ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/33

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਭਾਗ4 ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂਖਾਲਸਾ ਯਾਲੂ,ਆਕਾਰੀ ਪਾਲਕ,ਸਰਕਾਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦਾਰਾਜ ਆਰੜਾ ਵਰਤਵੇਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਏਹੁ ਜੇਡੀ ਘਾਤਕ ਦੁਰਸਮ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਨਬੂਕਰਕੇਬਿਧਵਾਇ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਸਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਤੁਰਕਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂਦੀਸ਼ੁਲਮੀਨੇ ਯਾ ਕੌਮਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਧਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਨਬ ਦਿਨ ਘਟਾ ਰਿਹਾਹੈ ਇਸਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣਸੇਵਾ ਮਣਕੌਮਵੇਰਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਹੀਆਰਯਲੋਗਾਂਦੇ ਪੂਰੇਏਰੋਧੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਬੇ ਸਮਝ ਆਰਯਾਨੋਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਯ ਮੰਨðਹੈ ਕਾਹੇਇਕ ਤਾਂ ਜੇਕੋਈਆਰਯ ਕਿਸੀਲ ਬਬ ਨਾਲਦੂਸਰੇਮਜ਼ਬੜੇ ਚਲਾਗਯਾ ਤੇ ਫੇਰ ਓਸਨੇਆਰਯ ਹੋਣਾਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮਣਾਂਨੇਓਸਨੂੰ ਨਾਂਮਿਲਣਇਤਾ ਦੂਸਰੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰਾਬੇਧਵਾਇਸ਼ੀਆਂਨੂੰ। gਡੇਮੂਰੇ ਬਨਾਵਟੀ ਸਲੋਕ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾਕਰ ਸੰਤਾਨਪੈਦਾ ਕਰਨਤੋ ਬੰਦ ਕਰ ਮਾਹੇ ਸੋਚਣਦੀਬਾੜਹੈਕੇਜ ਅਪਲੋਖੇਤ ਦੀ ਗਜਭਰਜਿਮੀਨਭੀ ਜਿਆਦਾ ਬੇਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਏਹੋਜੇਹੀ ਉੱਤਮ ਐਮੀਨਏਸ਼ੀਆਦਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੇਲੀਛੰਡਰੱਖਣਵਾਲੇ ਲੋਗਾਂਨੂੰਵਾਏ ਖੋਟੀ ਕਿਸਮਤ,ਬੇਸ਼ ਮਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀਆ॥ਜਾਵੇਏਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ,ਸਮੇਦੇ ਸੁਭਾਵ ਆਦ ਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਰਾਂਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ,ਨੇਕਾਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਖੋਪਾਂਦੀ ਆਈ ਬਹਾਦੁ ਦੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਨਾਮਦੀਨਾਮਵਰੀ ਏਹ ਸਭਏਵੈਤਵਾਰੀਖੀ ਇਲਮਤੋਂਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇਤਵਾਰੀਖਾਂਪਕੇਹੀਆਵkਖਰਾਬ ਬਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੀਉੱਤਮ ਚੰਗੇਰਸਤੇਕੇ ਬੇਹਾਰਦੀ ਸੁਧੀਪਰਮ ਸੁਖਦਾਈ ਉੱਨਤੀ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰਜਾਂਦਾਹੈਤਾਰੀਖਾਂéਚੋਂ ਬਾਰੇਆਂ ਦੀ ਬਾਡਿਆਈ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਭਲਸਾਈਨ ਕੋਆਪ ਓਹੋ ਜੇਹੇ ਹੋਣ ਪੁਰਖਾਰਥਕਰਦਾਹੈ ਦੁਸਮਨਾਂਨੂੰਦੂਰ ਕਰਨਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਦਦਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾਝੇ ਉਪਾਇ ਤਵਾਰੀਖਾਂ ਤੋਹੀ ਸਿੱਖਦਾਹੈ। ਲੜਾਕੇ ਠੇਕੇ ਦਗੇਦਾਰ ਫਰੇਬੀਆਂਤੇ ਬਰਣਦੀਅਕਲਤੇਇਤਫਾਕ, ਬੇਏ ਤਫਾਕਟਾਯਦੇ ਬੇਫਾਯਦੇਤਵਾਰੀਖਾਂਤੋਹੀ ਹੱਥਲੱਗਦੇਹਨਾਦੇਸਾਂਪਰਦੇਸਾਂ ਦੀਸੈਲ ਤੇ ਬੇਟਾਨਾ ਵੀਸੰਗਤ ਕਰਣੜੋ ਤੇ ਰਾਜਦਰਬਾਰ ਕਰੈਹਰੀਆਂt ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਸਬੀਲੋਗਾਂ ਦੇ ਰਾਲ ਚਲਣਵਾਅਦਾਏ ਨਾਜ,ਨਖਰੇ, ਦੁਝੀ ਦਾ ॥ 1 - Digitized by Panjab Digital Library | www.paniabdigilib.org