ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/312

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਹੋਮ ਕਰਨਾ। (33) ਭਾਗ-ਗੁਰੂ ਹੁੰ ਦੁਸਰੇ ਛੇਤੀਰਾਜੇਹਮੈਸਜੰਗ ਹੋਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਂਕੇ ਬੇਦਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖ/ਹੈਕਿ ਸਮਈਮੰਡ ਈ ਸਰੀਰਹੈ ਏਸ ਵਿਚ ਅਗਨੀ ਈਦਾਮੂੰਹਹੈ।ਅਤੇ ਜੰਸਾਰੀਕਰਮਫਲਾਂ ਤੋਂ ਊਂਘਾ ਧਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬੂਰ ਬੀਰਤਾ ਭੁਤਾ, ਅਰੋਗਤਾ,ਬੇਚਯ,ਮਾਨ, ਸੁਖ ਅਭੈਤਾ, ਸੰਪਤਾ, ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ, ਪ,ਸੁਜਸ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕ ਫਾਯਦੇ ਮਿਲਣੇ ਲੇਖੇਹਨਤੀ ਰੇ ਕੇਸੋਦਾਸ ਕਾਲੀਦਾਸਆਵੇਕ ਮਣਰੋਜ ਰੋਜ ਗੁਰੂਜੀਨੂੰ ਆਕਰਦੇ ਸੋ ਕੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਪਾਲਕਰਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਪਰਫਤੇਂਪਾਈਦੀਹੈ ਤੁਸੀਂਤੀ ਦੇਵੀ ਗzਕਰੋਰੌਬੇ ਓਸਸਮਯ ਖਹਾਤੇ ਪੰਜਾਬੀਲੋਗ ਆਮਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ ਬਲਕੋਹੁਣਭੀਹੜਾ ਲੋਗਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇਪੁਜਦੇਹਨਾਏਏਕਰਕੇ ਦਾ ਰੂਸਾਹਿਬਨੇ ਭੀ ਓਨਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂਨਾਇਤਫਾਕਰੰਖਣਲਈ ਹੋਮਕਰਨਦਾ ਆਰੰਭਕੀਤਾ।ਏਹ ਹੋਮ ਚੇਤ ਸੁਦੀ ੧:੧੭੫੪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਯਾਰ ਬਰਸਰੋਪੂਰਾਹੋਯਾ ਤੇ ਚੇਤ ਸੁਦੀ ੧੭੫੫ ਦਿਨ ਆਯਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇਪੰਡਿਤਜੀ ਦੇਟੀਕਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਣਨੇ ਆਕੇ ਸੇ ਕੁਲੀਨ ਪਾਤ ਪੁਰਸਹੋਇਸ ਕੂਕਰਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂਜੀਨੇਬਰਨਕੀਤਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੌਣਪਾਤ ਕੁਲੀਨ ਹੋਣਾਹੇ ਤੇਰੀ ਜੀਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਕਹਾਂਗੇਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਪਾਠੇਤਜੀਵੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤਨੂੰਪੁੱਛਕੇਵਰ ਮੰਗਾਂਗੇਤਨੇਭੈਖਾਕੇਆਖ ਮੈਂਨਦੀਨਕਰਟਾਂਤੁਸੀ ਹੋਮਕਰੋਮੰਤਪੜੋ,ਏਹਕਹਕੇ ਪੀਛੇਤਜੀਤਾਂ ਵਾਰ ਗਏਯਥਾ ਵਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀਹੋਮਰਾਹੋਣਉੱਤੇ ਆ ਯਾ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤਾਂਨੇ ਸਬਦੇਸਾਂਦੇ ਮਣਾਨੂੰ ਘੋਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂਜੀਨੂੰ ਆਖ ਦੇਵੀਹੋਮਵਾਉ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈਪਵਿੱਤ ਕੁਲੀਨਮਨੁੱਖ ਤੈਯਾਰਰੱਖਣਾਗਤਿਛੋਂ ਖ਼ਮਭੋਮਣਾਨੂੰਖਵਾਉਣਾਗੁਰੂਨੇਬਚਨਕੀਤਾ ਪੰਡਿਤਾ ਅਜੀਤੈਨੂੰ ਹੀਹੋਮਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਪਵਿਤ ਕੁਲੀਨ ਪੁਰਖਚੰਗਾ ਕੌਣਹੈਤੇਜਿਤਵੇ ਲੇਦੇਵੀ ਰੁੱਖਹੋਈਤਾਂ ਅਸੀਂਕਹਾਂਗੇ ਹ74 ਤਜੀਵੇ ਤੇ ਜੋ ਏਹਕ ਸੋ ਗਜੀਵਤ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇੜ ਨੇ ਉਮਾਹੋਕੋ ਮੈਂ੬ਨਕਰ ਆਵਾਂ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org