ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/290

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਤਵਾਰੀਗੁਰੂਖਾਲਸਾ ਭਾਗ -ਗੁਰੂ ਦੁਖਵੈਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਕਰੇਜਾਂਦੇਹਨਜੋ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇਸਬਸੁਖੀ ਹੋਜਾਣਗੇਨਾਇਕ ਦੀ ਹੋਗਏ ਫੇਰ ਕੋਈਕਲੇਸੁਰਹੇਤੇਤੁਸੀਭੀਸ਼ਾਰੀਬਾਦਸ਼ਾਹੀਦੇਪੀਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰਬੜੇ ਮਰਤਬੇ ਵਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰਨੋਕੁਛ ਆਪਚਾਹੋ ਗੇ ਸ਼ੋਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਹੁਤੇਰੇਧੋਖੇਵੇਲਪਾਏ ਪਗੁਰੂਜੀਲਲ ਚਲਦਲੇਕ ਧਰਮਬੇਰਵੇ ਸੇਏਨ੍ਹਾਂਨੇਤਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਹਿੰਦੁੜਾ ਧਰਮ ਰੱਖਣਵਾ ਬੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਹੀਲਰੱਖੀ ਏਨੇ ਐਸੋਜਵਾਬਦੇਤੇਜੇ ਤੋਂ ਓਸਨੂੰ ਨਿਬਾਹੋ ਆਕੇਏਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਵੈਰਖਵਾਲੋਹਨਦੀਨਨੂੰਨਹੀ ਮੈਨਣਗੇ ਏਹਧਾਰਕੇ ਜੋ ਹੁਣਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਰਾਹੇ ਓਬੇਹਟੇਲੀਵੇਰਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਨਦੇ ਬਾਦਨੌਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਓਹੋਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਜੀਨੇਜਰਬਤਾਜੇਕਰ ਖ਼ਵਾਂ ਨੂਦੀਨ ਮੁਹੱਮਦੀ ਹੀਮਨਜੂਰਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀਕਰਾਈਪੈਦਾਕਰੇਤੇਅਸੀ | ਆਖਦੇਹਾਂਕੇ ਖੁਦਾਨੂੰਹੰਝੂਧਰਮਹੀਮਨਜ਼ੂਰਹੇ ਮੋਕੇ ਸਬਹਿੰਦੂਹੀਪੈ!ਹੁੰਦੇਹਨਾ ਤੁਸੀਈਵਾਹੁਕਮਮੇਟਕੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀਕਰਦੇਹੋਜੇਵਾਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਜਖ ਭੁਤਨੁ ਖਟੇਗਾ ਮੋਕੇ ਜਵਤੁਸੀਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾ ਮੰਨਣਵਾਲੇਨੂੰਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖਮੋਨਾਦੇਵੇਗਾਯਾ ਤੁਸੀਅੱਖੀਦਾ ਕੰਮਕੰਨਾ ਤੋ ਕੰਨਾਂ ਦਾਔਖੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹਬਾਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ,ਨਾਸਕਾਂਤੋ ਖੂੰਹਦਾਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਓ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਮੁਸਲਮਾਨਕਰੋ ਜਦਏਹਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਸੰਚਾਟੀਨਛੱਡਕੇ ਬੰਧਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਝਡਾਟੀਨਮਨਜ਼ੂਰਕਰਕੇਐੱਨਰਕਰਾਈਏ।ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਬਰਨਸੁਣਕੇ ਬਾਦਸਾਹਨੇੜਲਬਲਕੇ ਆਖਮਾ ਮੁਸਲਮਾਨਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ ਨਹੀਂਤਾਂ ਕਤਲਕੀੜੇਜਾਓਗੇਗੁਰੂਜੀਬੋਲੇਕਰਾਮਾਤਦੇਖਾਉ ਨੀਰਕਰਨਾਂਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਹੋਣਾਈਮਾਸਖੋਣਾਹੈ ਅਸੀ ਸਿਰਦੇਵਾਂਗੇ ਉਕੇ ਏਸਨੇਹੀਹੈ।ਏਹ ਸੁਣਕੇ ਭੈੜਾਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੈਣਲੱਗਾ, ਗੁਰੂਦੇਸੰਗੀ ! ਕੁਢੰਗੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਸੈਟੇ,ਮਤੀਰਾਮਨੂੰਖੀਰਪਾ ਦਯਾਲਦੇਗਵਿਚ ਸਾ ਮਾਂ ਪਰਓਨੇ ਭੀ ਦੁੱਖਨਾਜਨਾਯਾ ਤੇ ਧਰਮਾਸਿਦਕਪੁਰਾਯਾ ਅਤੇਵਾਹ gਹ ਉਚਾਰਦੇ ਰਹੇ।ਸਵਕੂਗਰੂਬਨੇ ਸਬਦ ਸਲੋਕਉਰਾਰੇਜੋਗੁਰੂਗ੍ਰੰਥ ਸ ਵੇਰ ਲਿਖੇਹਨਾ ਯਥਾ ਗਉੜੀਮਹਲਾ੬ ਪੀਤਮਜਾਨਲੇਦੁਅਨ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org