ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/315

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਥਿਰਨ (3੫) ਤਾਰੀਖਿਗੁਰੂਖਾਲਸਾ ਵਕੂ ਓਸਨੂੰ ਓਸ ਤੰਬੂਰ ਲੈਗਏ ਐੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਬਕਰੇ ਬੇ ਮਲੂਮੇ ਬੰਨਰ ਖੋਸੇਬ੍ਰਾਸਿੰਘਨੂੰਤਾਂ ਓਥੇ ਇਕਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕ ਬੱਕਰੇਨੂੰ ਐਸੇਢੰਗਨਾ ਲਮਾਮਾ ਕਿ ਲਹੂਦੀਧਾਰ ਤੰਬੂਓਬਾਹਰ ਆਈਰੇਸਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਬਦਮਾਂਦੇ੯ ਲੜਕਗਏਏਤਰੇਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰਆਏ ਤੇਲਹੂਵੀਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਲਵਾਰ ਚਮਕਾਕੇ ਆਖ ਹੋਰ ਕੋਈਹੈਜੋ ਸ਼ਿਰਦੇਵੇ ਤਾਂਭਾਈਧਰਮਸਿੰਘਜੰਟਸਿ ਖਖੜਾਹੋਯਾ, ਓਸਨੂੰਭੀ ਓਸੇਤਰਾਂ ਤੰਬੂ ਵਿਰਲੈਜਾਕੇ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਕਰਾਟਕਾ ਕੇਬਾਹਰ ਆਏਅਤੇ ਫੇਰਓਸੇਤਰਾਂਆਵਾਜਕੀਤੀਤਦਹੀਮਤਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੋਯਾ ਏਸਨੂੰਬੀਅੰਦਰਲੈਜਾਕੇ ਓਸੇਤਬਕਰਾਝਟਕਾਯਾ ਤੇਲਹੂਵੀਧਾਰਬਾ ਹਰਨੇਕਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਸਟੋਰ ਥਰਥਲਾਪੈਗਿਅਪਰ ਗੁਰੂਤੇਜਵਾਦਬਾ ਐਸਾ ਬੈਕਿਕੇਸੇਨੂੰ ਬੋਲਣਦੀਤੇ ਉੱਠਣਦੀਤਾਕਤਨਾਹੀ ਸਬਚਿਤੇਰੇਦੀ ਆਂਮੂਰਤਾਂ ਹੋਗਏ ਫੇਰਬੌਬੀਵਾਰੀ ਗੁਰੂੜੀਦੀ ਅਵਾਜ਼ਪਰਸਾਹਿਬਾਨ ਈਸਿੱਖ ਖੜਾਹੋਯਾ ਤੇਏਸਦੇ ਮੁਹਕਮਾਸਿੰਘਫ਼ੀਬਾ ਹਾਜਰਹੋਯਾਏਹ ਜੋ ਪੰਥਊਰ ਤੱਬੇਤਾ ਮਸਹੂਰਸੇਹੋਰਤੀਕਈਐੱਖ ਸਰਦੇਣਨੂੰਤੱਯਾਰਲੇ ਪਰ ਗੁਰੂਜੀਨੇਫੇਰਤੰਬੂਓਬਾਹਰ ਆਕੇਗੇਵਾਂਗੂ ਬਰਨਾਕੀਤਾ।ਅੰਦਰ |zzਓਨਾ ਪੰਜਾਂਨੂੰਬਾਬੂਝੂਪਾਹੇਨ, ਆਪ ਪਾਹਿਜੇਗਾ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਓਨਾਂਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਓਨਾਊਂਚੌਕੀਆਂ ਪਰਬੇਤਾਯਾ ਅਤੇ ਆਪਾ ਮਾਸੜਪਰ ਬਿਰਾਜੇਸਬਲੋਗਜੋਭੇਨਾਲਹੋਸ਼ ਭੁਲਾਕੇਮੁਰਝਾਏਬੈਠੇਸੇਜੋ ਖਿਝਆਏ ਤੇ ਪਛੁਤਾਉਣਲੱਗੇਕੇ ਅਸੀਮੋਨਾਖੜੇ ਹੋਏਪਗੁਰੂਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਬਨੂੰ ਧੀਰਜਦੇਕੇ ਬੜੀਖਨਾਲ ਨਵਾਰੀ ਪੰਨਾਸੇਖੀ ਆਖਕੇ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂਸਬਗੁਰੂਕੇਲਾਲਾਇਕਤੋਉਕ ਬੇਲਾਰਵੇ ਤੋਚਨਦੇਹੋਅਸੀਂ { ਅਕਾਲਪੁਰਖਦਾਹਰਟਾਰ ਧੰਨ-ਬਾਦਕਰਦੇਮੋਕੇਸਦਗੁਰੂਨਾਨਕ ਬਨੇਐੱਖੀਪਰਖੀਸੀਤਾਂਇਕ ਗੁਰੂਅੰਗਦਜੀਹੀਥੀਸਰੂਪਪੂਰੇ ਉਤਰੇਏਜੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਕ੍ਰਿਪਾਨਾਲਬੇਬੁਰਸਿੱਖੀਟੇਲਰਹੀਰੇ-ਹੁਣ ਪੰਜਅੰਗਦ ਪ੍ਰਗਟਹੋਗ ਏ ਤੇਹੋਭੀ ਅਨੇਕਪੂਰੇ ਪੁਰਖਦੇਖੀਦੇਹਨ ਤਾਂਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਗਿਆਹੈ । ਜੋਏਸ਼ਪੰਥਦੀ ਬਹੁਤਾਬਿਧੀਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਦਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਰੋਧੀ ਦੁਨੂੰਮਰ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.ro