ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/297

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਭਾਗ-ਗੁਰੂ (3 <੭ ਤਵਾਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸ ਨੂੰਲਾਲਚ ਨੇ ਐਸਾ ਆ ਜੋ ਖੁਦਗੁਰੂ ਜੀਪਾਸ ਚਲਾ ਆਯਾ, ਗੁਰੂਜੀਨੇ ਬਹੁਤ ਖਾਤ ਕਰਾਈ ਤੇਨਰਾਇਨ ਬਰਾਬਰ ਸੈਲ ਸਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।ਜਦ ਗੁਰੂਸਾਹਿ ਬਦਾਮਨਸ਼ਾ ਅੰਗੇਰਾਜਾ ਸੁਣਭੀਚੁੱਕਾਈਪਰਰੀਦੇਖਕੇ ਰਹਿਨਾ ਸੱਕਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀਆਦਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਪਰਗੁਰੂਜੀਨੇ ਓਹਫੈਕਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪਤੇਦਸੇ) ਸਾਫਜ ਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕੇ ਏਹਰੀਖਾਂਦੀਹੈ ਅਸੀਸੇਨੂੰਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਏਸਪਰਾ ਜਾ ਬਹੁਤ ਰਾਹੋਕੇਰਲਾਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂਜੀਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇਕਰ ਪ੍ਰਸਾ ਦੀ ਹਾਥੀਆਦਿਕ ਅਸਬਾਬ ਦੇਓਤਾਂ ਬਿਹਤਰਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸਤੋਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਗੁਰੂਜੀਨੇਜਵਾਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਬੇਨਾਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂਦਬਦੇਹਾਏਹਜਵਾਬਣਕੇਰਾਜਾਨੇ · ੧੭੩੬ਬੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈਕਤੀਪਰਸਿੱਖਾਂਦੇ ਇੱਕਹੱਲੇ ਅੱਗੇਭੀਨਾਰਸ | ਸਗੋਪਹਿਲੀ ਗੱਲਭੀਖੋਤੇਖਾਨੂੰਨੋਰਖੈਕਗਆਪਏਸਹਾਰ ਤੋਰਦੇ ਹੋਕੇ ਫੇਰਆਪਣੀਪਰਾਈਫੌਜਬਟੋਰਰੇਰਨਾਈਕਰਨੀਪਰਬੇਟੇ ਦੀਸਾਦੇਨਜ਼ਦੀਕ ਆਜਾਣੇਕੇ ਲੋਗਾਨੇਸਮਝਾਬੁਢਾਕਰ ਮਨਾ ਕਰਰੱਮਾ ਏਸੇ ਸਮੇ ਬੈਸਾਖੀਦੇਮੇਲੇ ਪਰ ਆਏਹੋਏ ਰਾਮਸ਼ਰਨ ਉਮਰਾਖੰਡੀਲਾਹੌਰੀਨੇਮਾ ਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸੁੰਦਰੀਜੀਦਾ ਡੋਲਾ ਗੁਰੂੜੀਦੀਨਰਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾਬਹ9ਬੈਸਾਖ ਵਦੀ ੧:੧੭੪੧ਬੇ ਨੂੰਹੋਯਾ।ਏਸੇਸਾਲਜੇਡਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਾਮੇਦਨੀਸ਼ ਨਾਹਣਵਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨਾਹਣ ਜਾਹਰੇਜਾਨੇ ਬਹੁਤ ਹਹੇਲਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਤੇਲਕੇ ਸੈਰ ਕਾਨੂੰਜਾਂਦੇ ਰਹੇਏਸੇਮਾਲ ਕਤਕ ਮਹੀਨੇਜੇ ਬਚਨਮੰਨਕੇਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹੁਤਗੀਜ਼ਿਮੀਨਦੇਖਕਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਉਟਾਨ ! ਮਬਸਾ ਕਰ ਰਹੇਣਗਪਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇਨੂੰ ਭੀਏਥੇਹੀਬੁਲਾਲਿਆ । ਤੇਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਪਕਵਾਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਪੱਕੀ ਕੰਧਕੇਲੈਦੇਨਮੂਨੇਦੀਬਣਵਾਂਉ ਰਹੇ ਜਿਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੁਣਤਕ ਹਨ)-ਰਾਜਨਾਹਣੀਏ ਤੇਰਾਫਤੇਹ । ਨਗਰਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅਣਬਣ ਸੀ ਗੁਰੂਸਾਹਿਬਦੋਹਾਂਦੀਸੁਲਾ ਕੋਰਾ ਦੇਤੀਏਸਕਰਕੇ ਰਾਜਾਫਤੇਸਾਹਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦਿਤੇ ਗੁਰੂਦਸੇਵਕਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਾਨਿਆਰਿਹਾ। - ਓਸ ਸਮੇ ਗੁਰੂਜੀਨੂੰਜੈਸਾ ਸਾਝਾਮਾਦਾ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjal digilib.org