ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/22

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਤਵਾਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸਾ ( ੧੨) ਭਾਗ ਵੀਹੇ ਜੀਵਦੀ ਉਪੈਧੀਮਾਨ ਇਘ ਭੁੱਫ਼ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੁੱਛ ਹੈ ਜੋ ਰਈਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਾਨ ਮਹੰਤਹੋਣੇਤੇਉਸਦੀਊਸ਼ੀਮਹੱਤਹੈ ਅਰਥਾਤਬੇਅ ਹੈ॥ਇਸ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਹੈ(ਆਪ ਸੰਤ ਧਾਰੀ ਸਭੁ ਸੰਪਤਿਸਤੇਸ ਗਲੀ ਉਤਪਾਤੀ॥ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਉਹੈ ਜੈਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੀਜਦੀ ਇੱਛਮੈਂਬੀਜ ਵੇਚੋਂਅੰਕੁਰ ਆਪੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾਹੈ ਸੇਸ਼ੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਇੱਛ ਫੁਰਦੀਹੈ ਓਸੇ ਇੱਛਦਾ ਨਾਮਮਾਯਾਹੈ ਓਸਦੇ ਬਧਣਨੂੰਮਹੰਤੱੜ ਆਖੀ ਹੇ ਮਹੰਤੰਤੋਂਖੋ ਸਤੋ ਰਜੋਗੁਣਮਈਡੀਨ ਪ੍ਰਕਾਰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾਹੈ ਨੂੰ ਸੇਬੇਲੁ ਮਆਖਦੇਹਪਹਿਲੇ ਤਮੋ ਗੁਣਤੋਂਆਕਾਸ਼ ਆਕਾਸ਼ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਪੌਣ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਸੇਵਿਚ ਅਗਨੀ ਅਗਨੀਹੋਂਦਸਵੈਸੇ ਵਿਚ ਜਲ ਜਲਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪੈਸੇਰ ਧਰਤੀ ਏਸ ਤਰਾਂਪੰਜੇ ਤੱ੩ ਅਬੁਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੌਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂਦੀਸ਼ੀਈਅਬੂਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਜੋਗੁਣ ਤੋਂਇੰਦੀਆਂ੬ੜੀਆਂ ਦੇ ਵੇਸੇ ਸੂਖਮਅਖੂਲ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਜਾਂਦੇਹਨ। ਸਤੋਗੁਣ ਤੋਂ ਅੰਤਹਕਰਣ ਤੇ ਸਰਬ ਕਾਰਦਾ ਗੁਮਾਨਵੀਆਦੇ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਜਾਂਦੇਹਨ,ਸਕਾਰ ਸੁਧਰੀ ਬਿੰਬਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇਈਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਤ ਹਕਰਣ ਸਤੋਗੁਣਦਾਕਾਰ ਸੁਧਹੋਣੇ ਡੈਇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਚੈਤੰਘ ਪ੍ਰਮੇਦ , ਖਾਤਿਬਿੰਬ ਪੈਵਾਹੈ ਓਹੋ ਜੀਵਹੋਕੇ ਕਰਮ ਧਰਮਕਰਣੇ ਭੋਗਣੇਦਾ ਆਭਿਮਾਨੀਬ ਬੈਠਾਡੈਫੋਰਸਦ ਲੈ ਕਰਣ ਦੀਇੱਛਮਾਪਰਮੇਨੂੰਫੁਰਦੀਹੈ ਤਦ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀਦੀਨਾ ਧਰੜੀ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀਵਿਚ ਲਯਹੋਜਾਂਦੀਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਟਿਮ ਕਰਲੈਂਦੀਹੈ ਅਰਾਨੀ ਪੌਣ ਵਿਚMਲਜਾਂਵੀਰੇ,ਪੌਣ ਅਕਾਰ,ਅਕਾਲਤ ਜੋ ਗੁਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰ ਮਹੰਤੰਵਿੱਚ ਮਹੰਤੰਤੂਮਾਯਾ ਵਿਰ,ਮਾਯਾ ਪਰਮੇ ਰਵੀ ਛਮਾਂਰੂਪ ਬੜੀਹੈ ਸੋਪਰਖੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਏਹਉਤਪਤੀਪ੍ਰਲਯ ਬੇਦ ਮੈਂਲੇਖੀਹੈ ਦੇਖੋ ਛਾਂਟੋਗ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾ। ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਤੇਈਸਾਈਆ ਦੇ ਮਤਵੇਰ ਭੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਸਾ (ਕੁਦਰਤ) ਲੈਂਦੁਨੀਆਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ਦਾ ਹੋਣਾ , ਮੰਮਾਹੈ। ਉਹ ਚਾਰ ਤੇ ਕਾਰਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਪ੍ਰਲਯ ਏਸ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇਖਾਈਜੋ | { ਪੰਨੇਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂਨੂ ਕੋਈ ਕੁਨਾਂ ਗਹਿਜਾਵੇ। Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org