏ ਤੇ ਸਰਬਕਲਾ ਸਮਰੱਥਜਗਤਗੁਰੂਬਣਗਏ। ਅਤੇਟੀਦਾਰਸਨ ਲੈਹਣਜੀਨੇ ਸੰਗਤਸਮੇਤ ਧਰਮਸਾਲਦੇਬੂਹੇ ਅਗੇਹੀਕਰਲੀਤਾ। ਜੇੜੀਆਂਅਨੇਤ ਕਸੌਟੀਆਂ ਤਉ ਤੇਪੀਕਰਕੇ ਬਾਬੇਜੀਨੇਹੇਜੀਨੂੰਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਣਾਯਾ ਸੀ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੇਗਦੇ ਦਾਣੇ ਵਾਂਗੂੰ ਏਥੇ ਪੰਜਚਾਰਦੇਖਾਉਨੇਹਾ(੧) ਕਦਿਨਚੂਹਾ ਮਹੋਯਾ ਫਸ ਉੱਤੇ ਪਯਾਸੀ ਬਾਬੇਨੇਸਬਸਿੱਖਾਂ ਪੁੜਾਂਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਈਆਖਮਾਓਨੇ ਦੇਰਕੀਤੀਅੰਗਦਜੀਨੇਛੇਤੀਨਾਲਚੁੱਕਕੇਬਾਹਰਾਸੇਟਪਾਯਾ। ਬਾਬੇਜੀਪਾਸਾਇਕ ਸਚੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀਪੱਥਰਦਾਕਟੋਰਾਸੀ ਗੰਦੇਸ਼ੇਕਟੋਏਵਿਰਸੇ |zਕੇ ਆਕੰਢੇ ਪੁੱਤਾਂ ਆਮਚੂਰਤੋਂਕਢਾਲਵਾਂਗੇ ਅਪਡੇਰੇਚਲੋ ਅੰਗਦ ੧ ਸਾਕਤ ਨਾਮਦੇਵੀਕੇ ਉਪਾਸਕਦਾ) ਜੈਸੇਬੇਸਨੂੰ ਉਪਾਸਕ ਬੇਸਨੋ,ਸਿਵ ਦੇਉਪਾਸਕ ਸੇਵ,ਗਣੇਸਦੇ ਗਾਣ੫,ਸੂਰਜਦੇਸ਼ੌਰ ਆਖੀਦੇਹਨ ਤੈਸੇ ਸਕੀਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਾਕੂ ਲਵਾਂਉਦੇ ਹਨਤੇਜੇ ਏਨਾਂ ਪੰਜਾਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾਹੈ ਓਸਨੂੰ ਸਮਾਰਤ ਆਖੀਦਾਹੈ। Digitized by Paniah Digital Library / www.paniabdigilib.org