ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/184

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਤਵਾਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸਾ ੧੭੪) ਭਾਗ4-ਗੁਰੂ2. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇਏਹਡੇਂਗਕੱਥੇਗਈਸੀਜੇਹੜੀਫਕੀਰਾਂ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ਹੋਣਗੀਹੈ।ਏਹਸੁਣਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੜੇਗੁਰੂਦੇਕਦਮ ਚੁੰਮਕੇ ਮਾਫੀਮੰਗੀਤੇ ਅਰਜੁਕੀਤੀ,ਪੀਰਨਾਨਕਸਾਹਨੇਮੇਰੇ ਬਾਪਨੂੰ ਸੰਤਪੁਝ ਅਖੰਡਬਾਦਸ਼ਾਹੀਨੰਦੁਬਾਨਵੀਕਰਣvਹੁਕਮਕੀਤਾਸੀ,ਓਹ ਸੱਤਾ ਨਾਹੋਯਾਪਗੁਰੂਜੀਨੇਫੁਰਮਾਯਾ ਬਾਬੇਬਚਨਦੇਹੀਂਵਲੇਗਾਮਸੋਲਾਂਬਰਸਤੇਨੂੰ ਬੇਪਤਾਹੈ ਫੇਰਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਕਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾਤੇਰੇਘਰਵੰਤਾਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਵੇ ਗਾ।ਏਹ ਬਰਲੇਕੇਆਊ ਸਲਾਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੰਮਾਊ ਬਾਬਰਸਾਹਦਾ ਬੇਟਾ'ਸੰ: ੧੫੭ ਬਿ: ਨੂੰਦਿੱਲੀਦੈਤਖਤੂਪਰਬੈਠਾ ਪਰਆਰਾਮਵਿਰਪੈਰ ਆਏਸਦੇ ਭਾਈ ਅਰਾਂ੧ਹਿੰਦਾਲ ੨ ਸ਼ਿਅਸਕਰੀ ਤੋਂਨੇਜੁਦਾਤ ਮੁਲਕਾਂਦੇ ਸੂਬੇਥੀਪਰੈਆਂਊ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹਨਾਜੰਗਕਰਕੇਬਕਤਰਸਹਿਪਾਸਹਾਰਗਿਆਤੇ8:੧੫<:ਘੋੜੇਸਣੇਗੰਗਾਵਿਰਡਿਜੀ . ਵਿੱਸੰਕੇ ਨੇਬਰਾਜੇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਮਲੋਹੇਂਡੀਮੇਖਵਾਲਾ ਚਲਾਯਾਸੀਫੇਰ ਆਗਰੇਤੋਂ ਸਮ ਨਕੇ ਅਟਾਏਪਾਸਜਾਲੜਾਈਨੀਪਰ:੧੫੯੭ ਬਿ:ਨੂੰ੬ਥੋਭੀਹਾਰਹੋਈ ਜਮਨਾਇਰ ਡੱਬਦੇ । ਇਕ ਸਿਪਾਹੀਨੇਬਰਾਯਾ।ਏਸ਼ਹਿੰਮਾਉਬਨੋਕਗਉੱਤੇਸਨ ਪਰ ਸਮੇਇਖਤਰਹੈਏਥੇ ਐਥੋਨੂੰ ਜੇਹੀ ਫੌਜਕੋਲੋਹੀ ਹਾਰਹੋਈਏਥੋਂ ਆਪਗਰਭਵਤੀਬੇਗਮੀਨੂੰਲੈਦੌਕੇਲਾਹੌਰਨੂੰਜਾਵਾਂ ਏਥੇਏਸਦਾਭਾਈਕਾਮਨਜੋ ਕੰਧਾਰ ਤਕ ਦਹਾਕਮਸੀਬਿਗ ਗੇਆਮਹਿੰਮਾਂਊ ਖੰਡੂਰਣਿਚ ਗੁਰੂਅੰਗ ਦੂਜੀਦਰਸ਼ਨਕਰੂ ਸਿੰਧਨੂੰ ਦੌਮਾਅਮਰਕੋਟਪਾਥਜਾਕੇਬੇਗਮਨੂੰ ਅਕਬਰ ਲਨਕਾਪੋਵਾਹੋਯਾ। ਜਦਏਹਤਿੰਨਦਾ ਹੋਯਾ ਤਾਂ ਫੇਰਬੈਰੀਆਂਨੂੰਮਾਊਦਪਤਾ ਲੰਗਫੇਰਏਥੋਂ ਨੱਠਾ ਤੇ ਬਹੁਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਯਾ ਤੰਬਰਸਾਰ ਕੰਧਾਰਦੇਨੋਨੇਪਰਜ਼ੇਅਸਕਰੀਨੋ ਓਥੇਦਾਹਾਕਮ ਸੀ। ਫੜਨਲਈਆਯਾਮਾਂਉ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰਭੀਨਾਂਉਡਾ ਸੱਕਮਾਤੇ ਕੰਲੀਬੇਗਮਨੂੰਹੀਲੈਦੌਮਾ | ਤੇਈਰਾਨਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਦੀਸਰਨਜਾਗਾਓਧਰਅਸਕਰੀਖਾਨੇ ਅਕਬਰਨੂੰਲਕੋਂਕਾਮਰਾਨਪਥ ਕਾਬੁਲਵਿਚ ਭੇਜਤਾਈਰਾਨਦੇਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਮਸੇਹਸਫਟੀਨੇਅਪਨਾਬੇਟਾਖਿਰਜ਼ਾਮੁਰਾਦ ੧੪oot | ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਵਾਰਜੈਗੀਦੇਕੇ ਹੰਮਾਊਵੈਨਾਲਭੇਜਮਾਏਸਈ:੧੪:ਵਿਚ ਕੰਧਾਰਫਤੇਕਰ ਅਸਕ ਰੀਖਾਂਨੂੰਪਛਣਕੇਕਾਬੁਲਆਣਮੋਰਚਾਯਾਮਨੇਜੱਥੇਊਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂਤੇ ਗੋਲੇਕਿਲੇ ਉਪਰਬਰ ਸਦੇਸੇ ਓਥੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰਲਕੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਕੇਖੜਾਕਰਦਿੱਤਾਹਿੰਮਾਊਨੇ ਆਖਕੁਫਵਾਹਨਹੀਂਜੇਜੀਵਦੇ ਰਹੇਤਾਂਹੋਰਬਹੁਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾਕਰਲਵਾਂਗੇ,ਗੋਲੇਚਲਾਓਪਰ ਮਕਬਰਦਾਈਰਦੀਕੁਦਰਤ ਨਾਲਟਾਲ ਵਿਗਾਹੋਯਾਆਖਰਕਾਰਕਾਮਰਾਨਨੰਗੇਆਤੇ: 49tਰਕਾਬਲਫ਼ਕਰਹਿਮਾਊਤਪਰਬੇ ਤੇਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਈਆਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਤਰੰਖਲੀਤਾ ਪਰਕਾਮਨਨੇ ਫੇਰਖੋਹਕੀਤਾਕਿਜਹਿਊਬ ਦਖ਼ਸਾਂਵਲ ਚ ਏਸਨੇ ਮੁਲਕੀਲੋਨੂੰਨਮਿਲਾਕੇਹੰਮਾਊਬੇਟੇ ਅਕਬਰਨੂੰਕੇਂਦਰਲੀ ਆ ਕੀਹੋਬੇਡਾ ਪਹਿੰਮਾਉਨੇਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਕੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾਕਰਣਾ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਤੇ8:੧੬੧੩ਬ ਨੂੰਹੌਲੀਬਾਦਸ਼ਾਹਤੋਂ ਦਿੱਲੀਛੁਡਵਾਈਡੈਹਿੰਦਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਪੌੜੀ ਉੱਤੋ ਡਿੱਗਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹਬੂਰਨੇਭੀ ਹੌਖਾਊਤਕੇ ਪੰਜਬਰਲਆਪਣਾਖੂਬਰਾਜ ਕੀਤਾਥੀ ਏਹਸ਼ਾਹ ਮੇਂ ਦਲੇਰਕੇ ਪੰਜਲੌਅਸ਼ਰਫੀਰੋਜ ਉਸਦੇਲੰਗਰਦਾਖਰ ਸੀ।ਗਰੀਬਗੁਰਬਾਬਤਰੋਖਾਂਸੀ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org