ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/267

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

| ਭਾਗ - ਗੁਰੂ ੭ (3੫੭) ਤਵਾਰੀਖਿਲਰੁਖਾਲਸਾ ਕੋਹ ਕਾਬੂਲ ਪਹੁੰਚਨਦਾਤੇ ਨੰਡ ਤੁਰਿਆਤੇ ਬ ਲੰਘਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਕੇ ਦੀਨਹੋਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰੰਗਜੇਬਫੌਜ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਟਾਊ ਆਈਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸੇਤਰਾਂ ਦੋ ਪਾਰ ਦਰਿਯਾਣ| ਨਾ ਲੰਘਣਦੇਵੋਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨਬਜਾਏਗੁਰੂਜੀਨੇ ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 20 ੬ ਅਸਵਾਰ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤੋਪਾਂਭੇਜਕੇਂ ਪੱਤਣ=ਚਾਰਫੈਕਰਾਏਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਰੋਕਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸਕਰਕੇਜ ਓਬੇਏਰੁਕਕੇ ਫੇਰ ਛੇਨੂੰਵਾਪਸਹੋਗਈ। ਗੁਰੂਸਾਹਿਬਖੰਡੂਰ ਤਰਨੌਤਾਰਦਰਸ਼ਨ ਇਨ । ਕਰਕੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਗਏ।ਆਗਮਨਸੁਣਕੇ ਦੋਸਤਦੇ ਮਾਂ ਸੰਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੌਲਤ ਨਜ਼ਰਭੇਟਾ ਦਿਵਾਈ ਤੇ ਸਿਰੋ ਪਾਉਗਰੂਤੋਂਪਾਏ ਸਿੱਖਭੀਧਰਮ ਅਰਬ,ਕਾਮ ਮੋਖ ਰੇਪਦਾਰਥਪਾਕੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏਗੁਰੂਸਾਹਿਬ ਭਾਈਰਾਮਚੰਦਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਦਾ ਮਸੰਦਕਾਯਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਤੇਜਾਂਦੇਖੀਖਾਂ ਲੇਖਦਾਹੈ ਕੇ ਤੁਲਾਵਾਨਲੇਵੇਨ ਇਕਰੋਸਕਲੱਖਰੁਪਯਾਖਰ ਹੁੰਦਾਸੀਏਸੇਵਕਤ ਸੰ੧੬੩੧ਈ: ਵਿਚ ਪੁਰਤਗਾਲਵਾਲੇਫਸੀਲਾਨੇਗਲੀਪਾਸ | ਕੇਲਾ ਬਨਾਯਾਹਣਤੀਫਰਾਂਸ ਡਾਂਗਾ ਨਾਮਕਰਕੇਓਲਾਂਦੇ ਕਬਜੇਵਰਹੈਲੀਮਰਦਾ | ਚੋਂ ਨਖਾਂਕੰਧਾਰੀਨੇਲ੍ਹਰਬਨਵਾਈ_ਸੰ੧੭੦੩ਇਰ ਜੋਹਣਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚਲਦੀਹੈ।ਸੰਮਤ ੪੧੭੦੫ਬੇਇਰਮੀਰਜੁਮਲਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀਘਾਂਦੀਸੌਦਾਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਫੇਰਦੱਖਣ ਹੈਦਰਾਬਾਵਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੁਤਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਜੀਰਬਣਗਿਆਈਓਸਪਰਨਾਰਾਹੋ ਕੇਬਾਦਸਾਹਨੇਓਸਦੇਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨਨੂੰਕੈਦ ਕਰਤਾ ਮੀਰਜੁਮਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਪਾਸੋਮ ਦਦ ਮੰਗੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਨੇਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰਫ਼ੌਜਦੇਕੇ ਭੇਜ ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਫਤੇ ਪਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲਾਨਾਕਸ਼ਮ ਨੇਮਕਰ ਐਸਾਧੋਖਾਵੰਤਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਵਾਇਰਫੌਕਲੈ ਜਾਕੇ ਲੁੱਟਮਾਰਕਰਣੀ ਤੇ ਅੱਗਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੀਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾਨੇਲਾਰਾਹੋਕੇਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਭੀਛੁਡਾਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਬੇਟੀ ਔਰੰਗਜੇਬਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਲਤਾਨਮੁਹੱਮਦਨੂੰਮਾਰਕੇਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਯਾਹੋਰਨਾਲਾਤਾਤੇ ਆਪਣjo ਛਾਛੁਡਾਯਾ।ਓਦੋਹੀਰਜੁਮਲਾ ਸੌਦਾਗਰਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨੂੰਕੋਹਨੁਰਹੀਰਾਭੇzਕੀਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਥੀਮਹਾਰਾਣੀਇੰਗਲੈਂਡ ਈਦੇ ਪਾਸਹੈ।ਏਹਹੀਰਾਕੇਸੇਸਮੇਕਾਹਲੁਰਦੁਣਦੇ ਹਾ ਚੋ ਕਲਸੀ ਤਾਂਹੀਏਸਦਨਾਕੋਹਨੁਰਹੀਰਾ ਰੰਗਿਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਬੇਟੇਸੇ ਵੱਡਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਜੋ ਵੰਡਾਉਂਦਾਰ ਫਕੀਰ ਬੰਦਗੀਇਰ ਹੰਦਾਲੀ ਪ2 ਬਵੰਜਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਤਰਜੁਮਾਪਹਿਲੇ ਏਸੇਨੋਕਰਾਯਾਸੀਏਸਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਅਪਨੇਪਾਸ ਰੱਖਦਾਸੀ। । ਦੂਸਰਾ ਬੂਹਾ ਬੰ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਡੀਸਰਾ ਮੁਰਾਦ ਗੁਜਰਾਤਨਾਮ ਸੀ ਤੇ } -- Digitized by Paniah Digital Library, www.panjabdigilib.org