ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/364

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਤਵਾਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸਾ c੩੫੪) ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹਦਾ ਮਿਲਨਾ । ਦਿੱਤਾ।ਏਹ ਖੁਸਖਬਰੀ ਸੁਣਕੇ ਅਬਚਲਨਗਰਨਿਵਾਸੀਖਾਲਸੇਨੇਗੁਰੂਹੇ ਬਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਯiਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੇਖਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂਹਰੇਗੋਬੰਦਸਾਹਿਬਨੇ ਮਾਮਾਸੀ ਓਸਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੋਧੇਖਾਂ ਜੇਸਨੂੰ ਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘ ਜੀਨੇਜਿੰਗਰ ਮਾਰਸੀਓਸਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਂਤੇ ਗੁਲਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਨੌਕਰਸ਼ੇਜਦਾ ਏਨ੍ਹਾਂਦਾਬਾਪ ਸੌਧੇਖਾਂਜੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਏਨਾਂਮਾਈਨੇ ਗੁਰੂਸਾਹੀ ਬਪਾਸ ਅਰਜੁਕੀਤੀ ਕੇ ਮੇਰੇਲਨਕੇ ਏਬਾਣੋਹਨਤੇ ਏਦਾ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਹੈ ਸੋ ਹੁਣਏ ਦਾਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੇਸਤਰਾਂ ਚੱਲੇਗnਓਸਦੀਖਾਰਬਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਓਸਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝਕੇ ਗੁਰੂਜੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲੜਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਰਖ ਲਿਆਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਵਰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰਤਰਾਂਵੀਸ ਝਾ ਬੈਂ ਭੀਸੇਖਾਈ ਪਰਜਦ ਓਹਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਘ ਮੰਡਕਰਨ ਲਗਪਭਾਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਵਿਚ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਆਖਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਂਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪਦਾਵੇ ਨੂੰ ਮਾਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂਫੇਰ ਓਸੇਵੀਨੌਕਰੀਕਰੋ, ਪਰਏਨ੍ਹਾਂਦੀਮਾਂ ਏਨਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਰੋਕ ਰੋਕ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ।ਆਖਰ ਇਕ ਵੈਨਨਾਦੇੜਦੇ ਹਾਕਮ ਫੀਰੋਜ਼ਖਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੀਰੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਓਸਾਰ ਏਹ ਦੋਵੇਂ ਡੀਗਏ।ਓਥੇਅਨੇ ਕਮੁਸਲਮ ਨੇ ਏਨ੍ਹਾਂਨੂੰਤਾਨੇ ਦੇਕੇ ਆਖਮਾ ਤੁਸੀਭੀਦੁਨੀਆਂ ਮਰਦ ਸਦਾਉਂਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੁਲਘਾਤੀਏਪਾਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾਹੈ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪਦਾਦੇਦਾਵੈਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਤਕਖਾਣ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਾਮਹੈ।ਏਹ ਬੋਲੀ ਓਨੂੰ ਗਈ ਕੇਂਚਟਪਟੀਲਗਪਈ ਕੇ ਕੇਸੇਤਰਾਂ ਵੈਲਈਏ।ਗੁਰੂਸਾਹਿਬਭੀਰੌਸਨਮੀਰਪੁਰ ਸੇ,ਓਨਾਂਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਮਝਕੇ ਆਪੇਹੀ ਓਨੂੰ ਆਖਣਲੱਗ ਪਏ ਕੇਆਪਣੇ ਬਾਪਦਾਦੇ ਦਾ ਵੈਰਲੈਣਾ ਨਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਲ ਐਲਬੇਈਮ ਨਹੋਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਦੀ ਡੀਝ ਨਾਲਦੀਊਕਦੇਨ ਮੌਪਾ ਕੇ !!

Digitized by Panjab Digital Library.www.panjabdigilib.org