ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/257

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਭਾਈ੧-ਗੁ (382) ਵਾਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸਾ . ਹੈ ਗਏ।ਮੋਕੇ ਜੇਹੜੇ ਜਹਾਂਗੀਰਿਆਕਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂਤੋ ਡਰਦੇਨੱਡਕੇ ਗੁਰੂੜੀ ਸਰਣਾਰ ਆਗਏਥੇਓਨ੍ਹਾਂਨੇ ਆਪਣਰਾਖਾਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇਮਰਣਾਅੱਛਾ ਸਮਜੇਹੜੇਗੁਰੂਹਰੇਰਾਇਜੀਨੇਨਾਮਰਣਾਦਿੱਤੇ ਓਨਾਂਦੀਪਾਲਣਾਤੀਬਹੁਤਕ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂਸਾਹਿਬਉਦਾਰਭੀ ਐਸੇ ਸੇਕੇਜਰੈਲੀਗਹਿਰੇ ਹੋਏਸੇ ਡਇਕਦਿਨਾਕਾ ਰ ਖੇਡਕੇ ਆਂਉਆਂਨੂੰਜੀਰੋਪੰਡਪਾਸ ਮਲੰਗ ਮਦਾਰੀ ਫਕੀਰਾਸੀਆਂਨੇ ਜੋ ਕਦੀਜੰਝ ਮੰਗਣਵਾਏਕੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੇਰਵੇਗੁਰੂਜੀਤੱਕੁਛਮੰਗਮਾਤਾਂ ਏਨਾਂਨੇ ਕੰਗਣਸੋਨੇ ਤੇਹੋਰਫੋਲੇ ਛਾਪਾਂਜੋਪਹਿਨੇ ਹੋਏਸੇਸਬਬਖਸਦਿੱਤੇਇਕਨੇਘੋਵਾਂ ਮੰਮਾਤਾਂਔਕਾਤੀ ਦੇਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਦੂਸਰੇਸਿੱਖਦੇਘੋੜੇਪਰਸਟਾਰਹੋਗਏ॥ ਸੁਲਹਕੁੱਲਐਸੇ ਸੇਕੇ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਵਾਲ਼ੇ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇਦਾਏਰੈੱਬਣਵਾਕੇਲੰਗਰੋ ਰੋਟੀਮਿਲਣਹੁਕਮਵੇਰੱਖਮਾਸੀ ਰਹਾਂਗੀਰਦੁਪਹੇਲੇਨਾਮ ਸੁਲੇਮਸੀਤਖਤਪਰਬੈਡਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰਹੋਯਾਮਏਹਸ:੧੬ਬ: | ਵਿਚ ਅਕਬਰਵੇਖਰ ਰਾਜਾਕੈਪੁਰਦੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਯਾਤੇਕਰਬਰਸ਼ਦੀਉਮਰਵਿਚਲੇਵਤੇ ਨੂੰ ਬਨੂਤਖਤਪਰਬੇਰਾਏਬਰੰਯਤਨੂੰਬਹੁਤ ਆਰਾਮਤਾਤੇਮੁਆਉਕਪਰਭੀਰੰਯਤਨੂੰ ਬੇਗਾਰੀ ਨਹੀਪਕ ਸਿਰਫ ਪੈਦਾਵਾਰਚੋਂਡੀਬਰਹਿੱਸਾਲੇਦਰਿਹਾਊਥਵਾ ਬੇਟਾ ਅਮੀਰ ਖੁਸ਼ੀ ਰਿਜਦਲੜਾਈਕਰਕੇਕਾਬਲਨੂੰਨੇਮਾ ਜੇਹਲਮਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂਢੀਖ ਹਾਕੇ ਜੀਵਹੀਲਾਹੌਰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਮਾਂਗੇ ਅਥੇ 2ਜੇਐਨਵੇਚ ਗਵਾਕੇ ਮਰਦਿੱਤੇ bਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਸਾਰੇਹਰਫਿਰਾਕੇਕੜਲਕਰਣਾਦਿੱਤਾ। ਈ:੧੬੬ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇਨੂਰਜਹਾਂ ਨਾਨਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਨੂਰਜਹਾਂਦਾਹਾਲ ਇਉਕੇਇਸਦਾ ਪਰਮਾਏਗਈਰਾਨਤੋਂ ਗਵਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਨੁਆਯਾ ਤੇਜਿਥੇ ਹੁਣਨੂਰਮਹਲਹੇਏਥੇ ਏਹਖੇਹੋਈਏਸਵੈਮਾਂਬਾਪਨੇ ਪਾਲਣਦੀ ਕਰਨਾਰਖਕੇ ਨੂਰਜਹਾਂਨੂੰ ਓਥੇਹਰਲ਼ੇਵੇਰਸਿੱਧਤਾ ਤੇ ਆਖਕੇਤੇ ਤੁਰਗਏਫ਼ਸੌਦਾਗਰਲਫ ਬੇਗਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆਂਉਦਾਸੀਓਨਾਨੇਵਯਾਕਰਕੇਨੂਰਜਹਾਂਨੂੰ ਚੁਕ ਲੀਤਾ ਫੇਰਏਸਵਾਆਂਬਾਪ ਭੀਮਿਲਗ ਅਜੇਸਨੂੰਅਲਫ਼ਬੇਗਦੇਕਾਫਲੇਨੋਨੌਕਰ ਰੱਖਕੇਨੂਰਜਹਾਓਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੈਤੀ। ਜਵਏਹਜਹੋਈਤਾਂਜਹਾਂਗੀਰਤਾਅਨਏਸਖਰਰਗਿਆਏਹ ਖਬਰਪਾਕੇ ਅਕਬਰਬਾਦਸਾਹਨੇ ਅਲਫਬੇਗਖਾਂਨੂੰਕਹਿਕੋ ਸ਼ੇਰ ਅਫਕੁਝ ਬੰਗਾਲੇਦੇ ਛੋਟੇਜੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਨਾਲ ਦਿੱਤੀਪਰਜ ਗੀਰਤੇਨੂਰਜਹਾਂਦਾਦੇਲ ਆਪਸਵੇਰ ਮਿਲੇਆਰਿਹਾ। ਜਹਾਂਗੀਰਬਾਦਸਾਹ ਹੋਗਿਆਨੁਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਬੋਗ ਬਣਾਣਦਵਾਉਬੂਬੇਦਰਬੰਗਲੇਵੀਆਰਡਗੰਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂਕੀਤੀ ਅਫਕੁਨ ਖਾਨੇਖਬਰ ਪਾਕੇ ਸੂਬੇਨੂੰ ਧੋਖਾਵੋਕੇਮਾਰਤਾ ਪਰਮਕੁਖਾਂਤੀਆਰਮਾਗੇਅਫੇਰ ਓਸ ਸੂਬੇਦੇਬੇਟੇ ਨੇ ਨੂਰਜਹਾਂਨੂੰਦਿੱਲੀਯਾਕਰ ਜਹਾਂਗੀਨਾਲਨਕਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾਫੇਰਜਹਾਂਗੀਰ ਸਰਾਬ ਪੀ ਕੇ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjahdigilib.org