ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/230

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂਖਾਲਸਾ (22) ਭਾਗ-ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀਚੰਦ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਪਰਾਣਾ, ਰਾਜੂ ਏਹ ਜੋਕੁਛ ਸ਼ਹਰਵੇਚੋਂ ਮਜੂਰੀਕਰ ਕੇਸਾਂਉਵੇਂ ਓਹੋ ਛਕਦੇ ਛੁਕਾਂਉਦੈਪਏਹਤਾਲ ਦੇਖਕੇ ਚੰਦੂਲਾਲਨੈਬਾਦਸ਼ਾਹਨੂੰਬੇ ਕਰਵਾੜਾ ਕੋ ਏਸਗੁਡੂਪਾਲ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤਹੈਸੜਕ ਲੱਖ ਰੁਪਯਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜੋ ਲਾਂਦਬਾਪਨੂੰਆਪਨੇਕੀਤਾਸੀਓਹਨਾਦੇ ਲੈਣ-ਤਤਕਾ ਕੇਲੇਗਟਾਲੀਯਰਵਿਰਰ ਹਨਾਤੇਏਹੋ ਹੁਕਮ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਕੇਲੋਰਦੇਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।ਜਦ ਗੁਰੂਜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕੈਲੇਫ਼ੋਰ ਗੁਜਰੇਤੇਮਾਰੀਗਾਜੀਨੂੰਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀਓਸਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਕੇਡੀਗੁਰੂਜੀਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਲੈਆਉਣਵਾਲ਼ੇ ਬਾਬੇਬੁੱਢੇਜੀ ਤੋਰਦਿੱਤਾ।ਏਹ ਖਬਰ ਸੁਣਕੇਪੰਜਾਬਰੋ ਰੋਮਾਂਟੋਲੇਗੁਰੂਦੇ ਸਿੱਖਗਵਾਲੀਯ ਪਹੁੰਚਣਲਗਪਏ-ਦੁਬਿਝਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ ਕਿਤਾਬਦਾ ਕਰਤਾ ਅਖਬਾਰੇ ਕੋਏਹ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਮੈਂਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਲਿਖਦਹਾਕਿ ਗੁਰੂਜੀਦੇ ਸਿੱਖਇਮਰਦ ਬੋਚਕੇਰੋਜ ਮੌਸਦੇ ਲਗਭਗ ਗਵਾਲੀਯਰ ਪਹੈਰਦੇ ਤੇਕਿਲੇਦੀਕੰਧਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ 2 ਹਲੂਆਂ ਬਰਤਾਰ ਕਰ ਗੁਰੂਜੀਟੇਸਬਦ ਗਾਂਉਦੇ ਹੋਏ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬਨੂੰਰਲੇਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਆਖਦੇਸੇਏਸ ਕਿਲੇਇਹਸਾਡਾ ਸਤਗੁਰੂ ਹੈ ਜੇਕੋਈਏਹ ਆਖਦਾ ਭਈਜੇਕਰ ਓਹਈਹੈ ਤਾਂਕਿਲੇ ਵਿਚਕੈਦੋਹੋਯਾ ਏਸਪਰਭੀ ਸਿੱਖ ਸੇਟਾਏਏਸਗੱਲ ਹੋਰਕੁਛਬਨਾਂਦਿੰਦੇਕੇਓਹ ਸਾਡੇ ਸਿਦਕ ਪਰਖਣਵਾਲ਼ੇ ਆਪਣੀਮਰਜੀ ਨਾਲ ਏਥੇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਦ ਚਾਹੇਗਾ ਤਹੀਪੰਜਾਬਨੂੰਚਲਾਜਾਏਗਾ ਏਹਦੇਹ ਧਾਰੀ ਰੱਬਹੈ ਜੋਚਾਹੁੰਦਾਹੈ ਸੋ ਕਰਦਿਖਾਂਉਦਾਹੈ।ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਏਸ਼ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਦਾਰੂਪਨਾ ਮੰਨੀਏਏਹੋਜੇਹੋਸੰਰੇ ਸੇਕਓਸਕੂਸ਼ੇਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਗਲੀਯਰ ਗੁਰੂਪਾਈਆਯਾ ਤੇ ਸਿੱਖਭੀਓਸਨਾਲਦੋਹਰਾ ਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਬਬਨੇ ਗੁਰੂਪਾਸ ਬੇਨਤੀਕੀਤੀਕੇਅਸੀਚੰਦਾਕਰਕੇ ਰੁਪਯਾਭਰਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਪੰਜਾਬਨੂੰ ਗੁਰੂਸਾਹਿਬਨੇਬਰਨਕੀਤਾਜੋਕੋਈਅਸਾਡੇਨਾਮਿਤਤੁਰਕ ਨੂੰ ਰੁਪਯਾ ਦੋਵੇਗਾ ਸੋਗੁਰੂਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਤੇ ਨਿਗੁਰਾ ਸਮਝਜਾਵੇਗਾ ਅਸੀਬਨੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਬੈਠੇਹਾਂਤੁਸੀਂ ਸਲੂ ਆਪਣੇਘਰੀਜਾਓ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਦਾਸੇਰਣਕਰੋ ਉਹ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਕੇ ਜਵ੫ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬਨੂੰ ਰਲੋ ਏਂ 15 ਸਬਦੈਗੁਰੂਜੀ ਦੇ ਪਾਲਰਹੈ; -- ਓਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਨੂੰਸੁਪਨੇ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org