ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/250

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

, . . . . .

  • *
  • *

ਤੁਵਾਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸਾ (2s) ਭਾਗ-ਗੁਰੂ ੴ ਲੋਹ ਅਫ਼ੋਹਬੀਰ ਅੱਥੇਬੇਅੰਤ ਸੰਗਥੇਜੇਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੇਟੇਸਟੈਸਮੈਪਲਟੇਨਥੱਕਕੇ ਕਹਟੇਨਜੰਗਕੇ ਸਮੇਂਪਡਾਨ,ਸ਼ੇਖ ਸੱਯਦਾ ਮੁਰੱਲਗੱਲਵਾਰਜ਼ੇਬਲੀਸੁਬੀਨਬੀ ਨਕੇ ਕੁਲੀਨ ਪੀ ਸਾਰਜੈਪਬਟੋਰਨੇ ਸਮਾਨਅਪਾਰਬੋਲੜਾਕਪਾਕਬਾਜ ਸੇ ਬਾਕਖੂਨਆਰ॥ਏਤੈ ਗਰੀਬਸੰਸਿੱਖਸਾਏਟੀਬਕਾਲ ਸੇਪਤਖਾਣਬੁੱਪਖੱਤੀ। ਕਹਾਰ ਤੈਕਲਾਲਸੇਰੇਨੇਸੁਜੰਗਬਾਕਭੀਨੇਹਾਨਾਜੰਮਕੈਮਏਅਰੇਤ ਖੇਮੇਂ ਸਹੇਤਗੁਰੁਕੰਮਕੈਗੁਰੂਉਖਾਹਿਤੇ ਭਏ ਬੁਜੋਬਮਾਡਰਸੋਮੇਸੁਲੰਕ ਮੋਕਪੈਂ ਤਾਮਕੋਸੋਅਨੰਤ ਸੂਰਬੀਰਧੀਰਥ ਤੇਨੂੰਮਰਜੋਸੁਨਾਤਭਏ ਸੱਬਕੋਬਖ ਤਬਾਰਸਾਰਥੋਮਜ਼ਬਦੀਨਕੋਈਹੈ ਰੰਗਤਮੈਗਹੈਮ ਸੁਆ ਅਨਕੈਕਰੋ ਸੰਗਚੰਗਹੈਪਮਾਨਮਾਨਜਾਪ ਤਾਪ ਜੋਗ ਜੇਕਮਾਏਅਰਾਧਈਸੁ ਜੁੱਗਲੋਬੈਭੀ ਮੋਖਪਾਏਰੈਂਸਐਫ਼ ਜੂਝਕੈਤਵੰਤ ਕੇਸਰੀਰਕੋਮਿਲੈਤਸੋ ਮਰਾਤਬਾਛੇਨੇ ਮਾਂਹਬੀਕੋਮਰੰਤੁ ਮੋਖਊਲਰੈਸੇਜੈਂਤੁਹੰਸਪਾਏਰੈਂਉਡੈਸੁਹਾਥੀਲਡੂਅਨੰਦ ਬਖਸੀਸਇਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕੇ ਨੈਗਜੰਗ ਉਢਲੰਗਦੈਉਮੰਗਲੈਗੁਰੂਕੀਬੋ ਜੈਜੁਏਕਮਾਨਖਾਨਪਾਨਲੇ ਸੁਤਾਨਕਾਨ ਲੇਖਕੈਂਪਰੋਪਪੈਰਯੋਪਵੈਚਲਾਤਕੋਪਕੇ ਸਰੈਫੁਲਾਵਤੇ ਸਖਾਦ ਕੀਜੇਰਾ ਕੁਲਾਹਫ਼ੇਦਕੈਪਕਵੈਂਸਾਰ ਪਾਰਸੋਕੇਕਾਨਦਾਨ ਬੇਧਕੇਸਕੇਤੇ ਤਕਾਇ ਤੁੱਪਕੈਂਝਡਾਕਬਾੜ ਝਾਟੈਂਟਾਕ ਫੇਰ ਕੱਸਕੇ ਚਲਾਤ ਸਾਡਸਾ | ਹੈੱਧਤਾਕ ਭੁਪੈਗਿਰੇਂਫੜਾਕ ਫਾਲਫੁਟਹੈਪੜਾ ਤੇਗਬੇਗਦੇ ਸਾਕ ਸੀਸਕੁੱਟ ਹੈਪਕੈਲਪਤ ਪੱਟ ਕੱਟ ਕੁੱਟਹੀਂਦੁਪੱਟਕੇ ਅਘੱਟ ਡੌਟ ਫੋਟਫੱਦ ਸੁੰਹੀਂਚਲਾ ਕਦੋਖਚਾਤੁਰੇ ਚਲਾਏਦੰਡਲੋਹਗੇਰਾਤ ਜਾਤਘਾਤਕੈਫੇਰਾਤਤੈਅਫ਼ੋਰਸਡੇ ਕਸੈਫਸਾਫ ਸਫਾਏ ਸਾਹੇਂਕਰੈਡੰਕਤੇਗਬੇਗਬਾਹਬਾਹੇ ਲਾਹਕੇ ਧਰੈ2॥ ਅਰਧਨਰਾਜਛੰਦ ਕਟਾ ਕੁੱਟਮਾਰੀਟਾਣਸਾਰੀਫਟਾਫਟ ਟੈਂਟਾ ਸੰਟ ਸਟੈਤਿਖੀਤੇਗਧਾਰਾਕਟੈ ਬੇਗਆਰਾਅ ਅੰਸ਼ੈਖਟਾਖਣਖਵੇਂ ਹਥਾਵੰਥ ਹੋਏਪਥਪੱਥ ਖੋਏਟੋਬਾਰਟੌਹਾਹਾਹਾਹਾਂਕੁੰਡ ਤੋਤਆਰਗੇ ਲੇਕਰੇ ਏਕ ਏਕੈ ਧਰੈਛੋਕਡੋਕੈਮਰੋਜ਼ਾਨਘੋਰੇਰੇਨਾਥੇਰੇਘਨੇਖਾਨਖੂਨੀr ਬਨੇਗੂਨ ਗੂਨੀਬੜੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਰੈਬੇਨਕੂਰੇਅੜਿਸ਼ੇਬਾਂਹਿ ਤੇਰੈਂਕਡੈਂਪਾਰਬੇਰੈਂਮਬਰ ਖੇਤੀਰਗੋਲੀਮਨੋਮੈਂਓਲੀ ਗੁਰੂਜੈ ਬਲਾਈਫਤਹਜੰਗਪਾਈ। 3) Digitized by Panjab Digital Library / www.panjahdigilib.org